Cursus Therapeutische vorming (9 dagen)

Deze cursus biedt je de basis om vanuit jezelf helder en professioneel therapie te geven.

Cursus therapeutische vorming; ontwikkeling van jezelf tot therapeut

De cursus therapeutische vorming is een essentieel onderdeel in je ontwikkeling als therapeut. Als je aandacht schenkt aan emoties, overtuigingen en gevoelens van de cliënt is het van belang dat je je bewust bent van  jouw eigen emoties, overtuigingen en gevoelens. Daarom is het noodzakelijk om te kunnen reflecteren op jezelf en kennis te hebben van het principe van  overdracht en tegenoverdracht. Bij zelfreflectie stel je o.a. de volgende vragen: Waarom reageer ik zo? Wat vind ik ervan? Waarom doe ik dat altijd?

Therapeutische vorming heeft als doel inzicht te krijgen in je eigen ontwikkelingsproces zodat je authentiek kunt meebewegen als therapeut. Therapeutische vorming leert je ook je bewust te zijn van de dynamiek tussen cliënt en therapeut en bereidt je voor op het professioneel en toch betrokken te werken met cliënten.

Dit kun je na de cursus therapeutische vorming

🗸 Jezelf ontwikkelen tot therapeut vanuit je eigen authenticiteit

🗸 Beter communiceren met je cliënt en dus een betere relatie opbouwen

🗸 Dieper inzicht krijgen in je eigen thematiek

🗸 Vanuit zelfvertrouwen contact maken met de cliënt als therapeut

🗸 De geleerde basisvaardigheden inzetten tijdens de massage

 

Wat ga je leren en doen?

Module 1; wie ben ik als therapeut?

Wat zijn je drijfveren en hoe wil je jezelf ontwikkelen als therapeut. Wat vind je belangrijk en hoe ga je dit inzetten? In deze les ga je uitwerken wat jouw gewenste therapeutische attitude is en wat jouw leerpunten zijn.

Communicatie

Een goede therapie begint met waarnemen en goed luisteren, ook naar wat er tussen de regels door wordt gezegd. Verder is het van belang dat je inzicht krijgt in de klacht(en) van je cliënt door de juiste vragen te stellen en op de juiste zaken en wijze door te vragen.

Contact

Je werk als massagetherapeut bestaat niet alleen uit masseren. Het creëren van een sociaal veilige sfeer en het zorgen voor echt (authentiek) én professioneel contact tussen jou en een cliënt hoort er evengoed bij. Bij dit alles ben jij als mens het belangrijkste instrument. Als je werkelijk contact met een ander wilt maken, zul je eerst contact met jezelf moeten kunnen maken. Het inzetten van zelfbewustzijn (wat denk en voel ik) en zelfreflectie (wat doe ik en waarom) helpen je bij het ontwikkelen van een authentieke en professionele houding in je werk.

 

Module 2; hoe maak ik contact?

Holistische mensvisie

In de reguliere geneeskunde wordt een patiënt veelal gereduceerd tot de specifieke klacht waar hij mee komt. Hiervoor zoekt men dan een oplossing. Binnen de massagetherapie gaan we uit van de mens als een holistisch geheel, als denkend, voelend wezen, met angsten en teleurstellingen, maar ook met dromen en verlangens. Dat alles maakt deel uit van wie hij is en hoe hij het leven ervaart. Elke lichamelijke klacht, elk symptoom, benaderen we als een lichamelijke uiting van een onbalans in het systeem, waarin lichaam en geest één zijn. In die visie geeft een lichamelijke klacht uitdrukking aan iets uit het onderbewuste, iets wat tijdens de behandeling nader onderzocht kan worden door cliënt en therapeut.

Overdracht/ tegenoverdracht

Reageren vanuit emoties die al heel lang in ons lichaam zijn opgeslagen, doen we allemaal van tijd tot tijd. Dat is te herkennen aan het feit dat de emotie je min of meer overneemt, bijvoorbeeld als je opeens vreselijk boos wordt om een verhaal van een ander. Voor de therapeut is het van belang te kunnen doorzien wanneer de cliënt vanuit zijn volwassen zijn reageert en wanneer vanuit oude emoties van vroeger. Maar ook wanneer je zelf reageert vanuit je volwassen zijn en wanneer vanuit je kind zijn en oude emoties van vroeger.

 

Module 3; vaardigheden en attitude van de therapeut

Communicatie

Communiceren met het lichaam vereist een eigen taal en een eigen alertheid. We gaan ontdekken hoe en wat het lichaam vertelt.

Casuïstiek

Middels casuïstiek gaan we de eerder ontwikkelde vaardigheden uitwerken en evalueren. Volgens de STARR (Situatie, Taak, Actie, Resultaat, Reflectie) methode gaan we doelgericht aan de slag.

Het nut hiervan is dat je ontdekt waar je tegenaan loopt en wat je van elkaar kunt leren.

Therapeutische ontwikkeling

Op de laatste dag van de cursus gaan we alle opgedane kennis en vaardigheden integreren en met elkaar verdiepen en verankeren. Centraal staat de vraag hoe jij  je ontwikkelde therapeutische vaardigheden gaat inzetten? Waar liggen jouw ontwikkelpunten, wat is jouw definitie van het therapeutschap geworden?

 

Voor wie is de cursus therapeutische vorming?

Deze cursus is bedoeld voor (sport)masseurs die een professioneel en betrokken therapeut willen zijn voor hun cliënten.

Deze cursus is tevens onderdeel van de opleidingen:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Praktische info

Startdata

Donderdag 29 oktober
Zaterdag 31 oktober

Tijden

9 dagen van 10.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur

Docent(en)

Irene ten Haaf, Jessy Jansen, Stefan van Rossum

Certificaat

Ja

Categorie

Cursussen

Investering

1.125,00

Vraag de studiegids aan

Ontvang alle informatie over deze opleiding + een extra hoofdstuk
in één overzichtelijke gids!
GRATIS

Impressie