Privacy Policy

Onze privacy policy is ook als download verkrijgbaar, klik dan hier.

Via deze Privacy Policy geeft Esoterra je informatie over hoe we met je persoonsgegevens omgaan. We respecteren je privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens hiervoor stelt.

Welke gegevens er worden verwerkt

We verwerken de persoonsgegevens die we via je aanmelding of inschrijving ontvangen. Hierbij gaat het om een inschrijving voor een cursus, training of opleiding en een aanmelding voor de nieuwsbrief.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, emailadres, betalingsgegevens en overige informatie die je aan ons verstrekt.
Tijdens het volgen van een leertraject verzamelen en verwerken we ook gegevens als:
• aanwezigheid
• resultaten (cijfers, evaluaties, etc)
• huiswerk en opdrachten

Voor welke doeleinden

We gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• de verzorging van je gekozen leertraject
• de registratie en administratieve handeling van je deelname aan een van onze cursussen, trainingen of opleidingen
• de nieuwsbrief of informatie te sturen
• om je te informeren en eventuele vragen te beantwoorden
• en om te voldoen aan accreditatie-eisen en wet- en regelgeving.

Beveiliging en bewaartermijn

We bewaren je persoonsgegevens zo lang als nodig voor de eerder genoemde doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken.
We bewaren de persoonsgegevens langer indien er omstandigheden zijn die daartoe leiden.
We zullen je gegevens nooit aan derden verstrekken.

Inzage, correctie of verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar ons mailen (opleiding@esoterra.nl). We zullen binnen vier weken hierop reageren.
Dien je een verzoek tot verwijdering in dan zullen we je persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen

De Privacy Policy kan gewijzigd worden. We zullen de laatste versie steeds online zetten en op elearning.

Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 01-04-2018.