fbpx

Opdracht 8; Reflectieverslagen intervisie

Tijdens de les intervisie leer je hoe je als groep op een veilige manier een dilemma uit de praktijk te bespreken. Na deze les, kom je één keer met een deel van de groep (online of live) bij elkaar en houd je een intervisie met elkaar. Neem hier 1,5 tot 2 uur de tijd voor. Daarna lever je twee reflectieverslagen in, in één Word-document. Het eerste verslag is jouw reflectie op de intervisie tijdens de les. De tweede is jouw terugblik op de intervisie met jouw intervisiegroepje. Gebruik hierbij het boek ‘Morgen doe ik het nog beter’ van Peta Twijnstra (zie literatuurlijst).

In een reflectieverslag is het vooral interessant om te lezen wat de intervisie jou als student heeft opgeleverd en hoe jij hierop terugkijkt. Hoe kijk je naar je eigen handelen? Hoe raakt het jou? Wat herken je? Wat leer je over jezelf of anderen?

Gebruik onderstaande vragen als leidraad voor je reflectieverslag. Eén verslag bedraagt 500-750 woorden.

Benoem kort:

  • Welk dilemma heb je zelf aangedragen in de inventarisatieronde?
  • Welke vraag hebben jullie als groep gekozen om te behandelen?
  • Wat was jouw taak of rol als student in de intervisie? (Bijvoorbeeld deelnemer, notulist, gespreksleider, tijdbewaker.)

Jouw reflectie:

  • Hoe kijk je terug op jullie intervisie?
  • Wat was de eerste praktische oplossing die in je opkwam?
  • Wat was jouw gevoel bij de situatie die besproken is en achteraf?
  • Wat was jouw aandeel of inbreng tijdens de bijeenkomst? Wat heb je toegevoegd?
  • Wat heeft de intervisie jou persoonlijk en jullie als groep opgeleverd?
  • Wat neem je mee (als leerdoel of waardevolle tip) voor je ontwikkeling tot masseur?

Je verslagen worden gelezen en kort van feedback voorzien. Als je verslag niet wordt goedgekeurd, dan wordt vermeld wat je nog aan moet vullen.

× Hoe kan ik je helpen?