Les 1; Aarde en hemel

Doelen:

 1. je weet wat emotioneel lichaamswerk is
 2. je kent het chakrasysteem
 3. je kunt de werking uitleggen van het eerste en het zevende chakra
 4. je kunt benoemen wat vrouwelijke en mannelijke polen zijn volgens de chakra’s
 5. je kent per chakra drie fysieke oefeningen die jezelf kunt doen of met een cliënt
 6. je benoemt jouw eigen sterke kanten en ontwikkelpunten per chakra

Leeswijzer:

 • Lees hoofdstuk 1,2 en 8 van de opgegeven literatuur
 • Lees onderstaande tekst

Chakra’s

Het concept van chakra’s heeft een lange geschiedenis en komt voor in een aantal oosterse spirituele tradities, waaronder het hindoeïsme en het boeddhisme. In deze tradities worden de chakra’s beschouwd als energiecentra of kanalen in het lichaam waardoor de levenskracht, of prana, stroomt. Men denkt dat de chakra’s verschillende aspecten van het fysieke, emotionele en spirituele functioneren besturen, en ze worden vaak afgebeeld als draaiende wielen of lotussen. Het idee van de chakra’s wordt voor het eerst genoemd in de Upanishads, oude hindoeteksten die dateren van rond de 8e eeuw voor Christus. De chakra’s worden ook genoemd in de Yoga Sutras, een tekst van de oude wijsgeer Patanjali waarin de beoefening van yoga wordt beschreven. In deze teksten worden de chakra’s beschreven als centra van prana die kunnen worden gewekt en geactiveerd door verschillende yogapraktijken, zoals meditatie en pranayama (ademhalingsoefeningen).

Het concept van de chakra’s is ook geïntegreerd in verschillende vormen van spirituele praktijk en genezing in het Oosten, zoals het Tibetaans Boeddhisme, waar de chakra’s worden gezien als centra van subtiele energie in het lichaam. In het Westen is het idee van de chakra’s meer bekend geworden en is het aangepast en opgenomen in diverse spirituele en helingspraktijken.

Chakra’s en de vier elementen

In veel oosterse spirituele tradities gelooft men dat de chakra’s verbonden zijn met de elementen aarde, water, vuur, lucht en ether (of ruimte). Elk van de zeven hoofdchakra’s wordt geassocieerd met een van deze elementen, en deze associatie zou de werking en energie van het chakra beïnvloeden.

Hier volgt een kort overzicht van het verband tussen de chakra’s en de elementen:

● De wortelchakra (muladhara) wordt geassocieerd met het element aarde en is gerelateerd aan gevoelens van veiligheid, stabiliteit en een gevoel van verbondenheid.
● Het heiligbeenchakra (svadhisthana) wordt geassocieerd met het element water en heeft te maken met emoties, creativiteit en seksualiteit.
● De zonnevlechtchakra (manipura) wordt geassocieerd met het element vuur en heeft te maken met persoonlijke kracht, zelfrespect en zelfbeheersing.
● Het hartchakra (anahata) wordt geassocieerd met het element lucht en heeft te maken met liefde, mededogen en verbondenheid met anderen.
● Het keelchakra (vishuddha) wordt geassocieerd met het element geluid en heeft te maken met communicatie, zelfexpressie en het vermogen om de waarheid te spreken.
● Het derde oog chakra (ajna) wordt geassocieerd met het element licht en heeft te maken met intuïtie, inzicht en het vermogen verder te kijken dan het fysieke domein.
● De kruinchakra (sahasrara) wordt geassocieerd met het element denken en heeft te maken met spirituele verbinding, verlichting en hoger bewustzijn.
Men gelooft dat door evenwicht en harmonie te brengen in de chakra’s en de bijbehorende elementen, iemand zijn fysieke, emotionele en spirituele welzijn kan verbeteren. Er zijn verschillende praktijken, zoals yoga, meditatie en visualisatie, die gebruikt kunnen worden om de chakra’s en de bijbehorende elementen in evenwicht te brengen.

Instrument voor persoonlijke groei

Het chakrasysteem kan worden gebruikt als instrument voor persoonlijke groei en zelfbewustzijn door je te helpen gebieden van onbalans of blokkade in je energetisch lichaam te identificeren en er vervolgens aan te werken om die gebieden weer in balans te brengen. Hier zijn enkele manieren waarop je het chakrasysteem kunt gebruiken voor persoonlijke groei:

 1. Leer over de chakra’s: Begin met het leren over elk van de zeven chakra’s en hun bijbehorende kwaliteiten. Dit kan je helpen de gebieden van je leven te begrijpen die elk chakra bestuurt en gebieden te identificeren waar je misschien blokkades of onevenwichtigheden ervaart.
 2. Identificeer gebieden van onbalans: Neem de tijd om na te denken over je leven en identificeer gebieden waar je misschien uitdagingen of moeilijkheden ervaart. Dit kunnen fysieke, emotionele of mentale problemen zijn. Kijk of je kunt vaststellen welke chakra met deze problemen te maken heeft.
 3. Gebruik chakra healing praktijken: Er zijn vele praktijken die kunnen helpen om de chakra’s in balans te brengen en te activeren, zoals yoga, meditatie, ademwerk, visualisatie en klankheling. Zoek de praktijken die bij je passen en neem ze op in je dagelijkse routine.
 4. Gebruik affirmaties: Affirmaties zijn positieve uitspraken die je kunt gebruiken om je mindset en energie te veranderen. Elke chakra is geassocieerd met specifieke affirmaties, dus je kunt deze affirmaties gebruiken om je te richten op de gebieden van je leven die je wilt verbeteren.
 5. Zoek begeleiding: Als je nieuw bent in het werken met de chakra’s of moeite hebt om gebieden van onbalans te identificeren, overweeg dan begeleiding te zoeken bij een leraar, healer of therapeut die ervaring heeft met het werken met het chakrasysteem. Zij kunnen je helpen gebieden van onbalans te identificeren en een persoonlijke praktijk te ontwikkelen om je groei te ondersteunen.

Vergeet niet dat persoonlijke groei een reis is en dat werken met de chakra’s slechts één instrument is dat je op dit pad kan ondersteunen. Wees geduldig, medelevend en mild voor jezelf terwijl je deze praktijk verkent en vertrouw erop dat het werk dat je doet je algemene welzijn en groei ondersteunt.

De wortelchakra

De wortelchakra, ook bekend als de muladhara chakra, is de eerste chakra en bevindt zich aan de basis van de wervelkolom. Het wordt geassocieerd met de kleur rood en is gerelateerd aan het element aarde. De wortelchakra wordt geassocieerd met gevoelens van veiligheid, stabiliteit en het gevoel erbij te horen. Het staat ook in verband met basisbehoeften als voedsel, onderdak en fysieke veiligheid. Als de wortelchakra in balans en gezond is, voelt iemand zich geaard, verbonden met het huidige moment en veilig in zijn omgeving.

Aan de andere kant, als de wortelchakra geblokkeerd of uit balans is, kan iemand zich angstig, afgesloten of ongegrond voelen. Fysieke symptomen die verband kunnen houden met een onevenwichtige wortelchakra zijn onder meer problemen met de benen, voeten en onderrug, en problemen met het immuunsysteem.

Er zijn een aantal oefeningen die gebruikt kunnen worden om de wortelchakra in balans te brengen en te activeren, waaronder yoga-houdingen die gericht zijn op het onderlichaam, zoals de berghouding en krijgshoudingen. Visualisatie en meditatie die zich richten op de kleur rood en het element aarde kunnen ook helpen om het wortelchakra in balans te brengen.

Het kruinchakra

Het kruinchakra, ook bekend als het sahasrara chakra, is het zevende chakra en bevindt zich boven op het hoofd. Het wordt geassocieerd met de kleur violet en is gerelateerd aan het element denken. De kruinchakra wordt geassocieerd met spirituele verbinding, verlichting en hoger bewustzijn. Als de kruinchakra in balans en gezond is, kan iemand toegang krijgen tot een staat van hoger bewustzijn en zich verbinden met zijn spirituele kant. Ze kunnen ook een sterk gevoel van doelgerichtheid hebben en openstaan voor nieuwe ideeën en denkwijzen.

Aan de andere kant, als de kruinchakra geblokkeerd of uit balans is, kan iemand worstelen met het vinden van betekenis en doel, moeite hebben met spirituele verbinding en zich afsluiten voor nieuwe ideeën. Fysieke symptomen die verband kunnen houden met een verstoord kruinchakra zijn onder meer problemen met het zenuwstelsel, problemen met het hoofd en de hoofdhuid, en aandoeningen van het immuunsysteem.

Er zijn een aantal oefeningen die gebruikt kunnen worden om het kruinchakra in balans te brengen en te activeren, waaronder yoga-houdingen die zich richten op de bovenkant van het hoofd, zoals de hoofdstand en de kameelhouding. Visualisatie en meditatie die zich richten op de kleur violet en het element gedachte kunnen ook helpen om de kruinchakra in balans te brengen. Het beoefenen van spirituele praktijken, zoals bidden of mindfulness meditatie, kan ook helpen om het kruinchakra te activeren en in balans te brengen.

Mannelijke en vrouwelijke energie

In het chakrasysteem wordt de mannelijke energie en pool vaak geassocieerd met de zon, hitte, actie en yang energie. Deze wordt vertegenwoordigd door de pingala nadi, waarvan gezegd wordt dat hij geassocieerd wordt met de rechterkant van het lichaam. Anderzijds wordt de vrouwelijke energie en pool vaak geassocieerd met de maan, koelte, stilte en yin energie. Deze wordt vertegenwoordigd door de ida nadi, waarvan gezegd wordt dat hij geassocieerd wordt met de linkerkant van het lichaam.

Het is belangrijk op te merken dat deze energieën niet gendergebonden zijn en in alle individuen aanwezig kunnen zijn, ongeacht hun genderidentiteit. Het zijn eerder archetypische energieën die geassocieerd worden met bepaalde kwaliteiten en kenmerken. Het in evenwicht brengen van deze energieën wordt belangrijk geacht voor de algehele gezondheid en het welzijn. Als de mannelijke en vrouwelijke energieën in evenwicht en in harmonie zijn, kunnen we een gevoel van heelheid en integratie ervaren, wat kan bijdragen tot spirituele groei en persoonlijke ontwikkeling.

Extra materialen:

× Hoe kan ik je helpen?