Aanraking & massage

Eindtermen:
Aan het eind van deze module is de student in staat om:

 • Overeenstemming te krijgen en houden over het aanraken van de cliënt
 • Contra-indicaties te herkennen en hierop te handelen
 • Gericht massage/ aanraking in te zetten voor een specifiek (coachings)doel (gronden, bewustmaken, ademen, ruimte geven, zachtheid, voelen, ontspannen)
 • Verschillende massage-, aanrakingstechnieken toe te passen
 • Te werken vanuit een ergonomische houding
 • Het belang en de functie van aanraking toe te lichten en te onderbouwen

Literatuur:

 • van Rossum, S (2017) Massage Mystery Guest, een boekje open over massage in Nederland.
 • Artikelen onder tab ‘materialen’.

Docent:

 • Stefan van Rossum

Aanraken een eerste levensbehoefte

In de module ‘Aanraking & massage’ gaan we de kracht van aanraking ontdekken én leren we hoe we dit als bodymindcoach in kunnen zetten. Het effect van massage is voor iedereen (en op elk moment) anders. Toch zijn er een aantal basisgevoelens die een massage overbrengt. Deze gaan we zelf voelen, ervaren en leren uitvoeren.

 1. Ontspanning (rust)
 2. Gronding
 3. Ruimte
 4. Bewustwording
 5. Beweging (stroming)
 6. Souplesse (Range of Motion)
 7. Mildheid
 8. Zachtheid

We leren aanraking- en massagetechnieken op de kleding (dag 1) en op de huid (dag 2).
Maar aanraken is een krachtig medium waar we uiterst voorzichtig mee om dienen te gaan. Genoeg mensen zijn door aanraking of contact beschadigd. Afstemmen en overeenstemmen dus.

× Hoe kan ik je helpen?