Hawaii en lomi

“Lomilomi goes far beyond massage, however; it also reflects the connection we have with the land (‘aina), the spirit guides or ancestors (‘aumakua) and the breath of life (aloha). Lomilomi, sometimes called Hawaiian massage, is beneficial for many ailments and to increase spiritual
energy and personal power (mana). The nurturing strokes are relaxing; however, one soon learns this work is therapeutic on all levels.”

Lomilomi is de traditionele massage van Hawaii en heeft zich van generatie op generatie ontwikkeld. Lomilomi werkt toe naar een bewustzijnsniveau waarin “the spirit of Aloha” aanwezig is. Het is een verkwikkende, liefdevolle en respectvolle vorm van masseren waarin het hele
lichaam op zowel fysiek als ook psychisch de ruimte krijgt te transformeren. Het is een heilige massage, ontwikkeld vanuit een holistische levensvisie maar ook een praktische vorm van masseren.
Een eerlijk, open en liefdevolle verbinding durven en kunnen aangaan met het eigen ãina (je Zelf), je aumãkua (je spirituele gidsen of bewakers), je cliënt en Akua (Goddelijke energie) brengt de Hawaiiaanse magie van de Lomilomi en de zielsverbinding tot stand. Je zou kunnen stellen
dat Lomilomi de fysieke manifestatie is van ‘Aloha’. Een woord dat we allemaal kennen als begroeting maar dat meerdere betekenissen heeft. ‘Aloha’ wil zoveel zeggen als “The Breath of God is in our presence”.

Robin Mayberry

A Ala kun je vertalen als “beschouwende alertheid”. Bewust aanwezig zijn.
L Lokahi kun je vertalen als “samenwerken met de eenheid”. In de ogen van God is iedereen gelijk, zijn we allen met elkaar verbonden. In die verbinding vinden we God.
O Oiaio kun je vertalen als “waarachtige eerlijkheid, authenticiteit. Wat je van binnen voelt en meent waar te nemen, zie je vertaald in de wereld om je heen.
H Haahaa betekent “nederigheid”. “Ha” is adem of “Spirit”, haahaa is de waar te nemen emotie van de Spirit die een menselijke ervaring doormaakt.
A Ahonui betekent “volharding”.

Holistisch perspectief

Vanuit het holistisch perspectief “He ‘onipa’a ka ‘oia’i’o”. (Truth is not changeable )10
De Lomilomi massage wordt gegeven vanuit een holistische perspectief.11 Dat houdt in dat lichaam en geest worden gezien als één.
Binnen de Lomilomi wordt door de body-mind workers veel gebruik gemaakt van palperen. Dit is iets waar de Hawaiiaanse meesters in Lomilomi (Kahuna) in uitblinken. Buiten het werken op de fysieke en biochemische realiteit van het lichaam, richt de Lomilomi Kahuna zich ook op het
herstellen van de balans en het helen van de vier grote body-mind centers.
De volgende vier kunnen worden onderscheiden:

  1. Na’au: buikgevoel, gelokaliseerd in de buik. De taak van het Na’au is het beschermen van het lichaam. Het buikgevoel klopt altijd.
  2. Pu’uwai: het hartgebied. Hier huist het emotionele spectrum van de mens. Het is het centrum waar Aloha en mededogen huist, maar vormt tevens het middelpunt waar verdriet en dwaasheid kunnen regeren. Vanuit deze plaats, vanuit compassie en me Goddelijke vonk, de
    Goddelijke adem, treden we de ander tegemoet in een Lomilomi massage. Ook als de ander niet bereid is of niet in staat is te ontvangen. Dan nog werken we vanuit Pu’uwai. We weten het vaak in het hart, maar vertrouwen blind op de signalen van Na’au.
  3. Mana’o: het intellect. Je gedachten bepalen je realiteit. En op hun beurt geven zij vorm aan je emoties.
  4. Mauli ola: het spiritueel zijn. Dit is je ware identiteit, het lichaam is slechts een tijdelijke verpakking. Als we leven vanuit contact met het hogere Zelf (Au’makua) en in lijn leven met het hogere Zelf kunnen we een bevredigend leven leiden. Spirit is eeuwig. God woont in jou en is in liefdevol contact met jou als je je hierop kunt afstemmen.
× Hoe kan ik je helpen?