Les 1

Ter voorbereiding:

  • Luister de podcast van Jan Geurtz en Bram Bakker.
  • Lees de opgegeven literatuur: ‘Positieve leefstijl verandering’.
  • Pas één van de tools voor gedragsanalyse uit het boek toe en neem je bevindingen mee naar de les
  • Maak (indien akkoord met gegevens met IPH delen) de vragenlijst van het spinnenweb: https://volwassen.mijnpositievegezondheid.nl/
  • Schrijf een kort verslag over iets van jouw leefstijl waar je verandering in wil creëren.

Leefstijl en gedrag

We gaan ons verdiepen in elkaars leefstijl en focussen op gedrag wat op lange termijn niet bijdraagt aan vitaliteit. We nemen de traditionele ‘speerpunten’ van leefstijlcoaching door en kijken hoe ons eigen gedrag zich hier toe verhoudt.
We gaan leren op niet oordelende wijze een intake te voeren op dit thema en staan stil bij verandering en de bijkomende uitdagingen.
We gaan oefenen met gedragsveranderingen en de diverse tools die het boek ons aanreikt.


× Hoe kan ik je helpen?