Les 3; Manifesteren, verbinden en uiten

Doelen:

  • je kunt de werking uitleggen van het derde en vijfde chakra
  • je kent per chakra drie fysieke oefeningen die jezelf kunt doen of met een cliënt
  • je benoemt jouw eigen sterke kanten en ontwikkelpunten per chakra
  • je beschrijft in eigen woorden wat de verlichtingsroute en de manifestatie route is

Leeswijzer:

  • Lees hoofdstuk 4,6, 9 en 10 van de opgegeven literatuur
  • Lees onderstaande tekst

Het zonnevlechtchakra

Het zonnevlechtchakra, ook bekend als het Manipurachakra, is het derde chakra en bevindt zich in de bovenbuik, ongeveer twee centimeter boven de navel. Het wordt geassocieerd met de kleur geel en staat in verband met het element vuur. De zonnevlechtchakra wordt geassocieerd met persoonlijke kracht, zelfrespect en zelfbeheersing. Als de zonnevlechtchakra in balans en gezond is, kan iemand zichzelf en zijn grenzen laten gelden, en heeft hij een sterk gevoel van eigenwaarde. Ze kunnen ook vertrouwen hebben in hun capaciteiten en een sterk gevoel van persoonlijke macht.

Aan de andere kant, als de zonnevlechtchakra geblokkeerd of uit balans is, kan iemand een laag gevoel van eigenwaarde hebben, moeite hebben met besluitvorming en moeite hebben met het stellen en handhaven van grenzen. Fysieke symptomen die verband kunnen houden met een verstoord zonnevlechtchakra zijn spijsverteringsproblemen en problemen met de alvleesklier en de lever.

Er zijn een aantal oefeningen die gebruikt kunnen worden om de zonnevlechtchakra in evenwicht te brengen en te activeren, waaronder yogahoudingen die gericht zijn op de bovenbuik en de kern, zoals de boot- en plankhouding. Visualisatie en meditatie die zich richten op de kleur geel en het element vuur kunnen ook helpen om de zonnevlechtchakra in balans te brengen. Activiteiten die het zelfvertrouwen bevorderen, zoals spreken in het openbaar of een leiderschapsrol vervullen, kunnen ook helpen om de zonnevlechtchakra te activeren en in balans te brengen.

Het keelchakra

Het keelchakra, ook bekend als het vishuddha chakra, is het vijfde chakra en bevindt zich in de keel. Het wordt geassocieerd met de kleur blauw en is gerelateerd aan het element geluid. Het keelchakra wordt geassocieerd met communicatie, zelfexpressie en het vermogen om de waarheid te spreken. Als de keelchakra in balans en gezond is, kan iemand helder en effectief communiceren en zich authentiek uitdrukken. Zij kunnen ook een sterk gevoel van persoonlijke integriteit hebben en zijn in staat hun waarheid te spreken op een manier die anderen respecteert.

Aan de andere kant, als de keelchakra geblokkeerd of uit balans is, kan iemand moeite hebben zich uit te drukken, moeite hebben zijn behoeften en verlangens te communiceren, en moeite hebben met eerlijkheid en integriteit. Fysieke symptomen die verband kunnen houden met een verstoord keelchakra zijn problemen met de schildklier, keelinfecties en problemen met de nek en de kaak.

Er zijn een aantal praktijken die gebruikt kunnen worden om het keelchakra in balans te brengen en te activeren, waaronder yoga-houdingen die zich richten op de nek en de keel, zoals de Vishouding en de Leeuwenademhaling. Visualisatie en meditatie die zich richten op de kleur blauw en het element geluid kunnen ook helpen om het keelchakra in balans te brengen. Activiteiten met zelfexpressie, zoals schrijven of zingen, kunnen ook helpen om het keelchakra te activeren en in balans te brengen.

Hoe werk je met de chakra’s?

De energiestromen tussen de chakra’s worden soms nadi’s of meridianen genoemd. Deze kanalen zouden de levenskrachtenergie, ook bekend als prana of chi, door het hele lichaam vervoeren. De drie belangrijkste nadi’s die langs de wervelkolom lopen zijn de Sushumna, Ida en Pingala. De Sushumna is het centrale kanaal en is verbonden met het ruggenmerg. De Ida en Pingala zijn de twee kanalen die rond de Sushumna draaien en elkaar kruisen bij elk chakrapunt. De Ida wordt geassocieerd met de vrouwelijke, maan- en koelingsaspecten van energie, terwijl de Pingala wordt geassocieerd met de mannelijke, zonne- en verwarmingsaspecten van energie.

Men gelooft dat wanneer de energiestroom in deze kanalen in evenwicht is en niet wordt belemmerd, we een goede gezondheid en welzijn ervaren. Blokkades in deze kanalen kunnen echter leiden tot fysieke, emotionele en spirituele onevenwichtigheden.

Vrouwelijke stroom- Ida

Traditioneel wordt aanbevolen om met de chakra’s te beginnen bij de wortelchakra en op te werken naar de kruinchakra. Dit komt omdat de wortelchakra in verband wordt gebracht met het fysieke lichaam en de overlevingsbehoeften, terwijl de kruinchakra in verband wordt gebracht met het hogere bewustzijn en het spirituele bewustzijn. Door te beginnen bij de wortelchakra en je weg omhoog te werken, bouw je een sterke basis voor spirituele groei en zorg je ervoor dat je gegrond en geworteld bent in je fysieke lichaam.

Deze route heet de verlichtings- of bevrijdingsroute. Je werkt van fysieke naar steeds lichtere vormen van energie tot aan de ether-energie van het zevende chakra.

Mannelijke stroom- Pingala

De andere route die je kunt volgen is de mannelijke of manifestatie route. Je werkt dan vanuit het kruinchakra naar beneden. Per chakra ga je de wereld van de ideeën en inspiratie verbinden aan de fysieke wereld. Feitelijk ga je jouw ideeën manifesteren in de werkelijkheid. Dat vraagt om inzien en begrip (zesde chakra), uiten en delen (5e chakra), voelen en verbinden (4e chakra), daadkracht en doorzetting (3e chakra), genieten en creativiteit (2e chakra) en concretiseren en neerzetten (1e chakra).

Per chakra ga je kijken naar wat er nodig is om het idee vorm te geven hoe het chakra daarbij kan helpen.

Balans

Bij het werken met de chakra’s kun je de ida en pingala stromen (Nadi’s) gebruiken om de energiecentra in balans te brengen en te activeren. Hier zijn enkele manieren om dit te doen:

  1. Alternate Nostril Breathing: Deze pranayama techniek is ontworpen om de energiestroom door de ida en pingala nadis in balans te brengen. Ga comfortabel zitten en sluit uw rechterneusgat met uw duim. Adem diep in door het linkerneusgat, sluit dan het linkerneusgat met uw ringvinger en laat het rechterneusgat los. Adem diep uit door het rechterneusgat en adem dan in door het rechterneusgat. Sluit het rechter neusgat, laat het linker neusgat los en adem uit door het linker neusgat. Dit is één ronde. Herhaal dit meerdere keren.
  2. Yoga houdingen: Van bepaalde yoga houdingen wordt gedacht dat ze de ida en pingala nadis activeren en de chakra’s in balans brengen. Bijvoorbeeld, draaien, zoals zittende wervelkolomdraaien, kan de energiestroom door de nadi’s stimuleren en het reinigen van de energiekanalen bevorderen.
  3. Meditatie: Visualisatie kan ook gebruikt worden om de ida en pingala nadis in balans te brengen. Een manier om dit te doen is de energiestroom door de nadi’s te visualiseren terwijl u ademt. Stel je de ida nadi voor als een koel, kalmerend blauw licht en de pingala nadi als een warm, energiegevend rood licht. Visualiseer bij het inademen dat het blauwe licht langs de linkerkant van de wervelkolom omhoog stroomt, en bij het uitademen dat het rode licht langs de rechterkant van de wervelkolom omlaag stroomt.

Door deze oefeningen te gebruiken om de ida en pingala nadi’s in balans te brengen, kun je de vrije stroom van energie door de chakra’s bevorderen en je lichaam, geest en ziel in balans brengen.

Bekijk deze filmpjes:

× Hoe kan ik je helpen?