Les 1.1

Leerdoelen:

Na deze lesdag:

  • Weet je wat holisme is.
  • Kun je de holistische gedachte toepassen in een oefening.
  • Heb je je zelfinzicht kunnen vergroten.
  • En weet je wat jouw belangrijkste waarden zijn in het leven op dit moment.
  • Kun je de verschillen benoemen tussen reguliere en complementaire denk- en werkwijzen.

Ter voorbereiding:

  • Lees uit het boek ‘ Wanneer je lichaam nee zegt’ van Gabor Mate Hoofdstuk 4. En verdiep je in de casuïstiek van Alexa, Loe, Dennis, Laura , Sue en Stephen. Deze stof moet je hebben gelezen, want in de les gaan we met een opdracht over deze literatuur aan de slag.
  • Neem het boek ‘Durf te leiden’ van Brené Brown mee naar de les. We gaan aan de slag met de lijst van waarden op blz 235.

Tijdens de lesdag:

Deze dag volgen we de presentatie van de docent, die je overigens na de les als handout via de mail krijgt. ( dan hoef je niet steeds mee te schrijven tijdens de les en kun je meer in het hier en nu zijn)

Na de kennismaking gaan we ons bezig houden met het holisme, wat is het ? Ken je het of is het nieuw?  We gaan het onderzoeken en we doen een praktische oefening om het geleerde meteen toe te kunnen passen in een leuke actieve werkvorm.

In de middag gaan we aan de slag met de 6 vragen voor zelfinzicht.
Open hier het document: 6 Vragen voor zelfinzicht

Als laatste gaan we kijken welke waarde voor jou nu het belangrijkst is in je leven.

Na de les:

  • Laat alles even bezinken en noteer jouw drie belangrijkste nieuwe inzichten van vandaag. Vul deze aan op de therapeutische ontwikkelingskaart.
  • Stel minimaal 10 anamnesevragen op. Welke vragen wil je stellen aan je cliënt voorafgaand aan een massage?
  • Print deze vragenlijst uit en neem het mee naar de volgende les Therapeutische Vorming 1.2
× Hoe kan ik je helpen?