Les 2.1 Copy

Thema’s:

 • Zelfinzicht
 • Taboes
 • Psycho-emotionele patronen

Leerdoelen:

 • Deze dag meer zelfinzicht verkrijgen
 • Je bewust worden van je taboes
 • Het checken van je drie belangrijkste waarden
 • Begrijpen wat psycho-emotionele patronen zijn
 • Je bewust worden van je eigen psycho-emotionele patronen
 • Een zelfreflectie kunnen geven op je eigen compensatie gedrag

Voor de les:

 • Print de 6 vragen voor zelfinzicht_ uit , en neem ze mee naar de les.
 • Neem je drie belangrijkste waarden van de vorige les mee.
 • Heb je de drie belangrijkste waarden nog niet gezocht doe dit dan voor de les en neem ze mee. ( de lijst staat in het boek Durf te leiden van Brene Brown).
 • Lees hoofdstuk 1 en 2 uit het boek van Jos Olgers, ‘Inleiding’ en ‘Therapeutisch landschap’.

Tijdens de les:

 • Kijken we nog eens kritisch naar jouw belangrijkste 3 waarden. Kloppen ze nog, is er een aanpassing wenselijk?
 • Gaan we op verschillende manieren aan de slag met de 6 vragen voor zelfinzicht.
 • Bespreken we klassikaal onze taboes, en slaan zo een brug naar psycho-emotionele patronen.
 • Onderzoeken we het eigen compensatiegedrag.

Na de les:

× Hoe kan ik je helpen?