Opdrachten (oude versie)

Naast je huiswerk zijn er 7 opdrachten die je dient te maken. Door deze opdrachten te maken, leer je een hoop van het vak van masseur of massagetherapeut. Daarnaast kun je met de uitkomst van de opdrachten al een beetje je eigen praktijk opbouwen.

Opdracht 1: Massage Mystery Guest

Je gaat je als cliënt/student professioneel laten masseren door een voor jou onbekende masseur/ massagetherapeut. Hiervoor onderzoek je het aantal masseurs in een straal van 2-30 km (afhankelijk van je woonomgeving) rond jouw locatie.. Deze ervaringen beschrijf je in een verslag in Word. Deze load je up.

Zoek op internet een masseur bij jou in de buurt en maak een afspraak. Boek een betaalde sessie als klant. Let in dit hele proces op de volgende aspecten:

 • Het eerste contact
 • Entourage (wachtkamer, praktijkkamer, sfeer e.d.)
 • De massage
 • De momenten voor- en na de massage
 • De persoon van de therapeut
 • Zakelijke afhandeling
 • Het gevoel na afloop
 • Het effect van de massage

Maak hiervan een verslag waarin je de volgende punten toelicht:

 • Feitelijkheden
 • Datum afspraak
 • Datum sessie
 • Naam en woonplaats therapeut
 • Massagevorm
 • Duur afspraak
 • Duur massage
 • Prijsstelling
 • Wat is je indruk van de website van de masseur (noem inspiratie- en verbeterpunten)
 • Licht je keuze voor de masseur toe.
 • Beschrijf het eerste contact (telefonisch/e-mail). Wat valt je op. Wat is aangenaam? Wat niet?

Maak ten slotte een verslag van de gehele ervaring:

 • Entourage (wachtkamer, praktijkkamer, sfeer e.d.)
 • De massage.
 • De momenten voor- en na de massage.
 • De persoon van de therapeut.
 • Zakelijke afhandeling.
 • Het gevoel na afloop.
 • Het effect van de massage.
 • Zou je je door deze masseur in deze praktijk nogmaals laten masseren? Waarom wel/niet?

Praktische uitvoering

De paper voldoet aan de volgende eisen:

 • Minimaal 3 en maximaal 5 A4’tjes (= 1600 tot 2000 woorden)
 • In goed leesbaar Nederlands gesteld.
 • Opgemaakt en geupload als Word-file.

Leerdoelen

Deze opdracht vereist dat je activiteiten op HBO niveau ontplooit: op niveau zelf nadenken en zelf ontwikkelen. Deze opdracht helpt je al in het begin van de opleiding je vizier te richten op de ontwikkeling van je eigen professionaliteit. Je creëert je eigen uiteindelijke doel, dat groter is dan alleen goed kunnen masseren. Een doelgericht mens weet wat hij wil en handelt in de richting van zijn doel.

Je ervaart hoe het is om door een professionele masseur gemasseerd te worden. Dit maakt dat je voor jezelf een beeld krijgt waar en hoe de lat moet liggen.

Je kan je richten op een professionele beroepsuitoefening:

 • Relatie menselijk/zakelijk.
 • Promotie.
 • Belang van uitstraling van de praktijk.
 • Belang van opstelling van de masseur.

Opdracht 2: Therapeutische ontwikkelingskaart

De grens tussen massage en massagetherapie is dun en grijs. Vandaar dat we in de opleiding masseur al beginnen met de therapeutische basis. Een tool hierbij is de therapeutische ontwikkelingskaart. Dit is een zelfevaluatie van jou als beginnend therapeut en komt elk jaar terug (voor degenen die de hele opleiding massagetherapeut volgen).
Denk na en beoordeel je eigen kwaliteit per onderwerp en geef een voorbeeld waaruit dit blijkt. Vul alleen de voor jou relevante onderwerpen in. Je kun zien hoe jij je ontwikkelt en waar misschien nog aandacht voor nodig is.

Therapeutische ontwikkelingskaart invulbaar


Opdracht 3: Moodboard

Maak een moodboard van inspirerende foto’s. Toon daarin de volgende aspecten:

 • Hoe ziet jouw ideale massageruimte er uit?
 • Welke kleuren en stoffen zou je gebruiken als je het helemaal zou kunnen invullen zoals je wilt?
 • Welke sfeer straalt het uit?

Let erop dat je (nog) niet gehinderd wordt door praktische onmogelijkheden, maar dat je vanuit je passie en fantasie een inspiratieoverzicht maakt. Je kunt hiervoor Pinterest gebruiken. Zie als voorbeeld het moodboard van Esoterra, klik hier .

Praktische uitvoering

Een moodboard kan op vele manieren gemaakt worden:

 • Doe zoals Esoterra en maak er een op Pinterest.
 • Maak een collage van foto’s, teksten en kleuren op een groot stuk karton en maak daar een duidelijke foto (jpg-formaat) van.
 • Maak in Photoshop, Word of een ander programma je eigen moodboard.

Leerdoelen

De opdracht heeft het volgende doel:

Hoe een praktijk ook ingericht wordt, het straalt altijd iets van de behandelaar uit. Het maken van een moodboard helpt je met het denken over de uitstraling die je met je praktijk wil hebben. Hierbij valt te denken aan:

 • Moet de uitstraling neutraal, zakelijk of juist persoonlijk zijn?
 • Draagt de masseur juist wel of geen boodschap uit (Boeddhabeeld, wierook, foto’s e.d.)?
 • Welk gevoel zou de cliënt moeten hebben wanneer hij binnenstapt en/of de massage ondergaat?
 • Wat zou qua omgeving het meest van invloed zijn op het effect van de behandeling?
 • Hierover denken, is richtinggevend in de concretisering van je toekomstige praktijk.
 • Het helpt je met praktische vaardigheden welke later voor promotieactiviteiten ingezet kunnen worden.

Opdracht 4: Intakeformulier

Veel masseurs en therapeuten werken met een intakeformulier, dat zij hun cliënt vooraf laten invullen. Dit is dan de basis van het intakegesprek. Andere masseurs vullen de nodige informatie tijdens het intakegesprek zelf in. Of je nu wel of niet werkt met een kant en klaar intakeformulier, in elk geval heb je een basiskennis over je cliënt nodig, voordat je begint met de massagetherapie.

Esoterra stelt zich op het standpunt, dat het leveren van kwaliteit het belangrijkste is. Dat betekent, dat de massagetherapeut werkt op die manier die het meeste effect heeft. Bij de een past een gestandaardiseerd formulier beter, bij de ander werkt een goede afstemming op hetgeen nodig is beter. Hier kun jij je eigen weg in vinden.

Gedurende de opleiding werken er naar toe, dat je na je afstuderen beschikt over een op jouw situatie passend cliëntvolgsysteem. Dit wordt mede opgebouwd aan de hand van het intakeformulier en het logboek in het eerste jaar. Aan de hand van deze twee formulieren en de extra kennis die werd opgedaan wordt hierop met de verslaglegging doorgeborduurd in het tweede jaar. Een en ander wordt afgerond in het derde jaar met het cliëntvolgsysteem.

Onderzoek bij jezelf wat jij als massagetherapeut van je cliënt zou willen weten voordat je met hem praktisch aan het werk gaat. Je kunt hiervoor natuurlijk ook je werkgroep als klankbord gebruiken.

We willen graag, dat je in jezelf die kennis activeert, dat je zelf ontdekt wat je wilt weten. Je zit op een opleiding op hbo-niveau. Daarom willen we, dat je geen kant en klare formulieren op het internet overschrijft. Dit denkproces dat je met jezelf aangaat kan geruime tijd in beslag nemen, maar het levert jou als toekomstig vakman ook heel wat meer op dan kopiëren en plakken vanuit het internet. Het doel is, dat je zelf nadenkt en je je verbindt met de vragen die jijzelf zou hebben. Hiermee activeer je een belangrijk deel van jouw eigen innerlijke massagetherapeut!

Maak je eigen formulier met vragen die jij relevant vindt.

Praktische uitvoering

Een uitgeschreven intake formulier (vragen met ruimte voor antwoorden) bestaat meestal uit 2 tot 6 pagina’s. Let er hierbij op, dat er ook nog gespreksstof nodig is voor tijdens het intakegesprek. Vermijdt onzinvragen.

Denk eens na hoe je dit aan je cliënt wilt presenteren:

 • Een invulbare pdf maken die iemand toegestuurd krijgt of download vanaf het internet.
 • Invullen van een formulier via het internet.
 • Het toesturen van een vragenlijst in Word, welke iemand ingevuld terug kan sturen.
 • Bedenk welke voor- en nadelen (bijvoorbeeld privacy, efficiency e.d.) aan deze methoden verbonden zijn.
 • Beargumenteer waarom jij voor welke methode kiest.
 • Als je bekwaam genoeg bent of iemand kent die dit beheerst, maak het formulier dan in de stijl waar jij voor koos. Dan kun je die later in je praktijk goed gebruiken.
 • Het formulier uiterlijk tijdens de lesdag waarop deze taak afgerond moet zijn ingeleverd. Tijdens de les wordt deze opdracht behandeld.

Leerdoelen

 • Het maken van een intakeformulier geeft je de gelegenheid om je goed te verdiepen in de problematiek en achtergronden waarmee je geconfronteerd kan worden als toekomstig massagetherapeut/ masseur.
 • Het maakt je er van bewust dat je niet zomaar een sessie kan beginnen. Je hebt eerst informatie nodig.
 • Zelfonderzoek naar de benodigde informatie helpt je alvast om je toekomstige praktijk te richten.
 • Het maken van een goed en bruikbaar eigen formulier, is handig om in de toekomst te gebruiken.

Opdracht 5: Masseer een medestudent

Deze opdracht is een opdracht voor de student/cliënt en voor de student/masseur(massagetherapeut):

 • Student/cliënt:      bezoek een medestudent
 • Student/therapeut: behandel een medestudent

In het begin van het jaar maakte je een verslag van jouw bezoek aan een professioneel masseur. Nu doe je hetzelfde. Er is alleen één verschil. Dit keer bezoek je een medestudent in zijn/haar praktijk (indien er al een praktijk is, anders bij elkaar of bij Esoterra). Je laat je als student/cliënt binnen de organisatie van de student/masseur masseren.

Praktische uitvoering

De student/masseur geeft je dezelfde behandeling, als ware jij een onbekende cliënt. Hij maakt dus ook zijn eigen intake- en behandelverslag. Bel hem/haar op en maak een afspraak. Bespreek of je hem/haar betaalt, een sessie uitwisselt o.i.d. Onderga de gehele behandeling van het moment dat je aanbelt, totdat je weer op straat staat. Maak vervolgens een verslag van alle facetten en benoem eerlijk wat jij goed en/of minder goed vond. Het verslag voldoet aan de volgende eisen:

 • Na afloop van de massage maakt de student/cliënt meteen enkele belangrijke aantekeningen.
 • Minimaal 2 en maximaal 5 A4’tjes (= 1600 tot 2000 woorden)
 • In goed leesbaar Nederlands gesteld.
 • Opgemaakt en verzonden als Word-file.
 • Uiterlijk 2 weken na de sessie aangeleverd aan de student/masseur (anders raakt de ervaring teveel op de achtergrond).
 • Gesprek over het verslag uiterlijk 2 weken na aanleveren van de paper bij de masseur.

Dit verslag geef je aan je medestudent. Je bespreekt dit met hem/haar. Wanneer één van jullie daar behoefte aan heeft, kan er een vervolggesprek zijn met de docent.

Aandachtspunten gedurende de opdracht (het proces rond de behandeling, het schrijven van de paper en het geven van feedback) zijn:

 1. De ervaring

Let in dit hele proces op de volgende aspecten:

 • Het eerste contact.
 • Entourage (wachtkamer, praktijkkamer, sfeer e.d.)
 • De massage.
 • De momenten voor- en na de massage.
 • De persoon van de therapeut.
 • Zakelijke afhandeling.
 • Het gevoel na afloop.
 • Het effect van de massage.
 1. Maak hiervan een verslag waarin je de volgende punten toelicht
 • Feitelijkheden
 • Datum afspraak
 • Datum sessie
 • Naam en woonplaats therapeut
 • Massagevorm
 • Duur afspraak
 • Duur massage
 • Prijsstelling
 • Wat is je indruk van de eventuele website van de student/masseur (noem inspiratie- en verbeterpunten)
 • Licht je keuze voor de student/masseur toe.
 • Beschrijf het eerste contact (telefonisch/e-mail). Wat valt je op. Wat is aangenaam? Wat niet?

Maak ten slotte een verslag van de gehele ervaring:

 • Entourage (wachtkamer, praktijkkamer, sfeer e.d.)
 • De massage.
 • De momenten voor- en na de massage.
 • De persoon van de therapeut.
 • Zakelijke afhandeling.
 • Het gevoel na afloop.
 • Het effect van de massage.
 • Zou je je door deze masseur in deze praktijk nogmaals laten masseren? Waarom wel/niet?
 1. Gesprek met de student/masseur
 • Hoe wordt de paper ervaren?
 • Wordt de feedback als opbouwend ervaren?
 • Hoe verloopt de communicatie?

Leerdoelen

Deze opdracht geeft je de gelegenheid te werken aan je eigen praktijkontwikkeling, door te zien hoe anderen dit doen. Je leert hoe je op een prettige wijze en menselijke manier feedback kan geven.

Je kan zich richten op een professionele beroepsuitoefening:

 • Relatie menselijk/zakelijk.
 • Promotie.
 • Belang van uitstraling van de praktijk.
 • Belang van opstelling van de masseur.

Opdracht 6: Stagedag

Studenten van de opleiding verzorgen elk jaar een massagedag voor ‘echte cliënten’. Dit zijn mensen die nog niet eerder contact hebben gehad met jou. Het mogen dus wel bekenden zijn van een medestudent. Jullie verzorgen zelf de hele dag.

Bekijk deze video van een stagedag uit 2013 (oude locatie) ter inspiratie.

Praktische uitvoering

De organisatie

Julliedragen zelf zorg voor de organisatie van de stagedag. Dit betekent dat de volledige lesgroep verantwoordelijk is voor de organisatie van deze dag. Deze organisatie op zich is dus tevens een training om in een groep samen te werken om een dergelijk evenement te organiseren. De organisatie betreft een aantal thema’s:

Promotie

 • Bepalen hoe de promotie gedaan zal worden en wie wat doet (besluitvorming)
 • Aanmelden bij internet agenda’s (uitvoering)
 • Folders maken en verspreiden (uitvoering)
 • Persbericht naar (lokale) kranten (uitvoering)
 • Mensen persoonlijk uitnodigen (uitvoering)

In de praktijk is men voor de besluitvorming en taakverdeling ongeveer 3 uur bezig. Gemiddeld is men (afhankelijk van de taak) voor de uitvoering van de promotie ook 3 uur bezig.

Goede doel

Per massage wordt geld gevraagd. Dit geld is geen inkomen voor Esoterra of voor de studenten. Het wordt direct na de stagedag overgemaakt aan een goed doel. Dit goed doel is vooraf door de studenten bepaald.

 • Afspreken voor welk goed doel gemasseerd gaat worden (besluitvorming)
 • Afspraken maken met en uitnodigen van ‘het goede doel’ (uitvoering)
 • Afspreken hoeveel per massage t.b.v. het goede doel gevraagd gaat worden. Hoeveel vind je jezelf waard (besluitvorming)

In de praktijk kan dit heel wat voeten in de aarde hebben: wie nodigen we uit en vooral hoeveel kunnen we en mogen we vragen.

Praktische voorbereiding

 • Bepalen wie (naast de massages) welke taak heeft, o.a. ontvangst en afscheid van de gasten, zorgen dat er steeds wat te eten en drinken is, netjes houden van de ruimte. (besluitvorming)
 • Wie is aanspreekpunt rond het goede doel en verantwoordelijk voor hun reilen en zeilen op de stagedag?
 • Bepaling en maken van het massagerooster (besluitvorming en uitvoering)
 • Bepalen wat er aan eten en drinken in huis is (eventueel zelf taarten bakken) en wie wat doet (besluitvorming en uitvoering)
 • Jullie maken samen (inhoudelijk en praktisch) een evaluatieformulier, waarop de gasten op het eind van de dag aan kunnen geven hoe zij de masseur(s), de sfeer en de organisatie ervaren hebben (uitvoering)

De stagedag

Hieronder staat vermeld wat er gedaan wordt op de stagedag zelf.

Les- en aanwezigheidstijden

 • De massages worden tussen 10.00 tot 17.00 uur gegeven en vinden plaats op de leslocatie.
 • Van jullie wordt verwacht dat je een uur voor aanvang aanwezig bent om alles klaar te zetten en jezelf voor te bereiden op het geven van massages.
 • Na afloop van de dag blijven jullie om alles op te ruimen en waar nodig met elkaar e.e.a. nog na te spreken.
 • Jullie hebben op het moment waarop dat organisatorisch het best uitkomt individueel je lunchpauze van maximaal een uur.

Uitstraling

Van de student wordt qua uitstraling het volgende verwacht:

 • Je bent deze dag professioneel gekleed.
 • Je zet alle benodigde materialen in (doeken, olie, etc.)
 • Je opereert als een ambassadeur van zijn eigen praktijk, de school en het massagevak.
 • Jullie dragen allen zorg voor een fijne sfeer.

De massages

 • De cliënten worden gelijkelijk verdeeld onder het aantal studenten.
 • Als er tijd, ruimte en voldoende energie is bij de studenten, mogen gasten als zij dit willen bij meer dan één student/masseur een sessie ondergaan.
 • Er wordt naar gestreefd, dat je tenminste 1 sessie per dagdeel masseert.
 • Wanneer de gasten naar huis gaan wordt gevraagd of zij het evaluatieformulier in willen vullen.

Begeleiding

Tijdens deze dag is een begeleider aanwezig als back up. Hiernaast heeft hij/zij als taken:

 • Algehele supervisie
 • Hij/zij is vraagbaak
 • Hij treedt waar nodig adviserend op

Stageverslag

Van de stagedag wordt een verslag gemaakt.

 • Je maakt na deze dag een kort verslag (ongeveer 1 A4’tje) van je bevindingen qua massage en qua organisatie (en jouw rol daarin). Het doel is jezelf ook te trainen in zelfreflectie.

Leerdoelen

Tijdens deze dag worden de volgende leerdoelen nagestreefd:

 • Samenwerken om een doel te bereiken
 • Organisatietalent
 • Het maken en verzorgen van een planning
 • Contact met media, prospects, cliënten
 • Jezelf profileren
 • Het ontvangen van gasten/cliënten
 • Indelen en aankleden van de ruimte
 • Zelfreflectie
 • Het ontwikkelen en inzetten van competenties waarin je nog kunt verbeteren
 • Het geven van massages voor een financiële vergoeding

Opdracht 7: Maak een pitch voor een massage

Schrijf kort en krachtig op waar een massage goed voor is en waarom jouw (toekomstige) cliënt dit zou moeten ondergaan. Benadruk hierin ook wat jouw onderscheidende inbreng in de massage is. Uiteindelijk spreek je dit uit in je werkgroep naar je medestudenten. Dit heet een pitch (of elevator pitch). Het heet elevator pitch, omdat iemand in de tijd dat een lift naar boven gaat (tussen de 30 seconden en 2 minuten), zijn boodschap pakkend kan overdragen. Hieronder staat vermeld waar een goede pitch aan moet voldoen.

Je medestudenten geven je hier feedback op, zodat je goed in staat leert te zijn andere mensen in een korte tijd te vertellen over jouw vak. Hieronder staat vermeld waar een goede feedback aan moet voldoen.

Elevator pitch

In Wikipedia staat helder omschreven waar je aan moet denken als je een goede pitch wilt maken:

Wezenlijk bij een elevator pitch is een in het oog springende presentatie met denkbeelden, vergelijkingen en voorbeelden, zoals ze ook in het AIDA-model (attentie, interesse, verlangen/desire, actie) voorkomen. Voor een succesvolle elevator pitch tellen verder niet alleen gegevens en feiten, maar is ook het aanspreken van de emotie van belang.

Een effectieve elevator pitch zou de volgende vragen moeten beantwoorden:

 • Wat is het product?
 • Wat heeft de koper eraan?
 • Wie zijn we?

Verder is het belangrijk dat de pitcher rekening houdt met de volgende elementen:

 • Non-verbale communicatie
 • De inhoud van de pitch
 • Verbale communicatie

Verder kan je je richten op de doelen van de elevator pitch, zoals de relevante markt, de doelgroep en het bijzondere van het product (unique selling point), waardoor het zich onderscheidt van het aanbod van de concurrentie.

Praktische uitvoering

De pitch wordt alvorens hij wordt uitgesproken in de les meerdere malen voor de spiegel thuis uitgesproken en bijgeschaafd. Daarna is het de beurt aan de partner of een goede vriend om te luisteren en waar nodig goede tips te geven. Daarna wordt hij uitgesproken in de werkgroep.

De pitch voldoet aan de volgende eisen:

 • Uitgeschreven beslaat het maximaal enkele zinnen. Een pitch is kort en krachtig.
 • In goed leesbaar Nederlands gesteld. Vermijdt dus vakjargon (dat snapt je buurman niet).

Leerdoelen

Door deze opdracht denk je zelfstandig na over je toekomstig vak:

 • Wat houdt massage(therapie) nu precies in
 • Wie heeft daar baat bij
 • Dit doet je innerlijk alvast richten op je doel
 • Je leert vrij over je vak te praten
 • Dit vergroot het zelfvertrouwen als mens en als beroepsbeoefenaar
 • Dit traint om voorlichting over het vak te geven
 • Dit traint om toekomstige cliënten goed te werven
 • Je creëert een deel van het promotiemateriaal dat je nodig gaat hebben
× Hoe kan ik je helpen?