Toetsing

Theorietoetsen

In deze ELO zitten twee theorietoetsen. Deze kun je op een zelfgekozen moment maken. Je dient minimaal een 5,5 te halen en je hebt maximaal 30 minuten de tijd.
In de module ‘Fascia, wat het is en wat het doet’ staan diverse oefentoetsen.

Examen opleiding Fasciatherapeut

Gedurende deze opleiding leer je een breed scala aan technieken waar je diverse behandelingen en behandelplannen mee kunt uitvoeren. Om de studie af te ronden kun je meedoen aan het examen. Daarin gaat de examencommissie beoordelen of de eindtermen worden behaald. Hiervoor hebben we de volgende examinering.

Eindopdracht

Toetsing vindt plaats door middel van een eindopdracht. De inhoud van de eindopdracht bestaat uit twee verschillende cases met 4 bijbehorende behandelverslagen waarin opgenomen (max. 16 A4):

  • De anamnese; een beschrijving van het fysieke onderzoek en de daaruit voortvloeiende keuze voor behandeling
  • Een verslag van de behandeling waarin gebruik wordt gemaakt van tenminste 2 verschillende behandelmethoden.
  • Een verslag van de reactie van (het lichaam van) de client
  • Conclusies per behandeling en eventuele wijzigingen van het behandelplan
  • Conclusie van het volledige behandeltraject van de cliënt

Een afrondend reflectieverslag (max. 2 A4) met aandacht voor:

  • Ervaringen met ingezette behandelmethodes
  • Eigen ontwikkeling en doorgemaakte groei als fascia therapeut
  • Conclusie

Praktijksessie

Je geeft onder toezicht van de docent(en) een behandelsessie van maximaal één uur. In deze sessie zit een anamnese, een behandeling en een outtake. Je kiest een fascia therapievorm of laat een combinatie zien. Achteraf onderbouw je de keuze voor deze aanpak. Je geeft een sessie op een medestudent of extern model die een casus inbrengt. Na deze sessie ga je met de examencommissie in gesprek over de gegeven sessie. Je beantwoord vragen, onderbouwt je keuzes en toont je vaardigheden tot zelfreflectie.

Geslaagd

Je bent geslaagd als beide onderdelen met een voldoende worden beoordeeld. Ben je voor één onderdeel niet geslaagd dan hoef je alleen dit onderdeel te laten herexamineren.

Niet geslaagd

Je bent niet geslaagd als je voor beide onderdelen geen voldoende hebt behaald. De examencommissie zal je informeren over de te ontwikkelen vaardigheden en maakt een afspraak voor een nieuw examen.

Diploma/ certificaat

Als je geslaagd bent voor het examen ontvangt je het diploma fasciatherapeut. Indien je niet deelneemt aan het examen, ontvangt je een certificaat.

× Hoe kan ik je helpen?