fbpx

Opleiding massagetherapie

 

DuurTotale opleiding massagetherapie is 4 jaar (deeltijd)
StartVrijdag 20 september
Studielast8 - 10 uur per week
KostenLesjaar 1: € 2990,- in één keer of 10 termijnen a € 314,-.
Lesjaar 2: € 3150,- of in 10 termijnen a € 330,-.
Lesjaar 3: € 3250,- of in 10 termijnen a € 341,25.
Lesjaar 4: € 3350,- of in 10 termijnen a € 351,75
Plus bijkomende kosten (literatuur, externe weekenden, etc).

STAP budget mogelijk: ja

Massagetherapie geef je vanuit jezelf

De opleiding massagetherapie is een beroepsgerichte, veelzijdige en diepgaande training in verschillende massagetechnieken en bewegingsvormen, lichaamswerk en massagetherapie. Gedegen vakbekwaamheid, kennis van lichaamsstructuren, integratie van technieken en aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling vormen samen een uniek geheel. Naast massage is beweging een wezenlijk onderdeel binnen de opleiding.

Hoe is de vakopleiding ingericht?

Het eerste studiejaar bestaat uit een uitgebreid en afgerond geheel voor holistische massage en kan los gevolgd worden als Jaartraining holistisch masseur. Het jaar wordt afgesloten met een certificaat.

De volgende 3 studiejaren bieden een geïntegreerd curriculum vanuit de bodymind traditie; een holistische visie op lichaamswerk en (psycho)therapie. Er wordt uitgegaan dat lichaam en geest een ondeelbaar geheel zijn en dat beide aspecten elkaar beïnvloeden. Alle onuitgedrukte emoties, innerlijke conflicten, psychische en lichamelijke kwetsuren worden via het lichaam tot uitdrukking gebracht en kunnen via het lichaam letterlijk en figuurlijk ‘aangeraakt’ worden en in beweging komen. Beweging is een essentiële en aangeboren kwaliteit voor een vitaal lichaam.

Wat ga je leren?

Vakken zijn o.a. holistische massage, bewegings-en stretchingstechnieken, diepe weefsel massage, massage en gezondheid, (ervaringsgerichte) anatomie en palpatie, bewegingseducatie, therapeutische vorming, ademwerk en beroepsoriëntatie.

Op ervaringsgerichte wijze worden verschillende bodymind tradities geïntroduceerd. Persoonlijke ontwikkeling en aandacht voor het eigen lichaam lopen als een rode draad door de lessen heen. Er wordt aangemoedigd tot zelfonderzoek en reflectie, individueel of met mede-studenten. Ondersteunende lesonderdelen voor bewustwording in lichaam en geest zijn: meditatie, intervisie, stretching en beweging, bewegingsanalyse en ademwerk.

De vakopleiding duurt in totaal 4 jaar in deeltijd en start in januari en september. Lessen worden ongeveer ééns per twee weken gepland in of rondom het weekend. Reken op zo’n 8 – 10 uur per week voor oefenen en studeren, naast de lessen die je volgt.

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4

Jaar 2

In het tweede jaar ga je jezelf meer verdiepen in de relatie tussen lichaam en geest. Je leert hoe het lichaam beïnvloed wordt door de levensgeschiedenis en onderzoekt deze bodymind connectie bij jezelf. De kennis die je opdoet, verrijkt zich door het delen van ontdekkingen en inzichten met je groepsgenoten. Het doel is goed inzicht in je eigen kwaliteiten en valkuilen te krijgen, als noodzakelijke basis voor het werken met anderen.

Massage

In dit jaar breid je de massagetechnieken die je in het eerste jaar hebt geleerd uit met bewegingstechnieken. Daarna maak je kennis met fascia bodywork, de start van een traject gedurende de drie studiejaren, waarin je met deze diepe technieken leert werken en het theoretisch kader leert toepassen. Je ervaart het verschil in effect van verschillende technieken en leert te differentiëren in de toepassing. Dat wil zeggen dat je meer zicht gaat krijgen op welke technieken voor welke persoon wenselijk en effectief zouden kunnen zijn. Eigen ervaring is hierbij in eerste instantie de leidraad.

Therapeutische Vorming

Uitgangspunt van de Akademie is, dat ieder mens uniek is en zo is ook iedere therapeut uniek. Dit jaar gaan we bij het vak therapeutische vorming bezig met de vragen, ‘Wie ben ik’? ‘Waar kom ik vandaan?’ ‘Wat zijn mijn mogelijkheden, kwaliteiten en beperkingen?’ Bij dit zelfonderzoek maken we gebruik van het focussen, de zelfregulatie, het model van de karakterstijlen en oefenen we presentie in contact. Kennis van adem en werken met de adem is een onderdeel van het programma. We maken een begin met het kijken naar mechanismen in de therapeutische relatie en met het leren van communicatieve vaardigheden die je helpen in het contact met je (proef)cliënten. In iedere les is er ruimte voor meditaties, beweging, oefening en reflectie.

Massage en Gezondheid

In dit vak gaan we verder met het behandelen van casussen en praktische werkvormen, om de anatomie, fysiologie en pathologie van het spijverteringsstelsel, zenuwstelsel, het sensorisch stelsel, urinewegstelsel, het genitaal stelsel en zwangerschap/geboorte te leren kennen. De lessen worden afgestemd op het vak massagetherapie, onder meer door te werken met casussen en praktische werkvormen.

Bewegingseducatie

Dit jaar ga je aan de slag met ontwikkelingspatronen; de bewegingspatronen die in de motorische ontwikkeling van baby tot volwassene te onderscheiden zijn. Je leert verschillende ontwikkelingspatronen te herkennen, te ervaren en ermee te werken. Tijdens de lessen staat het zelfonderzoek in beweging centraal.

Praktijkgericht Leren

In de beroepspraktijk waarin je zelfstandig behandelingen geeft aan cliënten, zal je alles gaan integreren wat je geleerd hebt in verschillende lessen en vakken gedurende je periode op school. De praktijkopdracht is een belangrijk onderdeel van dit vak. Je oefent met proefpersonen, zodat je kunt leren een hele sessie te geven en uiteindelijk een serie sessies. Je schrijft daarover verslagen. Je  bespreekt deze met medestudenten in werkgroepjes, die samenkomen buiten de lesdagen. De resultaten hiervan breng je in tijdens de lesdagen Praktijkgericht Leren. Op deze wijze leer je met en van elkaar. Daarnaast zullen er onderwerpen ingebracht worden door de docenten, die relevant zijn voor je professionele ontwikkeling als massagetherapeut. In dit jaar gaat het o.a. over keuzemomenten in een sessie, communicatie in woorden en is er aandacht voor het onderwerp ‘grenzen’.

Jaar 3

In het derde jaar verschuift de aandacht van zelfonderzoek als basis voor het therapeutschap, naar het onderzoek van de relatie tussen jou en je cliënten. Welke technieken zet je in, welke insteek kies je voor een behandeling en welke kwaliteiten en valkuilen kom je tegen in het contact met cliënten. Je maakt een start met het ontwikkelen van je eigenheid daarin. Je legt verbanden tussen twee belangrijke bodymind modellen en oefent met een geïntegreerde toepassing ervan. Er wordt naast studeren, veel praktijkwerk en oefenen van je verwacht dit jaar, om de benodigde vaardigheden eigen te maken.

Fascia Bodywork

Het zwaartepunt van het vak Fascia Bodywork ligt in het derde studiejaar. Je ontwikkelt begrip ten aanzien van lichaamsstructuur, houding en alignement (het zgn. ‘structureel denken’) en werkt aan het ontwikkelen van massagevaardigheden. De gebruikte diepe weefseltechnieken zijn een hulpmiddel om diepgaande, structurele veranderingen in het lichaam en in het leven van een mens te ondersteunen. Je gaat oefenen met bodyreading en je leert welke aanvullende oefeningen je cliënten mee kunt geven als huiswerk of samen kunt doen voor of na de sessie. Er komt steeds meer nadruk te liggen op het samen met de cliënt vaststellen wat de rode draad voor één of meerdere sessies wordt en waar je samen mee aan de slag gaat. Om hier praktische ervaring mee op te doen, geef je onder begeleiding van de docent drie sessies aan een externe cliënt. Bij voorkeur iedere keer aan dezelfde persoon, zodat het effect van het werk voelbaar kan worden.

Therapeutische Vorming

De therapeutische vorming richt zich in het derde jaar op de relatie met de cliënt. We leren kijken naar verdedigingsmechanismen bij de therapeut in contact met de cliënt, de verdedigingsmechanismes bij de cliënt en het therapeutisch proces. We oefenen met de intake en gespreksvoering en leren hoe we de aandacht van de cliënt naar het lichaam kunnen brengen, zowel bij de intake als ook tijdens het werken op de tafel. In het programma therapeutische vorming zijn twee lesdagen opgenomen over psychopathologie.

Massage & Gezondheid

In het derde studiejaar wordt de M&G afgerond met het onderwerp hormoonstelsel met bijbehorende pathologie. Daarmee is een basis gelegd om op de andere lesdagen en in het 4e jaar zelfstandig en actief aan de slag te kunnen gaan met de aangeboden stof. We werken met scenario’s, casuïstiek en opdrachten over: gezondheidsgedrag, leefstijl, preventie, farmacologie, problematiek en pathologie op oudere leeftijd en de kinderleeftijd. In dit jaar leer je verder om op beginnend niveau wetenschappelijke literatuur te vinden en te beoordelen en correcte bronvermelding te gebruiken.

Bewegingseducatie

Dit jaar leer je aan de hand van concepten uit de Laban Movement Analysis (LMA) verschillende bewegingskwaliteiten in jezelf en in de cliënt herkennen. Ruimtelijk bewustzijn van het lichaam wordt verder uitgediept alsook het thema zelfregulatie en reflectie op de eigen bewegingstaal. In de Evolution Dance ervaart de student verschillende waardesystemen en ontwikkelingsfases in beweging.

Praktijkgericht leren

Je oefent met proefpersonen, zodat je kunt leren een hele sessie te geven. Je schrijft daarover verslagen. Je bespreekt je verslagen met medestudenten in werkgroepjes, die samenkomen buiten de lesdagen. De resultaten uit de werkgroepen breng je in tijdens de lesdagen Praktijkgericht Leren. Op deze wijze leer je met en van elkaar. Daarnaast zullen er onderwerpen ingebracht worden door de docenten, die relevant zijn voor je professionele ontwikkeling en geen plaats hebben in een techniek vak. Denk bijvoorbeeld aan de opbouw van een sessie, fasen in de behandeling, het vaststellen van de rode draad in één of in een serie behandelingen en verslaglegging.

Sessies ontvangen

Het ontvangen van sessies van professionals blijft erg leerzaam. Daarom ontvangen studenten ten minste vier sessies te bij een massagetherapeut/bodyworker.

Jaar 4

Je gaat nu beginnen met je laatste jaar op de Akademie. In alle vakken komt steeds meer nadruk op je voorbereiding op de beroepspraktijk. Belangrijk onderdeel van het studieprogramma in dit jaar is het eindproject, waarin je een onderwerp zowel theoretisch als praktisch verder uitwerkt. Na dit jaar studeer je af als kersverse massagetherapeut, met een zelfgekozen specialisatie.

Het jaar start met een weekend waarin structureel werk, waarin ook beweging geïntegreerd wordt. Een ervaringsgerichte start om weer aan te komen op de Akademie en bij elkaar.

Fascia Bodywork

In het vierde jaar bouwen we verder op het Fascia Body Werk van het derde jaar. We verschuiven de focus naar het werken met de torso/bovenrug, wervelkolom, nek en schedel. Het jaar wordt afgesloten met een praktijkexamen. Je geeft hierbij een sessie aan een externe cliënt. In dit jaar ligt de nadruk op het combineren van de massagetechnieken met beweging. Dit geeft de cliënt de mogelijkheid de fysieke veranderingen direct te ervaren in het lichaam. Ook dit jaar is er aandacht voor je eigen lichaamshouding, om jezelf te beschermen tegen blessures.

Massage & Gezondheid

In het vierde studiejaar is er aandacht voor scenario’s die een massage therapeut in de praktijk kan tegen komen. Er wordt gekeken naar rode vlaggen, handelwijze en contra-indicaties. De studenten leren zo de grenzen herkennen van hun vakgebied en hun deskundigheid. De student kan na dit studiejaar een goede intake houden waarin voldoende doorgevraagd wordt naar de medische voorgeschiedenis van de cliënt. Verder komen aan de orde geïntegreerde geneeskunde, het begrip SOLK en het bio-psychosociale model. Om studenten voldoende informatie te verschaffen over mogelijke samenwerking met de reguliere geneeskunde wordt er ook aandacht besteed aan de organisatie van en samenwerking binnen de Nederlandse gezondheidszorg en de regelgeving.

Bewegingseducatie

Na de lessen Massage & Gezondheid volg je lessen bewegingseducatie. In het vierde jaar bewegingseducatie verdiepen we de verbinding, kennis en ervaring met het bewegende lichaam. Zelfreflectie en theorie worden gekoppeld aan hoe de student die in kan zetten in het werken met cliënten. Integratie van eerder behandeld materiaal, zelfreflectie, bewegingsanalyse en eigenaarschap van het persoonlijk leerproces komen samen in de bewegingseducatie in leerjaar 4.

Therapeutische Vorming

De therapeutische vorming richt zich in het vierde jaar op de eigenheid van de therapeut. In de lessen staan de eigen ontwikkeling en de relatie met de cliënt centraal. In het therapeutisch weekend is aandacht voor de eigen seksualiteit en intimiteit en hoe om te gaan met aanraking, seksualiteit en intimiteit in de massagetherapie-praktijk.

Integratie Technieken

In deze les 3-daagse staat de integratie van de diverse geleerde lesonderdelen van het vak massagetherapie centraal. Hoe kunnen we zowel de diverse technieken als de therapeutische vaardigheden met elkaar combineren in een sessie? Je leert hoe je de verschillende lesonderdelen van de afgelopen 4 jaar op een natuurlijke manier met elkaar kan verbinden tijdens een sessie, om zo tot een zo helder mogelijk en duidelijk gedefinieerd beeld te komen hoe jouw sessies als afgestudeerd massagetherapeut er uit zouden kunnen zien.

Praktijkgericht Leren

Het vak Praktijkgericht Leren komt in ieder studiejaar terug, met als doel je voor te bereiden op de beroepspraktijk. In de beroepspraktijk waarin je zelfstandig behandelingen geeft aan cliënten, zal je alles gaan integreren wat je geleerd hebt, in verschillende lessen en vakken gedurende je periode op school.

Akademie is een onderdeel van Esoterra. De administratie wordt verwerkt door Esoterra. Bij een bestelling word je doorverwezen naar het betalingsportaal van Esoterra.

Inschrijven