• Topbar

  • Sinds 1998
  • Massagetherapie en Lichaamswerk
  • 1000+ cursisten
  • Amsterdam en Bilthoven
  • SNRO geaccrediteerd

 • Opleiding Traumatherapie Advanced

  De opleiding Traumatherapie Advanced is een vervolg op onze opleiding Traumatherapie Basics. Alleen als je de Basics hebt voltooid, kun je Traumatherapie Advanced volgen. Je leert diepgaande therapeutische vaardigheden om te kunnen werken met ernstige vormen van trauma.

  Investering € 4095

  Opleiding Traumatherapie Advanced

  Praktische informatie

  Investering€ 4095,- in één keer of tien termijnen van € 430,00
  Bijkomende kosten:
  Leertherapie: +/- € 400,-
  Literatuur: +/- € 200,-
  DataStart: maandag 23 september - Bilthoven
  Tijden18 lesdagen (incl. examen) van 10.00 tot 17.00 uur
  Docent(en)Jacqueline Snelder, Marjon van Opijnen., Claire Becking, Jacquelien Plat, Sybren Post, Sytske de Boer
  DiplomaJa
  AccreditatiesSNRO

  “‘Wat zich herhaalt, moet her-innerd worden’”

  Carin Mannak, docent

  Opleiding Traumatherapie Advanced

  De Opleiding Traumatherapie Advanced is dé vervolgopleiding voor professionals in de psychosociale gezondheidszorg die cliënten lichaamsgericht willen begeleiden bij het verwerken van psychotrauma. Zo kunnen cliënten deze trauma’s verwerken en beter leren omgaan met de pijnlijke en verstorende gevolgen ervan. Het resultaat daarvan is dat zij psychisch stabieler worden, een positiever zelfbeeld ontwikkelen en beter gaan functioneren in hun sociaal-maatschappelijke omgeving

  Holistische mensbeeld en traumatherapie

  Er is een voortdurende wisselwerking tussen alle onderdelen van het lichaam, de emoties, gedachten, behoeften en herinneringen, en de interactie daarvan met de omgeving. Als iemand daarom een psychotrauma meemaakt, heeft dat invloed op al deze onderdelen. Het hele systeem van de mens raakt daardoor verstoord. Daarom gebruikt de therapeut technieken en methoden die op al deze delen van de mens gericht zijn. De traumatherapeut gaat dus uit van een holistisch mensbeeld.

  Zelfgenezend vermogen van de cliënt

  Traumatherapeuten gaan er vanuit dat ieder mens een zelfgenezend vermogen bezit. Zij stimuleren dit zelfgenezend vermogen op vele manieren zodat hun cliënten tussen de consulten door verder kunnen gaan met de verwerking van hun psychotrauma. Ook worden de cliënten erop voorbereid dat zij na beëindiging van de therapie onafhankelijk van de traumatherapeut verder kunnen gaan met het genezen van de laatste restanten van hun posttraumatische stress.

  Modules Opleiding Traumatherapie Advanced

  Module 1 t/m 3 worden behandeld in de Opleiding Traumatherapie Basics.

  Module 4: hechting en ontwikkelingstrauma

  • kennismaking
  • hechtingsstijlen vroegkinderlijk trauma
  • ontwikkelingstrauma en hechtingsproblematiek 1
  • systemisch werk
  • supervisie en intervisie

  Module 5: Regressietechnieken en deelpersoonlijkheden

  • regressietherapie 2
  • bodydrumrelease 2
  • voice dialogue
  • werken met deelpersoonlijkheden
  • supervisie en intervisie

  Module 6: werken met shocktrauma

  • vormen shocktrauma
  • falende fysieke bescherming
  • aanval waarbij geen ontsnapping mogelijk is
  • high impact
  • supervisie en intervisie
  Opleiding Traumatherapie Advanced

  Wat is Traumatherapie?

  Traumatherapie biedt uitkomst bij het oplossen van problemen die hun oorsprong hebben in een of
  meerdere traumatische ervaringen in het recente of verre verleden, bijvoorbeeld:

  • angstklachten
  • chronische stress
  • burn-out
  • ernstige onzekerheid
  • moeizame rouwprocessen
  • zingevingsproblematiek
  • overgevoeligheid
  • verslavingen
  • psychosomatische klachten
  • seksuele problemen
  • depressiviteit
  • steeds terugkerende relatieproblemen
  • posttraumatische stressstoornissen

  De belangrijkste doelstellingen van de Opleiding Traumatherapie Advanced

  Een traumatherapeut heeft drie fundamentele doelstellingen. Deze drie liggen ten grondslag aan al het handelen van de therapeut.
  Doelstelling 1: Verwerking van psychotrauma
  Traumatherapeuten helpen cliënten om hun trauma’s zodanig te verwerken dat de kwaliteit van hun leven daardoor aanzienlijk verbetert. Cliënten hebben daardoor

  1. minder of geen last meer van posttraumatische stress stoornissen (PTSS) als gevolg van hun psychotrauma;
  2. minder of geen last meer van storende overlevingsstrategieën en beschermingsmechanismen die door hun psychotrauma zijn ontstaan;
  3. een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen;
  4. meer vermogen om goed te functioneren zowel in de maatschappij als in de privésfeer

  Doelstelling 2: Aanleren van autonomie
  Traumatherapeuten bereiden hun cliënten er op voor om in het dagelijks leven autonomer te functioneren, doordat ze minder of niet meer gehinderd worden door de gevolgen van hun psychotrauma.

  Doelstelling 3: Traumaregulatie
  Traumatherapeuten begeleiden cliënten om hulpbronnen te ontwikkelen, arousal te reguleren en positievere gevoelens op te wekken. Hierdoor wordt het voelen van veiligheid en controle vergroot.
  Hierbij gebruiken zij vooral lichaamsgerichte technieken zoals mindfulness en adem-regulatie oefeningen.

  Taakgebieden Voor wie? Hoofdonderwerpen

  Taakgebieden

  Signaleren van de hulpvraag
  Traumatherapeuten hebben voldoende kennis over psychopathologie om posttraumatische stress stoornissen (PTSS) te herkennen. Zij kunnen daar tevens adequaat uitleg over geven aan de cliënt.

  Analyse van het probleem
  Traumatherapeuten kunnen grondig analyseren wat bij cliënten de oorzaak is van hun trauma en wat eventueel tot een gebrek aan draagkracht leidt om het trauma te verwerken.

  Bepaling van het doel
  Traumatherapeuten definiëren samen met hun cliënten wat het doel is dat ze willen bereiken met de traumatherapie. Dat is in principe een leven waarin de cliënten geheel of gedeeltelijk bevrijd zijn van de remmende en pijnlijke gevolgen van hun trauma’s.

  Overwegen van de behandelmogelijkheden
  Traumatherapeuten hebben voldoende kennis over indicatie en contra-indicatie bij traumatherapie. Zij kennen hun grenzen en weten wanneer zij moeten doorverwijzen naar collega’s.

  Opstellen van een behandelplan
  Traumatherapeuten kunnen een gedegen behandelplan maken dat afgestemd is op de behoeften van de cliënt. Zij kunnen daarbij onderscheid maken in enkelvoudig, meervoudig en complex trauma en dit herkennen bij de client. Dit behandelplan is zodanig opgesteld dat het ook voor andere betrokken hulpverleners begrijpelijk en toepasbaar is.

  Behandelen

  1. Traumatherapeuten beheersen een groot aantal behandelmethoden uit verschillende therapeutische disciplines. Zij kunnen die bij een groot aantal verschillende soorten trauma’s toepassen. Ook kunnen zij deze met elkaar combineren.
  2. Traumatherapeuten kunnen het lichaam deskundig betrekken bij de verwerking van psychotrauma. Zij kunnen traumatische reacties in het lichaam herkennen en de cliënt helpen hier beter mee om te gaan.
  3. Traumatherapeuten begrijpen goed wat een ontwikkelingstrauma is en de hechtingsproblematiek die daar mee samenhangt. Zij beschikken over verschillende vaardigheden om de cliënt te helpen hier beter mee om te gaan.
  4. Traumatherapeuten zijn goed in staat trauma’s te behandelen die het gevolg zijn van lichamelijke letsel en falende fysieke bescherming.
  5. Traumatherapeuten kunnen verschillende soorten shocktrauma’s en high impact trauma’s behandelen.
  6. Traumatherapeuten weten goed om te gaan met de interpersoonlijke problemen die bij cliënten kunnen ontstaan door onverwerkte trauma’s. Zij betrekken daarom ook de naasten van hun cliënten bij het therapeutische proces als dat wenselijk is.
  7. Traumatherapeuten zijn goed op de hoogte van storende overlevingsstrategieën en beschermingsmechanismen die bij cliënten ontstaan als gevolg van onverwerkte trauma’s. Zij kunnen daar adequaat mee omgaan en de cliënt helpen deze te (h)erkennen en los te laten.
  8. Traumatherapeuten zijn in staat adequaat om te gaan met situaties van overdracht die tijdens consulten kunnen ontstaan. Zij zijn daarbij goed in staat hun eigen reactie daarop (tegenoverdracht) te begrijpen en hiermee te dealen.

  Evalueren
  Traumatherapeuten evalueren regelmatig hun eigen behandelingen en de voortgang van hun cliënten. Soms doen ze dat met betrokken collega hulpverleners en soms samen met hun cliënten.

  Verstrekken van preventieve zorg
  Traumatherapeuten richten zich op het ondersteunen van het zelfmanagement van hun cliënten t.a.v. traumaverwerking. Daarbij worden ook hun naasten en hun sociale netwerk betrokken, met als doel het verbeteren van het dagelijks functioneren en de algehele kwaliteit van leven.

  Samenwerken met andere zorgverleners
  Traumatherapeuten kennen de sociale kaart. Zij kunnen hun behandelplan bespreken met andere hulpverleners en zijn in staat tot doorverwijzing en multidisciplinair overleg en samenwerking.

  Voorlichten
  Traumatherapeuten zijn goed op de hoogte van de meest recente wetenschappelijke ontdekkingen op het gebied van trauma en traumatherapie. Zij hebben voldoende kennis over psychotrauma en de gevolgen daarvan en kunnen daarover voldoende voorlichting geven aan cliënten en hun sociale contacten. Tevens kunnen zij andere betrokken hulpverleners voldoende voorlichting geven over
  psychotrauma.

  Beheren
  Traumatherapeuten zijn in staat tot professionele verslaglegging en dossiervorming en werken volgens de privacy regels vanuit de AVG. Tevens kunnen zij hun behandelingen voldoende documenteren voor betrokken hulpverleners.

  Afronding van de therapie
  Traumatherapeuten zorgen ervoor dat er een goede afronding plaatsvindt van de therapie. Daarin kijken therapeuten zorgvuldig of de PTSS van hun cliënten dermate verminderd is dat ze zonder verdere therapie verder kunnen. Uiteraard bestaat er altijd de mogelijkheid tot follow-up sessies.

  Voor wie?

  Om deel te nemen aan de opleiding Traumatherapie Advanced dien je eerst onze opleiding Traumatherapie Basics te hebben voltooid. De opleiding is vooral interessant voor de volgende doelgroepen:

  1. Professionals op psychosociaal gebied, zoals therapeuten, coaches, counselors, die te maken hebben met cliënten die lijden aan onverwerkte trauma’s;
  2. Allerlei soorten hulpverleners die krachtige psychodynamische vaardigheden willen ontwikkelen, waarmee diepgaande persoonlijke processen gerelateerd aan onverwerkte trauma’s op een zorgvuldige manier begeleid kunnen worden;
  3. Professionals die een praktijk hebben of willen beginnen en daarin traumagerichte vaardigheden willen gebruiken;

  Hoofdonderwerpen van de Opleiding Traumatherapie Advanced

  Kenmerkend voor de Opleiding Traumatherapie Advanced is dat er meer nadruk ligt op praktijkervaring dan in de Traumatherapie Basics. Dit betekent dat naast het aanbod binnen de lesdagen, er onder andere binnen de supervisiedagen veel aandacht is voor de praktische toepassing van het opleidingsaanbod.

  Daarmee biedt deze opleiding je niet alleen de mogelijkheid tot verdere professionalisering als traumatherapeut maar is het ook een ondersteuning om je praktijk verder vorm te geven en uit te bouwen. Je doet in deze modules verdere verdieping op in de holistische traumabehandelingsmethodes en leert nieuwe therapeutische technieken. Ook doe je kennis en ervaring op met betrekking tot specikeke trauma-ervaringen.
  Daarnaast biedt dit jaar je de mogelijkheid om je eigen praktijk verder vorm te geven door de regelmatige supervisiedagen waarin praktijkvoering in de breedste zin van het woord aandacht heeft.

  Module 4: Hechtings- en ontwikkelingstrauma

  Je leert therapeutisch te werken met hechtings- en ontwikkelingstrauma, onder andere pre- en perinataal trauma en hechtingsproblematiek. Je doet kennis en ervaring op over de impact van trauma in de jeugd of kindertijd op iemands leven en de manier waarop dit door kan werken op lichaam en geest. Daarbij leer je ook hoe hechtings- en ontwikkelingstrauma door kan werken in het contact dat iemand met zichzelf heeft, maar ook in de mogelijkheid tot verbinden met anderen. Je leert herkennen wanneer het om dit soort trauma gaat, wanneer het geïndiceerd is om hiermee te werken. Tevens leer je methodes om dit op een veilige manier te doen.

  Module 5: Regressie en deelpersoonlijkheden

  Tijdens deze lesdagen doe je verdere ervaring op in het werken met regressietherapie. Je leert meerdere brugtechnieken om cliënten te helpen oude trauma’s te herbeleven, zodat ze kunnen worden verwerkt. Ook wordt de methode van BodyDrumRelease verder uitgewerkt en verdiept bij het verwerken van trauma’s.
  Je doet daarnaast kennis en ervaring op in het werken met deelpersoonlijkheden. Dit is een methode die veel duidelijkheid geeft over het verschijnsel dissociatie, dat vaak na trauma’s optreedt. Je leert via deze methode om weer een gezonde eenheid en balans te laten ontstaan in de persoonlijkheid van cliënten met een posttraumatische stressstoornis.

  Module 6: Therapeutisch werken met shocktrauma

  Tijdens deze lesdagen gaan we dieper in op ernstige traumatische ervaringen. We behandelen de belangrijkste shocktrauma’s en de specikeke benadering van diverse categorieën. Je leert deze vormen van trauma te behandelen vanuit een lichaamsgerichte en professionele benadering. Shocktrauma’s zijn onder te verdelen in verschillende categorieën:

  1. In de eerste categorie moest het psychische systeem het eens opgeven en kon men zichzelf niet meer beschermen. Hieronder vallen trauma’s die te maken hebben met verdoving, hoge koorts, ademnood, stikken en verdrinken.
  2. De volgende categorie heeft te maken met trauma’s waarbij het lichaam niet in staat was om zichzelf te beschermen tegen fysiek letsel. Bij deze categorie krijgen we te maken met vallen van hoogte, opgelopen hoofd-/hersenletsel en ongelukken met motorvoertuigen.
  3. Bij de derde categorie gaat het over grensoverschrijding waarbij het slachtoffer niet kon ontsnappen. Dit gaat over de volgende trauma’s: aanvallen door dieren, geblokkeerde vluchtweg of vastgehouden worden, verkrachting en seksueel misbruik.

  Supervisiedagen

  Tijdens deze dagen staan we in kleinere groepen stil bij de therapeutische praktijkvoering. Daarin is er veel aandacht voor casuïstiek, het toepassen en verdiepen van opgedane kennis en ervaring vanuit de opleiding, overdracht en tegenoverdracht en voor praktijkvoering in de ruimste zin van het woord.
  Reflectie op de eigen therapeutische houding en de doorwerking daarvan op het therapeutisch contact zal vooral veel aandacht krijgen.

  Begeleiding bij het schrijven van een paper

  Tijdens dit leerjaar schrijf je een paper waarin je een theoretisch kader geeft over een traumagerelateerd onderwerp en waarin je laat zien hoe je daar in de praktijk mee gewerkt hebt. Je krijgt een begeleider toegewezen om je in dit proces te ondersteunen. Tijdens het verloop van de hele opleiding werk je tevens aan je persoonlijke groei in relatie tot eventuele eigen onverwerkte trauma’s. Daardoor kun je de beleveniswereld van cliënten beter begrijpen.

  Leerdoelen

  De belangrijkste leerdoelen van de Opleiding Traumatherapie Advanced zijn:

  • herkennen van posttraumatische stressstoornissen
  • therapeutische gespreksmethoden kunnen toepassen gericht op traumaverwerking
  • therapeutische begeleidingsmethoden gericht op specifiek trauma (zie ook de onderwerpen in het lesprogramma)
  • het opzetten van een behandelplan
  • het uitvoeren van een therapeutische behandelaanpak
  • het therapeutisch begeleiden van langere trajecten
  • verdere ontwikkeling van mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het vormgeven en onderbouwen van een behandelaanpak

  Ook werk je aan je persoonlijke groei in relatie tot eventuele eigen onverwerkte trauma’s. Daardoor kun je de beleveniswereld van cliënten beter begrijpen. Daarnaast krijgen aspecten als overdracht en tegenoverdracht aandacht

  Examen Opleiding Traumatherapie Advanced

  Als je de opleiding met een diploma wilt afronden, dan dien je deze optionele module ook te volgen.
  De Examenmodule kan online worden aangevraagd en betaald. Om deel te kunnen nemen aan het examen, dien je je voor het uiterste inschrijfmoment aan te melden. Het uiterste inschrijfmoment en de voorwaarden van deze module kun je vinden in onze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden. Aan het examen zijn kosten verbonden (zie hiervoor de bijkomende studiekosten).


  Aan het eind van de opleiding geef je een eindpresentatie en schrijf je een paper waarin kennis, inzicht en toepassing samenkomen. Om in aanmerking te komen voor een diploma dien je dit examen en de praktijkopdrachten met een voldoende afgerond te hebben. Herkansing is mogelijk.

  Supervisie
  Tijdens de supervisiedagen wordt casuïstiek behandeld die de student inbrengt vanuit zijn eigen praktijk. Daarnaast is er op deze dagen aandacht voor: overdracht/tegenoverdracht, de therapeutische houding en vaardigheden, de therapeutische praktijk.
  Je schrijft hiervoor zowel casuïstiekverslagen als reflectieverslagen.

  Paper
  Tijdens de opleiding schrijf je een paper. Hierin behandel je een onderwerp dat relevant is binnen traumatherapie: je geeft een theoretisch kader maar laat ook zien hoe je je inzichten hebt toegepast in het werken met cliënten. De vanuit de opleiding aangeboden kennis, ervaring en methodieken zijn hierbij de leidraad. Meer informatie hierover vind je in de studieopdrachten.

  Eindpresentatie
  Ter afsluiting van de opleiding geef je een eindpresentatie. Het uitgangspunt van deze presentatie is het onderwerp dat je in de paper behandeld hebt en hoe je daar in de praktijk mee gewerkt hebt. Het doel van de presentatie is om in een intercollegiaal verband in staat te zijn jouw manier van werken en jouw visie duidelijk te maken. De presentatie wordt beoordeeld door een docent, supervisor en/of mentor.

  Diplomering
  Als je aan alle opdrachten hebt voldaan en je eindpresentatie met een voldoende is beoordeeld, ontvang je het diploma ‘Traumatherapeut Advanced’. Indien je ook de dagen psychopathologie en een erkende scholing psychosociale basiskennis volgens de Plato-norm hebt gevolgd, ontvang je op je diploma ook het SNRO-keurmerk

  Inschrijven