• Topbar

  • Sinds 1998
  • Massagetherapie en Lichaamswerk
  • 1000+ cursisten
  • Amsterdam en Bilthoven
  • SNRO geaccrediteerd

 • Opleiding Traumatherapie Basics

  De Opleiding Traumatherapie Basics leert je een groot aantal moderne dynamische methoden, waarmee je op een zorgvuldige wijze met zulke trauma’s kunt werken, zowel op lichamelijk, emotioneel als mentaal niveau.  

  Investering € 4595

  Opleiding Traumatherapie Basics

  Praktische informatie

  Investering€ 4595- in één keer of tien termijnen van € 482,50
  Bijkomende kosten:
  Leertherapie: +/- € 400,-
  Literatuur: +/_ € 180,-
  DataVrijdag 4 oktober 2024 - Bilthoven
  Tijden22 lesdagen (incl. examen) van 10.00 tot 17.00 uur
  Docent(en)Marjon van Opijnen., René Hogeboom, Laura Twigt, Sybren Post
  DiplomaJa

  “Het aankijken en (opnieuw) doorleven van eigen trauma’s, in leer-therapiesessies, tijdens intervisie en de lesdagen, gingen hand in hand met alle moois aan kennis en vormen van therapieën.”

  Eline Hollebrandse, oud-student

  Opleiding Traumatherapie Basics

  Iedereen maakt in zijn leven wel eens nare en ingrijpende gebeurtenissen mee. Zo’n gebeurtenis wordt traumatisch als deze je ernstig uit je evenwicht brengt. Tijdens deze Opleiding Traumatherapie Basics* leer je een groot aantal methoden waarmee je op een diepgaande wijze mensen kunt helpen bij de verwerking van trauma. Je leert tijdens deze opleiding in traumaverwerking PTSS en diverse soorten trauma’s te herkennen en holistisch te coachen. Je wordt getraind door professionele docenten met jarenlange praktijkervaring.

  Module 1: Traumatherapie Basics

  • gesprekstechnieken
  • gronding
  • lichaamsbewustzijn
  • lichaamshouding
  • traumaregulatie
  • ethiek

  Module 2: Regressietechnieken

  • haptonomie
  • ademtherapie
  • lichaamsgerichte traumaverwerking

  Module 3: Methodieken en toepassingsgebieden

  • supervisie
  • therapeutische vorming
  • methodisch werken
  • afronding en diplomering

  Wat is Traumatherapie?

  Je kunt stellen dat je bij een traumatische ervaring een psychische wond en soms ook een lichamelijke wond oploopt. Deze ervaringen krijgen zelden de aandacht die ze nodig hebben. We zijn geneigd pijn te verdringen, waardoor deze zich kan gaan uiten in spanningen en geestelijke of lichamelijke klachten.

  Traumatherapie is een ondersteuning bij het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen. Traumatische ervaringen hebben invloed op de manier waarop we denken, de vrijheid van ons handelen, de rust onder onze emoties maar ook op ons fysiek functioneren. Traumatherapie werkt daarom vanuit een psychosomatische en systemische invalshoek zodat trauma ook echt opgelost kan worden. Hierdoor neemt de innerlijke kracht, vitaliteit en geluksbeleving toe en kunnen kwaliteiten en talenten weer geleefd worden.

  Wat kun je met de Opleiding Traumatherapie Basics?

  Een traumatherapeut kan met allerlei klachten werken mits er geen sprake is van ernstige psychiatrische aandoeningen of persoonlijkheidsstoornissen. Deze vorm van coaching kan parttime of fulltime worden beoefend, in een privépraktijk of in samenwerking met andere therapeuten. Het kan bovendien gecombineerd worden met vele beroepen in de psychosociale en paramedische sector, in het onderwijs en het bedrijfsleven. Vaak vergoeden werkgevers consulten bij een traumatherapeut, als een werknemer in de organisatie een traumatische ervaring heeft gehad.

  Wil je meer weten over traumatherapie en wat je kunt na deze traumacoaching opleiding? Luister dan de Esoterra Podcast met Bessel van der Kolk.

  Introductiedag / Intakegesprek

  Voordat je je inschrijft voor de opleiding, raden wij je aan om eerst naar een introductiedag te komen om de sfeer te proeven van ons instituut. Tijdens die dag is er ook gelegenheid tot een vrijblijvend intakegesprek. 

  Rooster Opleiding Traumatherapie Basics

  De startdatum voor deze opleiding is vrijdag 4 oktober 2024 in Bilthoven. Alle lesdagen zijn op vrijdag,
  Overzicht van de lesdagen

  Belangrijkste onderwerpen Voor wie? Leerdoelen en examen

  Belangrijkste onderwerpen

  Je leert in de Opleiding Traumatherapie Basics de krachtigste technieken die de laatste decennia ontwikkeld zijn op het gebied van psychotrauma. Daarnaast word je geschoold in de verschillende fasen van een begeleidingsproces. Aan het eind van deze opleiding kun je op een zorgvuldige manier cliënten begeleiden.

  Ontwikkelingspsychologie en afweersystemen
  Je doet kennis en ervaring op over de verschillende ontwikkelingsfases van de mens, hoe een gezonde ontwikkeling verloopt en wat de impact is wanneer deze ontwikkeling verstoord raakt. Onvermijdelijk gebeuren er in ieders leven zaken die deze ‘normale ontwikkeling’ verstoren. Om te overleven moeten we ons aanpassen en ontwikkelen we afweersystemen. We besteden tijdens de opleiding ruimschoots aandacht aan de afweersystemen en hoe deze samenhangen met het lichaam en spierpantsering. Ook besteden we aandacht aan de invloed van ontwikkeling en eventuele verstoring daarvan en het daardoor ontstane patroon van omgaan met traumatische ervaringen.

  Haptonomie
  Haptonomie is een benadering die zich richt op het bevorderen van het welzijn door middel van aanraking, gevoel en verbinding. Traumabehandeling met haptonomie omvat het herstellen van het contact tussen lichaam en geest, waardoor het individu een dieper bewustzijn ontwikkelt van hun lichamelijke sensaties en emotionele reacties. Met haptonomie werken we aan het herstellen van veiligheid en vertrouwen, het lichaamsbewustzijn vergroten, het herstellen van emotionele veerkracht, het bevorderen van verbinding en integratie van ervaringen.

  Lichaamsgerichte traumaverwerking
  Je leert enkele onderdelen van lichaamsgerichte traumaverwerking, een methode waarbij de aandacht wordt gericht op lichamelijke sensaties die door onverwerkte trauma’s worden veroorzaakt. Deze werkwijze is gebaseerd op de manier waarop wilde dieren met levensbedreigende situaties omgaan. Volgens lichaamsgerichte traumabehandeling zijn posttraumatische stresssymptomen (PTSS) het gevolg van de ontregeling van het autonome zenuwstelsel. Door de lichaamsgerichte werkwijze van deze methode kan het zenuwstelsel weer op de juiste manier gaan functioneren. Daarbij hoeft de cliënt niet intens het trauma te herbeleven noch hoeft hij het voortdurend na te vertellen. Lichaamsgerichte traumaverwerking stimuleert het zelfgenezend vermogen van het lichaam.

  Emotioneel lichaamswerk
  Emotioneel lichaamswerk is een vorm van therapie die zich richt op het verkennen en verwerken van emotionele ervaringen door middel van lichaamsgerichte technieken en interventies. Het omvat een breed scala aan benaderingen, waaronder ademwerk, bewegingsoefeningen, aanraking, expressieve kunst en mindfulness. Het hoofddoel van emotioneel lichaamswerk is om het bewustzijn van het individu te vergroten over hoe emoties zich manifesteren in het lichaam en hoe deze emoties kunnen worden vrijgemaakt, geïntegreerd en geheeld. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Ontladen van opgeslagen emoties
  • Herstellen van lichaamsbewustzijn
  • Verwerken van traumatische herinneringen
  • Het bevorderen van zelfregulatie

  Ademtherapie
  Net als ons lichaam is onze adem sterk verbonden met onze gevoelswereld en ons welbevinden. In de loop van ons leven ontwikkelen we meestal onbewust een adempatroon waarmee we onze gevoelens en emoties beheersen. Door dit overmatig te doen, gaan we bijvoorbeeld te oppervlakkig ademen en zijn we niet meer goed in staat ontspannen en diep te ademen. Of we ervaren een lichamelijke beklemming wanneer we diep proberen te ademen. Van dergelijke mechanismen zijn we ons meestal niet bewust, maar de effecten ervan zijn wel merkbaar in ons dagelijks leven. Onderdrukte gevoelens leiden bijvoorbeeld tot lichamelijke klachten, gevoelens van ontevredenheid, gebrek aan energie en tot angsten en spanningen, waardoor we niet kunnen functioneren zoals we willen. We ervaren daardoor een vervlakking van ons gevoel. Door ademtherapie kunnen we ons bewust worden van dat adempatroon en het leren doorbreken. Er komt op deze manier ruimte om dieper te voelen en te ervaren. Ook komt er ruimte om te ervaren dat we anders kunnen reageren. De ontspannen en vrijere ademhaling leert ons dat we ontspannen en vrij kunnen leven.
  Bewuste ademhaling is de manier om lichaam en geest te verbinden. Door het gebruik van speciale ademtechnieken kunnen emotionele blokkades, onverwerkte trauma’s en chronische spierspanningen opgelost worden. Omdat ademtherapie sterk transformerend werkt en vaak antwoord geeft op fundamentele levensvragen, besteden we hier ruimschoots aandacht aan.

  Theorie over trauma, typen trauma’s, PTSS en traumabegeleiding
  In deze opleiding bieden we je een kader om naar trauma te kijken en op een goede manier te kunnen begeleiden. Naast de diverse begeleidingsmethodes is het belangrijk om kennis en ervaring op te doen met betrekking tot verschillende traumatypen, de kenmerken van PTSS, behandelfases en methodisch werken en de samenwerking met andere disciplines.
  Binnen de lesdagen wordt stilgestaan bij verschillende toepassingsgebieden die te maken hebben met trauma, zoals angstklachten, depressieve klachten, verslavingsklachten, zingevingsproblematiek en rouwverwerking.

  Lichaamsgerichte therapievormen
  Bij lichaamsgerichte vormen van therapie richten we ons op het verbinden van het hoofd met het hart en het doorstromen en deblokkeren van energie in het lichaam. Daardoor ontstaat bij de cliënt nieuwe (innerlijke) kracht, vitaliteit, spontaniteit en lichaamsbewustzijn. De cliënt komt op deze manier in contact met zijn eigen innerlijke kracht, behoeften, gevoelens en wensen en is beter in staat deze in de wereld neer te zetten.
  Bij lichaamsgerichte therapie leren cliënten dat de sleutel tot verandering en transformatie zit in de combinatie van authentiek voelen en denken. Cognitie op zichzelf is vaak onvoldoende als er zich op een diepere laag belemmerende gevoelens bevinden. Lichaamsgerichte therapie gaat uit van de wijsheid van het lichaam. Wanneer de cliënt weer contact krijgt met zijn eigen lichaamswijsheid en daarnaar leert luisteren, ontstaat er een nieuw innerlijk kompas voor het leven en meer levensenergie.
  Een traumatherapeut is in staat dit proces te begeleiden en kan zijn eigen lichaamsbewustzijn inzetten als middel in de begeleiding. In de opleiding leer je een aantal effectieve lichaamsgerichte technieken die erop gericht zijn verdrongen gevoelens te uiten en mensen te helpen zich beter in hun lichaam thuis te voelen. Tevens is lichaamswerk belangrijk om te ‘gronden’ en in het hier-en-nu te zijn. Veel emoties worden pas écht verwerkt als het lichaam bij de therapie wordt betrokken. Bovendien versnelt en versterkt de combinatie van regressie-, adem- en lichaams­werk het therapeutische proces aanzienlijk. Overige lichaamsgerichte onderwerpen zijn: non-verbale communicatie, bodyreading, houdingsaspecten in traumatherapie, muziek en beweging, ontwikkeling van lichaamsbewustzijn, interpretatie van lichaamshouding en energetisch lichaamswerk.

  Psychotrauma
  Veel psychische problemen zijn het gevolg van onverwerkte trauma’s in het verleden. Overstromingen, orkanen, epidemieën en aardbevingen zijn natuurrampen die jaarlijks honderdduizenden mensen in de wereld treffen. Veel groter nog is het lijden veroorzaakt door menselijk geweld in oorlogen, op straat en door gezinsleden thuis. De laatste decennia is duidelijk geworden hoe belastend dergelijke gebeur­tenissen kunnen zijn wanneer zij niet goed zijn verwerkt: een psychotrauma is het gevolg. Hoewel de symptomen van een psychotrauma al in de 19e eeuw bekend waren, werd pas in 1980 de diagnose ‘posttraumatische stressstoornis’ (PTSS) officieel erkend als psychiatrische stoornis. Dit leidde tot een grote toename van wetenschappelijk onderzoek en tal van nieuwe inzichten. Toch is er vaak onvoldoende behandeling door onbegrip en onbekendheid. Artsen schreven tot voor kort meestal alleen medicijnen voor; effectieve begeleidingsvormen waren relatief onbekend. Hierdoor ervaren mensen met PTSS nog steeds ernstige problemen, thuis en op het werk. De symptomen zijn angsten, herbelevingen, gedragsstoornissen en fysieke klachten, die regelmatig leiden tot depressie en langdurige arbeidsongeschiktheid.
  Je leert tijdens de opleiding een groot aantal technieken om het verwerkingsproces te begeleiden. Verschillende soorten trauma’s worden behandeld en je leert wanneer je welke techniek gebruikt. Daarnaast word je geschoold in de verschillende fasen die er zijn in een begeleidingsproces, zodat je aan het eind van deze opleiding in staat bent op een zorgvuldige manier cliënten met trauma’s te begeleiden.

  Voor wie?

  De opleiding Traumatherapie Basics is voor de volgende doelgroepen:

  1. Professionals op psychosociaal gebied, zoals therapeuten, coaches en counselors, die te maken hebben met cliënten die lijden aan onverwerkte trauma’s;
  2. Allerlei soorten hulpverleners die krachtige psychodynamische vaardigheden willen ontwikkelen waarmee diepgaande persoonlijke processen gerelateerd aan onverwerkte trauma’s op een zorgvuldige manier begeleid kunnen worden;
  3. Professionals die een praktijk hebben of willen beginnen en daarin traumagerichte vaardigheden willen gebruiken;

  Instroomeisen
  Om te bekijken of je kunt deelnemen wordt eerst een intakegesprek met je gehouden om samen te bekijken of deze opleiding goed bij je aansluit.

  Leerdoelen en examen

  De belangrijkste onderwerpen die je leert zijn:

  • herkennen van posttraumatische stressstoornissen
  • basiskennis psychopathologie in relatie tot psychotrauma; deze module is optioneel voor studenten die daarover nog weinig kennis hebben, of daar lang geleden les in hebben gehad;
  • specifieke communicatievaardigheden gericht op traumaverwerking
  • toepassing van diverse lichaamsgerichte traumatherapeutische methoden en technieken
  • daarnaast leer je de bovengenoemde methoden en technieken met elkaar te combineren en wanneer je ze gebruikt;
  • tussendoor is er supervisie door de docenten van de opleiding.

  Tijdens het verloop van de hele opleiding werk je tevens aan je persoonlijke groei in relatie tot eventuele eigen onverwerkte trauma’s. Daardoor kun je de beleveniswereld van cliënten beter begrijpen.

  Examen Opleiding Traumatherapie Basics

  Aan het eind van de opleiding doe je schriftelijk examen, geef je een eindpresentatie en schrijf je een methodisch verslag waarin kennis en toepassing samenkomen. Om in aanmerking te komen voor een diploma dien je dit examen, de presentatie en de praktijkopdrachten met een voldoende afgerond te hebben. Herkansing is mogelijk. 

  Supervisie, evaluatie en reflectieverslagen 

  Iedere student krijgt verschillende keren per jaar tijdens de lesdagen supervisie. Er is dan een supervisor aanwezig bij een sessie waarin een student een medestudent ‘behandelt’, of een cliënt die voor deze gelegenheid is gevraagd. Regelmatig wordt geëvalueerd hoe de student zich in de opleiding ontwikkelt. Verder neemt iedere student in persoonlijke reflectieverslagen zijn of haar leerproces door met één van de mentoren.

  Methodisch verslag 

  Tijdens de opleiding schrijf je een methodisch verslag. Hierin laat je zien hoe je iemand hebt begeleid. De vanuit de opleiding aangeboden kennis, ervaring en methodieken zijn hierbij de leidraad. Meer informatie hierover vind je in de studieopdrachten.

  Schriftelijk examen

  Het schriftelijk examen gaat over de onderwerpen die tijdens de lessen behandeld worden. Er worden vragen gesteld over de lesstof, de verplichte boeken, de reader en eventueel aanvullend materiaal dat tijdens de lessen wordt uitgedeeld door de docenten.

  Eindpresentatie

  Ter afsluiting van de opleiding geef je een eindpresentatie. Het uitgangspunt van deze presentatie is het therapeutische traject dat je gegeven hebt en waar je het methodisch verslag over geschreven hebt. Het doel van de presentatie is om in een intercollegiaal verband in staat te zijn jouw manier van werken en visie met betrekking tot een specifieke casus duidelijk te maken. De presentatie wordt beoordeeld door een docent en/of mentor.

  Inschrijven