• Topbar

  • Sinds 1998
  • Massagetherapie en Lichaamswerk
  • 1000+ cursisten
  • Amsterdam en Bilthoven
  • SNRO geaccrediteerd

 • Opleiding Lichaamsgerichte Coaching

  In deze lichaamswerk-opleiding leer je op een ervaringsgerichte manier om een krachtige verbinding te leggen tussen lichaam en geest. Daardoor komen cliënten dieper in contact met hun gevoelens en verlangens. Deze vorm van coaching is met name geschikt voor het werken met stress en burn-out klachten, psychosomatische klachten en het herwinnen van vitaliteit op mentaal, emotioneel en fysiek niveau.

  Investering € 4895

  Opleiding Lichaamsgerichte Coaching

  Praktische informatie

  Investering€ 4895- in één keer of tien termijnen van € 514,00
  Bijkomende kosten:
  Leertherapie: +/- € 400,-
  Literatuur: € +/- € 200,-
  DataVrijdag 11 oktober- Amsterdam
  Tijden23 lesdagen (incl. examen) van 10.00 tot 17.00 uur
  Docent(en)Bernadette van Rijkeghem, Jacqueline Snelder, Marjon van Opijnen., Laura Twigt, Marit van Overschot
  DiplomaJa
  AccreditatiesSNRO, KTNO

  “Door mijn burn-out ontdekte ik dat ik ook nog een lijf onder mijn hoofd had. Door deze studie leerde ik er contact mee maken en het als coach toe te passen.”

  Marik, oud-student

  Wat een reis! Ik heb mijn denkbeeldige gereedschapskist nu echt helemaal volzitten met nóg meer mooie tools voor mezelf én in het werk met mijn cliënten.”

  Sandrine, oud-student

  Opleiding Lichaamsgerichte Coaching

  Binnen onze maatschappij neemt het bewustzijn van de verbinding tussen lichaam en geest toe, waardoor er meer vraag is naar de invalshoek die een lichaamsgericht coach kan bieden. In de 1-jarige Lichaamsgerichte Coaching opleiding leer je tal van methoden en technieken om lichaam en geest beter met elkaar te integreren.

  Na deze opleiding kun je evt. verder met de studie Opleiding Trauma Therapie Basics en de Opleiding Trauma Therapeut Advanced.

  Module 1: Lichaamswerk

  • haptonomie
  • polyvagaaltheorie
  • focussen
  • stress & burn-out

  Module 2: Coachingvaardigheden

  • ademcoaching
  • systeemwerk
  • persoonlijke ontwikkeling
  • intervisie

  Examenmodule

  • afrondiing
  • schriftelijk examen
  • praktijkexamen
  • diploma uitreiking

  Wat kun je na de Opleiding Lichaamsgerichte Coaching?

  Deze opleiding onderscheidt zich door uit een brede basis van disciplines te putten en niet één methode of dogma. We werken met vakken als haptonomie, polyvagaaltheorie, focussen, systemisch werk, emotioneel lichaamswerk, bio energetica, etc. Tijdens de opleiding worden deze verschillende werkvormen geïntegreerd waardoor jij gericht aan de slag kunt.
  Binnen 1 jaar kun jij:

  • psychosomatische vraagstukken begeleiden
  • begeleiding en oefeningen op maat bieden
  • cliënten begeleiden in het vergroten van lichaamsbewustzijn
  • cliënten ondersteunen bij het versterken van vitaliteit en levenslust
  • cliënten helpen om de verbinding tussen geest en lichaam te begrijpen en daarmee positief te kunnen beïnvloeden

  Wat kun je met de Opleiding Lichaamsgerichte Coaching?

  Er wordt een groot beroep gedaan in onze samenleving op denken en presteren, daardoor ‘zitten’ veel mensen in hun hoofd. Dat heeft allerlei nadelige gevolgen voor hun lichamelijk welzijn. Bijvoorbeeld veel spanning, weinig kunnen uiten van gevoelens, herbeleven of wegdrukken van trauma, moeilijker verbinding maken vanuit het hart en een zwak intuïtie gevoel. Wil je vanuit de wijsheid van het lichaam met mensen werken? Verbindend en activerend met mensen bezig zijn? Mensen terugbrengen bij hun gevoel en eigenheid? Dan is deze Opleiding Lichaamsgerichte Coaching iets voor jou!

  Je leert allerlei vaardigheden vanuit jezelf toepassen. Je ontdekt jezelf nog meer en gaat je eigen pad leren inzetten om anderen te begeleiden. Jouw verleden wordt nu een schatkist aan ervaring die je hebt onderzocht en waarvan je nu de rijkdom kan delen met anderen.

  Data

  De opleiding bestaat uit 23 lesdagen (incl. examen). De startdatum voor de eerstvolgende Opleiding Lichaamsgerichte Coaching is vrijdag 11 oktober 2024. Klik hier voor het overzicht van de lesdagen.

  Introductiedag / Intakegesprek

  Voordat je je inschrijft voor de opleiding, raden wij je aan om eerst naar een introductiedag te komen om de sfeer te proeven van ons instituut. Tijdens die dag is er ook gelegenheid tot een vrijblijvend intakegesprek. 

  Inhoud modules Voor wie? Leerdoelen en examen

  Inhoud Opleiding Lichaamsgerichte Coaching

  Polyvagaaltheorie
  In de interactie tussen lichaam en brein speelt ons autonome zenuwstelsel een belangrijke rol. We zijn ons hier niet van bewust. De neurobiologie en met name de invloed van de nervus vagus hierachter is ontdekt door dr. Stephen Porges, de grondlegger van de polyvagaaltheorie. Hij stelt dat hoe we ons voelen, hoe we denken en hoe we ons (sociaal) gedragen, gereguleerd wordt door verschillende zenuwbanen, automatisch geactiveerd door de mate waarin we ons al dan niet veilig voelen.

  Haptonomie
  Haptonomie betekent letterlijk de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven (hapsis = gevoelscontact). Haptonomie richt zich op de ontwikkeling van het gevoelsleven en het contact tussen mensen. Haptonomie gaat ervan uit dat gevoelens gekoppeld zijn aan het lichaam en de lichaamsbeleving. Onze taal zit vol met uitspraken en gezegdes waarin dit terugkomt: ‘verstijfd van angst zijn’, ‘geen vaste grond onder de voeten hebben’, ‘hardnekkig zijn’. Niet luisteren naar je gevoelens heeft consequenties voor je lichaam en vertaalt zich in lichamelijke spanning. De bewustwording en ontwikkeling van de tastzin en het luisteren naar de signalen van het lichaam zijn krachtige middelen om in contact te komen met gevoelens. Lichamelijke aanraking vanuit haptonomische principes is daarom een belangrijk onderwerp in deze opleiding. Je leert een aantal basistechnieken uit de haptonomie en hoe je die integreert in lichaamsgericht coachen.

  Focussen
  Focussen is een techniek die wordt gebruikt om te leren luisteren naar de signalen van je lichaam. Het is als het ware luisteren naar buisteren: de subtiele signalen van het lichaam aandachtig doorvoelen tot daaruit betekenis naar boven komt. Het is gericht op bewustwording van de beleving, het vergroten van lichaamsbewustzijn en het zelf herstellend vermogen van het lichaam. Dat wat afgesplitst wordt, kan pas verder komen en de vorm krijgen die het nodig heeft als het in het lichaam gevoeld wordt. (Luister deze aflevering van de Esoterra podcast om meer te leren over Focussen.)

  Stress en burn-out
  Vroeger dachten wetenschappers dat we vooral ziek worden van teveel stress. Maar het huidige stress-onderzoek wijst erop dat het niet zozeer de stressreacties zelf zijn die een risico vormen voor onze gezondheid, als wel te weinig herstel erná. Het draait om het balanceren tussen in- en ontspanning, waarbij ons lichaam een belangrijke sleutelrol inneemt. We behandelen een lichaamsgerichte aanpak voor de behandeling van stress en burn-outklachten gebaseerd op de werking van ons stressmechanisme.

  Ademcoaching
  Net als het lichaam is ook de adem sterk verbonden met onze gevoelswereld. Zo kunnen we ‘stikken van woede’, ‘ademloos toezien’, of ‘een zucht van verlichting slaken’. Cliënten kunnen in de loop van hun leven een adempatroon ontwikkelen – meestal onbewust – waarmee zij pijnlijke gevoelens en emoties onderdrukken of er te veel controle op uitoefenen. Zij ademen bijvoorbeeld te oppervlakkig, zijn niet meer goed in staat ontspannen uit te ademen of ze ervaren een lichamelijke beklemming tijdens een diepe ademhaling. Onderdrukte gevoelens leiden vaak tot lichamelijke klachten, gevoelens van lusteloosheid, gebrek aan energie of tot angsten en spanningen. Daardoor kunnen zulke cliënten niet functioneren zoals ze willen en ervaren ze vaak een vervlakking van hun levenslust.
  Door ademcoaching kan de cliënt bewust worden van een verkeerd adempatroon en dat leren doorbreken. Daardoor kan hij zijn overmatige controle loslaten en komt er meer ruimte voor het gevoel. De ademhaling wordt op deze wijze meer ontspannen en vrijer, zodat hij ook meer ontspanning en vrijheid gaat voelen in zichzelf en in zijn leven. Onderdeel van ademcoaching is het gevoel van veiligheid. Als mensen zich veilig voelen dan is er ruimte voor verbinding – met zichzelf, met anderen en de wereld om zich heen. In deze (fysieke) staat zijn gezondheid, groei en herstel mogelijk. De huidige maatschappij zet ons gevoel van veiligheid stevig onder druk. Bij een gevoel van onveiligheid staan zelfbescherming en overleven centraal en lijken we vast te zitten in een herhaling van zetten. De weg zelf terug weten te vinden naar het gevoel van veiligheid lijkt van doorslaggevend belang, ook binnen coaching en therapie. We behandelen o.a. ademtechnieken die kunnen worden ingezet om dit gevoel te bevorderen of te verstevigen. (Luister de Esoterra podcast met Marjon van Opijnen over adem.)

  Energetisch lichaamswerk
  Ook bij energetisch lichaamswerk is het contact met het lichaam de manier om in contact te komen met de eigen energie en om het bewustzijn te verruimen. Onder energetisch lichaamswerk wordt het verhelpen van blokkades in je energiesysteem verstaan. Als het energiesysteem blokkades kent, stroomt de energie niet goed door. Wanneer er een betere doorstroming is, is het energiesysteem gezonder en het lichaam dus ook. Daarnaast is het zo dat hoe hoger de trillingsfrequentie is, hoe meer de energie verbonden is met universele intelligentie en hoe meer informatie de energie bevat.

  Systeemwerk
  In deze boeiende module gaan we via ervaringsgerichte oefeningen jouw plek in je familiesysteem beter begrijpen. Jezelf binnen een systeem ervaren is een lichamelijke ervaring. In elk systeem (relatie, werk, familie maar ook in je praktijk als coach). Hoe ervaar jij je eigen ruimtelijkheid of begrenzing? Hoe kun je hier nog bewuster van worden en mee omgaan? Je gaat ervaren hoe energie stroomt of blokkeert en wat je bij blokkades kunt doen om hier ontspanning in aan te brengen. We gaan blokkades opsporen met psychodrama die je ook later aan je cliënt kunt meegeven om helderheid te krijgen in de impact van verstoringen in het familiesysteem in het lichaam.

  Supervisie, evaluatie en voortgangsgesprekken
  Omdat de opleiding Lichaamsgerichte Coaching ervaringsgericht is, zal er veel ruimte zijn om te oefenen met de gedoceerde technieken. Hierop krijg je feedback van medestudenten, docenten en assistenten. Daarnaast is er zowel halverwege als aan het eind van de opleiding een supervisiedag om stil te staan bij je niveau en eventuele leerpunten.

  Persoonlijke ontwikkeling/ Therapeutische vorming
  Wat voor coachingsmethoden je ook leert, het belangrijkste instrument ben jij zelf. De manier waarop deze opleiding wordt aangeboden, maakt het mogelijk om je enerzijds te ontwikkelen als coach en je anderzijds verder te verdiepen in je eigen persoonlijke ontwikkeling.

  Leersessies
  Als student volg je tijdens het opleidingsjaar vier lichaamsgerichte coachingssessies bij een begeleider die door ons erkend is.

  Praktijkvoering
  Je krijgt tips over praktijkvoering en het werven van cliënten. De docenten hebben zelf veel praktijkervaring waaruit ze kunnen putten.

  Voor wie?

  De opleiding is bedoeld voor mensen die lichaamsgericht coach willen worden, maar staat ook open voor mensen die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling op het gebied van lichaamsbewustzijn.

  • Professionals op psychosociaal gebied, in het bedrijfsleven of in het onderwijs die graag het lichaam meer willen betrekken bij het begeleiden van hun cliënten en deze vorm van coaching willen integreren in hun werk, of dit daaraan willen toevoegen.
  • Hulpverleners die een coachingspraktijk hebben of willen starten en daarin lichaamsgerichte coachingsmethoden willen gebruiken, al dan niet naast andere vormen van persoonlijke begeleiding.

  Toekomstperspectief na de Opleiding Lichaamsgerichte Coaching

  Het beroep van Lichaamsgericht Coach kan worden uitgeoefend vanuit een eigen bureau/praktijk of als freelance/vaste consulent bij bedrijven, scholen, universiteiten, ziekenhuizen, welzijnsorganisaties, coachings- en trainingsbureaus. Vaak vergoeden werkgevers consulten bij een stressgerelateerde coachingstrajecten. Zorgverleners kunnen soms vergoeding geven als de coach daarvoor de juiste vooropleiding heeft.

  Leerdoelen

  Bij Lichaamsgerichte Coaching leren cliënten dat de sleutel tot verandering zit in de combinatie van gevoel en inzicht. Alleen inzicht is vaak onvoldoende als er diep van binnen belemmerende gevoelens zitten. Begeleiding via gesprekken leidt tot meer inzicht, maar lichaamsgericht coachen gaat er van uit dat daadwerkelijke verandering, naast het mentale niveau, het niveau van voelen en
  lichaamsbewustzijn nodig heeft. Deze vorm van coaching is daarom een goede aanvulling op vormen van persoonlijke begeleiding die voornamelijk op inzicht gericht zijn.

  Lichaamsgerichte Coaching richt zich op begeleiding op mentaal, emotioneel en fysiek niveau. Een Lichaamsgericht Coach begeleidt mensen naar een dieper lichaamsbewustzijn. Mogelijke blokkades hierin worden onder begeleiding van de coach opgeruimd. Dit heeft als doel de levensenergie weer vrij te laten stromen. De vitaliteit kan dan weer toenemen en de verbinding met eigen autonomie en zijn wordt versterkt. Het doorvoelen, waarnemen en ervaren van het eigen lichaam heeft daarnaast een transformatieve kracht, waardoor de lichaamsgericht coach cliënten kan begeleiden naar daadwerkelijke verandering. Ook ondersteunt de lichaamsgericht coach cliënten in een beter contact met de eigen lichaamssignalen. Dit contact draagt bij aan een betere zelfzorg en de mogelijkheid richting te geven aan het eigen handelen. Door dit alles levert een lichaamsgericht werkende coach een bijdrage aan levensgeluk en levensenergie en daarmee aan het welzijn in de wereld.

  Samenkomst van inzicht en gevoel
  In deze opleiding erkennen we het lichaam als de tempel van de ziel. Via een groot aantal methodes verdiepen we het contact met het lichaam, waardoor het lichaamsbewustzijn toeneemt. Zo komen inzicht en voelen samen, wat een belangrijke voorwaarde is tot persoonlijke groei en transformatie. Dieper contact met het lichaam betekent dieper contact met je zelf, met wie je werkelijk bent.

  Meer energie
  Een dieper contact met het lichaam betekent tevens dat de levensenergie beter gaat stromen. Als die energie niet vrij stroomt wegens blokkades voelt dat als pijn, afwezigheid, kou of spanning. Je leert in de opleiding hoe je – bij jezelf als bij je cliënten- zulke blokkades kunt opheffen zodat de algehele energie weer vrijer kan doorstromen. Daardoor is deze vorm van coaching zeer geschikt voor het
  werken met mensen die lijden aan stressklachten of in een burn-out zijn geraakt. Ook draagt het bij aan het voorkomen daarvan.

  De wijsheid van het lichaam
  Lichaamsgerichte Coaching gaat uit van de wijsheid van het lichaam. Wanneer cliënten weer contact krijgen met deze wijsheid en daarnaar leren luisteren, ontstaat er een nieuw innerlijk kompas voor hun leven.

  De relatie tussen de coach en de cliënt
  Een Lichaamsgericht Coach zet zijn eigen lichaamsbewustzijn in als middel in de begeleiding van zijn cliënten. Wat er gebeurt in de interactie tussen de coach en de cliënt is een belangrijk deel van het coachingsproces. Een lichaamsgericht coach is zich bewust van wat zich afspeelt in deze interactie en weet dit te hanteren als ondersteuning van het coachingsproces.
  Om dit effectief te kunnen doen, is het van belang dat de coach goed is ontwikkeld in zijn eigen lichaamsbewustzijn, zodat hij transparant kan zijn in de interactie met de cliënt. Daarom is er in de opleiding veel aandacht voor de eigen persoonlijke groei

  Examen

  Aan het eind van de opleiding wordt een praktijk- en schriftelijk examen afgenomen. Beide examens moeten met een voldoende (minimaal 5,5) worden afgerond om een diploma te ontvangen. Herkansing is mogelijk in overleg.
  De examenmodule is optioneel. Het uiterste inschrijfmoment en de voorwaarden van deze module kun je vinden in onze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden.

  Schriftelijk examen
  Het schriftelijk examen gaat over de onderwerpen die tijdens de lessen behandeld worden. Er worden vragen gesteld over de lesstof, de verplichte boeken, de reader en eventueel aanvullend materiaal dat tijdens de lessen wordt uitgedeeld door de docenten.

  Praktijkexamen
  Tijdens het praktijkexamen dien je in staat te zijn een consult Lichaamsgerichte Coaching te demonstreren, met een onbekende proefpersoon, waar een docent of supervisor bij zit.

  Diplomering
  De laatste lesdag bestaat uit de afronding van de opleiding en de diplomering. Indien je hebt deelgenomen aan beide examens en alle opdrachten en deze met een voldoende hebt afgesloten ontvang je je diploma Lichaamsgerichte Coaching. Indien je niet hebt deelgenomen aan de examens, of deze niet met een voldoende hebt afgerond, ontvang je alleen een bewijs van deelname.

  Inschrijven