fbpx
  • Sinds 1998
  • Massagetherapie en Lichaamswerk
  • 1000+ cursisten
  • Amsterdam en Bilthoven
  • SNRO geaccrediteerd

 • Energetisch lichaamswerk en chakra’s

  Energetisch lichaamswerk is er in vele vormen. Vaak wordt de chakrapsychologie of -filosofie gebruikt. Chakra’s hebben hun oorsprong in de Ayurveda; een eeuwenoude Indiase leer. Onze chakra-expert Merel Drlling legt uit wat chakra’s en energetisch lichaamswerk zijn.

  De chakra’s en het chakrasysteem zijn onverbrekelijk verbonden met de theorie en de praktijk van de yoga. De betekenis van het woord yoga (letterlijk “juk”) is samengaan of verbinden. Yoga is een praktisch en filosofisch systeem om het sterfelijke zelf met zijn goddelijke natuur van zuiver bewustzijn te verbinden. In de niet-dualistische tantrische traditie werden de chakra’s en kundalini integraal onderdeel van de yogafilosofie. Het woord tantra betekent letterlijk ‘weefgetouw’ en verwijst naar het weven van afzonderlijke draden tot een tapijt van heelheid. Op die manier worden binnen het chakrasysteem de polariteiten van geest en materie, geest en lichaam, hemel en aarde, het vrouwelijke en mannelijke tot een samenhangend systeem verweven.

  Kennis nemen en leren omgaan met het chakrasysteem en het beïnvloeden daarvan door middel van aanraking en massage, geven ons als aankomend masseur of massagetherapeut een middel om een bijdrage te kunnen leveren aan onze eigen persoonlijke groei als ook de groei van de cliënt onder onze handen.
  Het werken met chakra’s betekent dat wij (nadat wij inzage hebben gekregen in onze eigen patronen/afweren) onze cliënt de mogelijkheid bieden hen inzicht te geven en misschien zelfs te bevrijden van oude patronen (ook wel conditionering of ‘pijnlichaam’ genoemd) die beperkend zijn voor het welbevinden van de mens.

  energetisch lichaamswerk

  Energetisch lichaamswerk en Ayurveda

  Volgens de leer van de Ayurveda zijn microkosmos en macrokosmos één (atman/brahman). Alle eigenschappen van het universum zijn in de mens terug te vinden en omgekeerd bevat het universum alle eigenschappen van de mens.
  Het woord “chakra” komt uit het Sanskriet en is letterlijk te vertalen met ‘wiel’ of ‘schijf’. Je zou het kunnen omschrijven als een wervelend wiel van energetische activiteit. Energie die uitstraalt of uitvloeit vanuit de belangrijkste zenuwknopen die zich vertakken vanuit de wervelkolom. Er zijn zeven van deze wielen, opgestapeld in een kolom van energie die zich uitstrekt van de onderrug tot aan de kruin. Deze zeven wielen zijn de hoofdchakra’s. Er zijn veel meer (kleinere) chakra’s in onder andere handen en voeten, vingertoppen en schouders maar deze laten we buiten beschouwing.
  Het chakrasysteem ontstond meer dan vierduizend jaar geleden in India. Zo werd over dit systeem geschreven in de Rig-Veda (één van de in totaal vier oudste en heiligste Hindoegeschriften) en de ‘Maitri-Upanishads (zij bevatten de essentie van de Veda’s). Ook kun je lezen over de chakra’s in de Yogasutra’s van Patanjali (stammend uit de tweede eeuw voor Christus). De yogasutra’s bestaan uit fundamentele teksten in de literatuur van de yoga.

  energetisch lichaamswerk

  Yoga is een discipline die mentale en lichamelijk oefeningen voorschrijft om het individuele (het Atman) en het goddelijke (het Brahman) samen te brengen.

  Introductie van de chakra’s in het westen vond plaats door een vertaling van de Chat-Cakra-Nirupana (1577) door de Engelsman Arthur Avalon (The Serpent Power 1919) .

  Chakra’s zijn geen stoffelijke entiteiten, ze kunnen niet worden vastgehouden. Toch hebben ze een krachtige uitwerking op zowel het lichaam als de geest. Net zoals emoties onze ademhaling, hartslag en stofwisseling kunnen beïnvloeden, zo beïnvloeden de activiteiten in de chakra’s onze klierprocessen, de vorm van ons lichaam, chronische fysieke kwalen, onze gedachten en ons gedrag. Door yoga, massage, ademhalingsoefeningen en meditatie kunnen wij onze chakra’s beïnvloeden en hiermee onze (geestelijke en lichamelijke) gezondheid.

  De chakra’s vormen tezamen een structuur die de polariteiten hemel en aarde met elkaar verbindt. Elke stap omhoog (richting kruin) gaat van een duidelijk omlijnde trillingsstaat naar een hogere, subtielere en vrijere vorm. Elke stap omlaag (richting aarde) brengt ons bij vorm en vastheid. Aangezien er bij de chakra’s zeven niveaus horen en de regenboog zeven kleuren telt, wordt de langzaamste trilling of golflengte van zichtbaar licht (rood) in verband gebracht met het eerste chakra. De snelste, kortste golf (violet) met die van het kruinchakra. Elk van de andere kleuren stelt de stappen ertussenin voor.

  Meer weten en ervaren met betrekking tot energetisch lichaamswerk? Mogelijk is onze Cursus Energetisch Lichaamswerk interessant voor jou!

  × Hoe kan ik je helpen?