• Topbar

  • Sinds 1998
  • Massagetherapie en Lichaamswerk
  • 1000+ cursisten
  • Amsterdam en Bilthoven
  • SNRO geaccrediteerd

 • Wat is Levensenergie?

  Werken met levensenergie

  Levensenergie kan wegsijpelen door onverwerkte (traumatische) ervaringen in het lichaam. Deze veroorzaken soms energie-, weefsel-, en spierblokkades waardoor een ‘lichaamspantser’ kan ontstaan. Vrijmaken en ontladen van de geblokkeerde energie vermindert de spanning en vergroot de stromingsmogelijkheid van de levensenergie. Het brengt een gevoel van heelheid en eenheid, primaire levensstroom.

  Volgens Reich’s spierpantser-theorie wordt de emotionele expressie belemmerd door chronische spanning in de skeletspieren. Hij legt uit hoe het individu, gevangen in zijn pantser, een bijbehorend neurotisch karakterpatroon vertoont in zijn gedrag. Naarmate in therapie iemands spierpantser wordt verzacht, verandert hij in een gezondere en echtere persoonlijkheid.

  Inwerken op weefsel-, en spierblokkades zorgt ervoor dat:

  • het lichaamspantser geleidelijk smelt
  • het lichaamspantser wordt losgemaakt en ontladen
  • de adem dieper doorkomen kan doorkomen
  • de energie beter gaat stromen

  Deze stromingen kunnen door de cliënt worden waargenomen. Onderzoek naar de oorsprong en kwaliteit van deze stromingen heeft geleid tot het concept ‘levensenergie’.

  De levensenergie wordt gezien als de energetische kracht van de “drang tot zelfverwerkelijking”

  Primaire en secundaire persoonlijkheid

  De primaire persoonlijkheid
  Onze onbevangen levenslust, spontaniteit, openheid om te ontmoeten. De primaire persoonlijkheid heeft basiszekerheid, stabiliteit, en de moed om eigen kwetsbaarheid en pijn te voelen. Ze heeft veerkracht en kan met tegenslagen omgaan. De primaire levensstroom is de energetische dimensie van de primaire persoonlijkheid. Iemand die in contact is met en handelt vanuit zijn primaire persoonlijkheid staat in contact met zijn levenszin en integreert deze in zijn dagelijkse realiteit.

  De secundaire persoonlijkheid
  Van kinds af aan oefent de wereld veel druk op ons uit, twijfel over acceptatie zoals we zijn begint al vroeg. Van hier uit ontwikkelen we noodzakelijkerwijs onze secundaire persoonlijkheid. Een groot deel hiervan is inherent aan de normale menselijke ontwikkeling.
  De secundaire persoonlijkheid wordt vanuit onze kindertijd niet alleen gevormd door strategieën om ons te beschermen tegen eisen van de buitenwereld, maar zorgt er ook voor dat we innerlijke impulsen onderdrukken die zich anders tegen ons zouden kunnen keren. We ontwikkelen noodzakelijke overlevingsstrategieën waardoor de dynamiek van onze levensenergie geblokkeerd wordt. Dit vindt zijn neerslag in ons denken, in ons voelen, in ons handelen en in ons gevoel voor zingeving.

  levensenergie

  De secundaire persoonlijkheid zorgt, door de ontwikkeling van zijn overlevingspatroon en het opgebouwde pantser, voor blokkering van de primaire dimensie. Werken met het pantser, met de secundaire persoonlijkheid brengt iemand weer in contact met de primaire persoonlijkheid.

  Visie op levensenergie

  Uitgaande van de bovenstaande begrippen komen we tot de volgende visie op levensenergie:

  1) Problemen en klachten komen voort uit het verlies van het contact met de primaire levensstroom.

  2) Dit contact is verloren gegaan doordat primaire impulsen vanuit het organisme om zich te uiten, werden geblokkeerd. Deze blokkade wordt in eerste instantie door de omgeving veroorzaakt en vervolgens door het individu geïnternaliseerd. (eigen gemaakt)

  3) Er vindt een afsplitsing plaats. De verboden impulsen worden onderdrukt en als onverwerkte ervaringen opgeslagen op psychologisch, musculair en vegetatief niveau. (de functies die door het autonome zenuwstelsel bestuurd worden, zoals de metabolische processen, spijsvertering en autonome ademhalingsprocessen).

  4) De niet verboden impulsen en aangereikte normen en gedragsvoorbeelden worden overlevingsimpulsen. Ze vormen de basis voor het opbouwen van een overlevingspatroon (secundaire persoonlijkheid).

  5) Overlevingspatronen worden opgebouwd op de drie genoemde niveaus. Er zijn verschillende soorten van overlevingspatronen te onderscheiden. Deze patronen zijn te beschouwen als een vervormde afspiegeling van de primaire persoonlijkheid.

  6) Problemen kunnen zich uiten als lichamelijke en/of psychische klachten. Het is essentieel om op alle niveaus te werken. Het niveau dat als eerste invalshoek wordt gekozen, is veelal het niveau waarop de klachten zich het duidelijkst aandienen.

  Verbeteren levensenergie

  levensenergie

  1) Inzicht krijgen in het opgebouwde overlevingspatroon.

  2) “Smelten” van het organisme. Door massages, oefeningen en inzichtgevende gesprekken kan het overlevingspatroon geleidelijk aan kracht en invloed inboeten.

  3) Verwerken van de onverwerkte ervaringen die door het overlevingspatroon worden beschermd. Dit gebeurt door het toepassen van diverse massages en lichaamswerk, het uiten van onverwerkte emoties en het erkennen van de ervaring. Belangrijk is dat de cliënt gehoord en erkend wordt in zijn ervaring.

  4) Capaciteiten die door de ontwikkeling van het overlevingspatroon niet volledig zijn ontwikkeld, krijgen ruimte en steun om alsnog ontwikkeld te worden.

  5) In dit hele proces wordt, telkens als dat mogelijk is, contact gemaakt met de kwaliteiten van de primaire persoonlijkheid. Hierdoor kan de primaire persoonlijkheid in het proces steeds meer aanwezig zijn en kunnen de blokkades uit de secundaire persoonlijkheid worden opgeheven. Dit laatste is essentieel voor een werkelijk ontstaan van heelheid, omdat de cliënt alleen dan in contact komt met zijn spirituele werkelijkheid.

   Wil je meer weten over levensenergie? In veel van onze opleidingen komt dit onderwerp terug, met name bij de Opleiding Lichaamsgerichte Coaching. Ook kun je er meer over beluisteren op de Esoterra podcast, bijvoorbeeld in het interview met Nienke Sloot.

  × Hoe kan ik je helpen?