• Topbar

  • Sinds 1998
  • Massagetherapie en Lichaamswerk
  • 1000+ cursisten
  • Amsterdam en Bilthoven
  • SNRO geaccrediteerd

 • Lichaamsgerichte coaching

  Wat is lichaamsgerichte coaching?

  Lichaamsgerichte coaching werkt veel met lichaamswerk. Dit woord is een letterlijke vertaling van het Engelse (of eigenlijk Amerikaanse) ‘BodyWork’. Wanneer we kijken naar de diverse manieren waarop mensen bewegen, dan maken we onderscheid in de vormen van bewegen of ‘lichaamswerk’. Mensen bewegen als ze sporten, hetzij recreatief of op wedstrijdniveau. Er wordt gedanst, ballet beoefend, aan acrobatiek gedaan enz. Deze vormen van werken met het lichaam vallen niet onder het begrip lichaamswerk. Grensgevallen zijn yoga, taiji en qigong en aanverwante vormen van bewegen. Een definitie van Bodywork op Wikipedia luidt:

  “Bodywork is a term used in alternative medicine to describe any therapeutic or personal development technique that involves working with the human body in a form involving manipulative therapy, breath work, or energy medicine. In addition bodywork techniques aim to assess or improve posture, promote awareness of the “mind-body connection”, or to manipulate a putative (=vermeend) “energy field” surrounding the human body and a!ecting health”.

  Lichaamsgerichte coaching is een manier van bezig zijn met het lichaam, waarbij er altijd aandacht is voor een proces van bewustwording van de connectie tussen lichaam en geest. Verder is er (bijna) veel aandacht voor de adem en voor ‘energie’.

  Lichaamswerk en pantsering

  Het lichaam van een mens is een weerslag van zijn of haar geschiedenis. Trauma’s, ziekten, ongelukken, bevallingen, werk in een bepaalde houding enz. beïnvloeden de postuur van een mens. Een deel van deze geschiedenis is oud en niet meer als ervaring in het bewustzijn aanwezig. In het Reichiaans lichaamswerk komt de term pantsering voor [Wilhelm Reich was psycho-analyticus en grondlegger van Karakterstructuren]. Met de term ‘pantsering’ wordt aangegeven dat (delen van) het lichaam de functie van een pantser hebben gekregen. Onbewust verdedigen wij ons tegen invloeden van buiten ons lichaam of tegen impulsen van binnenuit. Vooral oude pantsering is vaak zo’n deel van ons geworden dat we het niet meer als zodanig (h)erkennen. We zijn geneigd om te zeggen: “zo zijn wij nu eenmaal”.

  Lichaamsgerichte coaching

  Voorbeelden van pantsering:

  • Door slechte ervaringen in het verleden is moeilijk om nabijheid te ondergaan. Het lichaam maakt zich minder kwetsbaar door te dik worden. Een voorbeeld van ontkenning: het zit in de familie.
  • De impuls om te huilen wordt onderdrukt. Dit remt de adem en verstrakt mogelijk het gezicht. Een voorbeeld van ontkenning: ik heb wat last van astma, ik kan niet zo diep ademen.
  • Het uiten van boosheid werd geremd. Het gezicht heeft een bevroren glimlach.
  • Seksualiteit was in het verleden een ernstig taboe. In het lichaam is een duidelijk scheiding tussen boven- en onderlichaam waar te nemen of het bekken is strak en onbeweeglijk.

  Wat kan gebeuren is dat deze pantsering wat scheurtjes gaat vertonen tijdens het beoefenen van lichaamswerk. Je gaat ‘onbekende’ dingen voelen en ervaren, vaak als een donderslag bij heldere hemel of uit het niets. In het licht van bovenstaande definitie wordt dit neerhalen van het pantser als positief aangemerkt. De uitnodiging is om nieuwe ervaringen en gevoelens te verwelkomen. De uitingen kunnen allerlei vormen aannemen: huilen, lachen, trillen, geeuwen, duizeligheid enz. Je zou kunnen zeggen dat de energie die nodig was om het pantser in stand te houden, weer vrij kan gaan stromen en zich als het ware ontlaadt in beweging, trillen, adem of geluid.

  De praktijk van lichaamsgerichte coaching

  Ervaringen dienen ervaren te worden. Gevoelens dienen gevoeld te worden. Deze opmerking is een aansporing om niet (direct) te gaan analyseren. Door je af te vragen waar gevoelens vandaan komen ga je met je aandacht in je denken en creëer je een verhaal over wat je voelt. Daarmee verlies je het contact met je lichaam, met je adem en met de ervaring. Dus probeer zo dicht mogelijk met je aandacht en gewaarwording bij de ervaring te blijven. Als de gevoelens je overspoelen, aarzel dan niet om hulp van therapeut of coach te vragen.

  Door jezelf de gelegenheid te geven om het lichaamswerk ten volle te ervaren maak je jezelf levendiger en aanweziger. Het leven wordt kleurrijker. Als je dit interessant vindt; kijk dan eens bij onze Opleiding Bodymind Coach of lichaamsgericht therapeut. Of luister een van onze podcasts.

  × Hoe kan ik je helpen?