• Topbar

  • Sinds 1998
  • Massagetherapie en Lichaamswerk
  • 1000+ cursisten
  • Amsterdam en Bilthoven
  • SNRO geaccrediteerd

 • Massagecursus voor de koning? Ik denk van wel..

  Een massagecursus voor de koning, hoe zou dat zijn? Dacht ik na zijn indrukwekkende speech van 4 mei.

  Als amateur republikein is het toch wennen om zo vol lof over ‘onze’ koning Willem Alexander te schrijven. Ook al heb ik me altijd verbonden gevoeld met WA. Mijn tweede naam is ook Alexander, wat voor mij genoeg is om een band te voelen. Toch is het koningshuis mijns inziens een ouderwets instituut wat tegen de fundamenten van democratie en gelijkheid indruist.

  Op 4 mei hield hij op een lege Dam een prachtige speech over lijden, bevrijding en verantwoordelijkheid. Hij had het over zijn grootmoeder en over wegkijken.

  “Medemensen, medeburgers in nood, voelden zich in de steek gelaten, onvoldoende gehoord, onvoldoende gesteund, al was het maar met woorden.”

  De koning als massagetherapeut

  Als docent van de opleiding massagetherapie hoorde ik het verhaal ook door de bril van mijn vakgebied.

  Vrijheid is een breed begrip waar je uren over kunt discussiëren of filosoferen. Vrijheid gaat meestal over onderdrukking door bezetters. Maar in ons vak komen we andere vrijheden en bezettingen tegen. Vrijheid om te bewegen bijvoorbeeld, om pijnvrij te zijn, vrij van chronische vermoeidheid.

  Voor mij gaat vrijheid altijd veel meer over het persoonlijke leven. Ben je vrij om te bewegen in je lichaam, kun je stappen maken, kun je pijn loslaten of accepteren en kun je overtuigingen loslaten?

  De koning zei dit: “Sobibor begon in het Vondelpark.” De onvrijheid begon met kleine dingen. Een soortgelijk fenomeen komen we op persoonlijk vlak tegen. Mensen met een burn out geven allemaal aan dat de kleine signalen van het lichaam, werden weggewuifd. Een aspirientje, later twee of nog sterkere medicatie om maar door te gaan. En natuurlijk is dat niet in verhouding met elkaar, maar dit maakt wel duidelijker hoe velen van ons met ons eigen lichaam, ons leven, ons lijf omgaan.

  “Het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is.”

  “Hurt people, hurt people’

  De koning praat hier over bewust omgaan met signalen en deze accepteren. Niet wegstoppen. Niet verdoven maar aangaan. Potverdrie de koning zou een goed therapeut kunnen zijn. Als we pijn of verdriet ervaren is onze primaire reactie om dit weg te stoppen. Dit wegstoppen wordt een veel grotere kwaal die er vaak op andere manieren uitkomt. Zo wordt het meeste seksueel misbruik bij kinderen gepleegd door daders die zelf ooit slachtoffer waren.

  Ik vraag me af wat de daders in de Tweede Wereldoorlog allemaal wel niet hebben meegemaakt om tot zulke daden te komen. En ik ben dankbaar voor de stappen die we gezet hebben om daar langzaam uit te groeien.

  Gekwetste mensen kwetsen mensen maar het omgekeerde is ook waar. Geheelde mensen helen mensen. Volgens mij heeft elke therapeut een achtergrond die geheeld moest worden alvorens hij/zij dit wilde gaan begeleiden bij anderen.

  “Het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is.”

  Republikein of massagecursus?

  De verzetshelden van deze tijd zijn de therapeuten die mensen op weg helpen naar vrijheid. Want vrijheid zit in je gewrichten, in je ogen, in je zelfbeeld en de manier waarop je kunt bewegen. Vrijheid komt door het aangaan van je pijn en verdriet. Door te accepteren en te vertrouwen. Vrij in je lijf. Vrij van overtuigingen.

  En dan komt er een dag dat je als amateur republikein de vrijheid hebt om opeens enorm trots te zijn op onze koning. Hoezee! Hoe leuk zou het zijn als de koning bij ons een massagecursus boekt.

  Stefan van Rossum

  PS: we kunnen niet garanderen dat hij erbij is maar jij wordt minstens even koninklijk onthaald op onze massagecursussen. We hebben een massagecursus voor elk niveau en in elke richting.

   

  × Hoe kan ik je helpen?