fbpx
  • Sinds 1998
  • Massagetherapie en Lichaamswerk
  • 1000+ cursisten
  • Amsterdam en Bilthoven
  • SNRO geaccrediteerd

 • Opleiding Traumatherapie Basics

  De Opleiding Traumatherapie Basics leert je een groot aantal moderne dynamische methoden, waarmee je op een zorgvuldige wijze met zulke trauma’s kunt werken, zowel op lichamelijk, emotioneel als mentaal niveau.  

  Investering € 4536

  Opleiding Traumatherapie Basics

  Praktische informatie

  Investering€ 4536,- in één keer of tien termijnen van € 476,28

  Bijkomende kosten
  Leertherapie: +/- € 400,-
  Literatuur: +/_ € 150,-
  Datamaandag 25 september 2023 in Bilthoven, 20 lesdagen + 2 examendagen
  vrijdag 16 februari 2024 in Bilthoven, 20 lesdagen + 2 examendagen
  Tijdenvan 10.00 tot 17.00 uur
  Docent(en)Carin Mannak, Jeanette de Vries, Peter van Kempen, Sybren Post
  DiplomaJa

  “Groei begint bij de acceptatie van wie je nu bent”

  Peter van Kempen, docent

  Opleiding Traumatherapie Basics

  Iedereen maakt in zijn leven wel eens nare en ingrijpende gebeurtenissen mee. Zo’n gebeurtenis wordt traumatisch als deze je ernstig uit je evenwicht brengt. Tijdens deze Opleiding Traumatherapie Basics* leer je een groot aantal methoden waarmee je op een diepgaande wijze mensen kunt helpen bij de verwerking van trauma. Je leert tijdens deze opleiding in traumaverwerking PTSS en diverse soorten trauma’s te herkennen en holistisch te coachen. Je wordt getraind door professionele docenten met jarenlange praktijkervaring.

  *De Opleiding Traumatherapie Basics werd tot 2023 aangeboden door Atma en wordt nu met vrijwel hetzelfde docententeam en opbouw door ons aangeboden.

  Module 1: Traumatherapie Basics

  • gesprekstechnieken
  • gronding
  • lichaamsbewustzijn
  • lichaamshouding
  • traumaregulatie
  • lichaamsgerichte trauma
  • ademgerichte coaching
  • ethiek

  Module 2: Regressietechnieken

  • regressietherapie
  • bodydrumrelease
  • traumaverwerking
  • lichamelijke afweersystemen
  • innerlijk kind werk
  • lichaamsbrug

  Module 3: Methodieken en toepassingsgebieden

  • lichaamsgerichte traumabegeleiding
  • supervisie
  • verlies en rouw
  • outdoorcoaching
  • werken met rituelen
  • systemische traumabegeleiding
  • methodish werken
  • afronding en diplomering
  Opleiding Trauma Therapie

  Wat is Traumatherapie?

  Je kunt stellen dat je bij een traumatische ervaring een psychische wond en soms ook een lichamelijke wond oploopt. Deze ervaringen krijgen zelden de aandacht die ze nodig hebben. We zijn geneigd pijn te verdringen, waardoor deze zich kan gaan uiten in spanningen en geestelijke of lichamelijke klachten.

  Traumatherapie is een ondersteuning bij het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen. Traumatische ervaringen hebben invloed op de manier waarop we denken, de vrijheid van ons handelen, de rust onder onze emoties maar ook op ons fysiek functioneren. Traumatherapie werkt daarom vanuit een psychosomatische en systemische invalshoek zodat trauma ook echt opgelost kan worden. Hierdoor neemt de innerlijke kracht, vitaliteit en geluksbeleving toe en kunnen kwaliteiten en talenten weer geleefd worden.

  Wat kun je met de Opleiding Traumatherapie Basics?

  Een traumatherapeut kan met allerlei klachten werken mits er geen sprake is van ernstige psychiatrische aandoeningen of persoonlijkheidsstoornissen. Deze vorm van coaching kan parttime of fulltime worden beoefend, in een privépraktijk of in samenwerking met andere therapeuten. Het kan bovendien gecombineerd worden met vele beroepen in de psychosociale en paramedische sector, in het onderwijs en het bedrijfsleven. Vaak vergoeden werkgevers consulten bij een traumatherapeut, als een werknemer in de organisatie een traumatische ervaring heeft gehad.

  Wil je meer weten over traumatherapie en wat je kunt na deze traumacoaching opleiding? Luister dan de Esoterra Podcast met Bessel van der Kolk.

  Rooster Traumatherapie Basics

  De startdatum voor deze opleiding is maandag 25 september 2023 in Bilthoven. Alle lesdagen zijn op maandag.
  Kijk hier voor het rooster.

  Belangrijkste onderwerpen Voor wie? Leerdoelen en examen

  Belangrijkste onderwerpen

  Je leert in de Opleiding Traumatherapie Basics de krachtigste technieken die de laatste decennia ontwikkeld zijn op het gebied van psychotrauma. Daarnaast word je geschoold in de verschillende fasen van een begeleidingsproces. Aan het eind van deze opleiding kun je op een zorgvuldige manier cliënten begeleiden.

  Ontwikkelingspsychologie en afweersystemen
  Je doet kennis en ervaring op over de verschillende ontwikkelingsfases van de mens, hoe een gezonde ontwikkeling verloopt en wat de impact is wanneer deze ontwikkeling verstoord raakt. Onvermijdelijk gebeuren er in ieders leven zaken die deze ‘normale ontwikkeling’ verstoren. Om te overleven moeten we ons aanpassen en ontwikkelen we afweersystemen. We besteden tijdens de opleiding ruimschoots aandacht aan de afweersystemen en hoe deze samenhangen met het lichaam en spierpantsering. Ook besteden we aandacht aan de invloed van ontwikkeling en eventuele verstoring daarvan en het daardoor ontstane patroon van omgaan met traumatische ervaringen.

  Regressietherapie en innerlijk kind werk
  In de opleiding leer je diverse regressietechnieken. De trauma’s die we meemaken vinden vaak hun oorsprong in het verleden. Je leert cliënten terug te brengen naar de jeugd en kindertijd en soms nog verder terug. Dit kan verhelderende inzichten geven en blokkades opheffen. Verder leer je hoe rolpatronen, die vroeger zijn aangeleerd, doorwerken in het hier-en-nu. Ook wordt aandacht besteed aan de effecten die regressie heeft op cliënten. Zo kunnen er tijdens regressie intense emoties vrijkomen. Dit betekent dat er in de opleiding veel aandacht is voor goede procesbegeleiding en een zorgvuldig gebruik van technieken. De docenten demonstreren vele technieken en je oefent er regelmatig mee onder begeleiding.

  Systemisch werk en traumaopstellingen
  Bij intense trauma’s wordt de psyche vaak in verschillende delen opgesplitst, zoals een getraumatiseerd deel, een overlevingsdeel en een gezond deel. Het systeem van traumaopstellingen is een vorm van groepstherapie, waarbij de opgesplitste delen van de cliënt worden opgesteld door andere groepsleden in een soort rollenspel. De cliënt observeert deze opstelling en participeert er vaak in. Daardoor ontstaan er belangrijke inzichten en kunnen de opgesplitste delen weer met elkaar worden geïntegreerd.

  Traumaopstellingen worden ook toegepast door onverwerkte trauma’s van ouders of voorouders op te stellen, die van generatie op generatie zijn doorgegeven.

  Ademtherapie
  Net als ons lichaam is onze adem sterk verbonden met onze gevoelswereld en ons welbevinden. In de loop van ons leven ontwikkelen we meestal onbewust een adempatroon waarmee we onze gevoelens en emoties beheersen. Door dit overmatig te doen, gaan we bijvoorbeeld te oppervlakkig ademen en zijn we niet meer goed in staat ontspannen en diep te ademen. Of we ervaren een lichamelijke beklemming wanneer we diep proberen te ademen. Van dergelijke mechanismen zijn we ons meestal niet bewust, maar de effecten ervan zijn wel merkbaar in ons dagelijks leven. Onderdrukte gevoelens leiden bijvoorbeeld tot lichamelijke klachten, gevoelens van ontevredenheid, gebrek aan energie en tot angsten en spanningen, waardoor we niet kunnen functioneren zoals we willen. We ervaren daardoor een vervlakking van ons gevoel. Door ademtherapie kunnen we ons bewust worden van dat adempatroon en het leren doorbreken. Er komt op deze manier ruimte om dieper te voelen en te ervaren. Ook komt er ruimte om te ervaren dat we anders kunnen reageren. De ontspannen en vrijere ademhaling leert ons dat we ontspannen en vrij kunnen leven.

  Bewuste ademhaling is de manier om lichaam en geest te verbinden. Door het gebruik van speciale ademtechnieken kunnen emotionele blokkades, onverwerkte trauma’s en chronische spierspanningen opgelost worden. Omdat ademtherapie sterk transformerend werkt en vaak antwoord geeft op fundamentele levensvragen, besteden we hier ruimschoots aandacht aan.

  Lichaamsgerichte therapievormen
  Bij lichaamsgerichte vormen van therapie richten we ons op het verbinden van het hoofd met het hart en het doorstromen en deblokkeren van energie in het lichaam. Daardoor ontstaat bij de cliënt nieuwe (innerlijke) kracht, vitaliteit, spontaniteit en lichaamsbewustzijn. De cliënt komt op deze manier in contact met zijn eigen innerlijke kracht, behoeften, gevoelens en wensen en is beter in staat deze in de wereld neer te zetten.

  Bij lichaamsgerichte therapie leren cliënten dat de sleutel tot verandering en transformatie zit in de combinatie van authentiek voelen en denken. Cognitie op zichzelf is vaak onvoldoende als er zich op een diepere laag belemmerende gevoelens bevinden. Lichaamsgerichte therapie gaat uit van de wijsheid van het lichaam. Wanneer de cliënt weer contact krijgt met zijn eigen lichaamswijsheid en daarnaar leert luisteren, ontstaat er een nieuw innerlijk kompas voor het leven en meer levensenergie.

  Een traumatherapeut is in staat dit proces te begeleiden en kan zijn eigen lichaamsbewustzijn inzetten als middel in de begeleiding. In de opleiding leer je een aantal effectieve lichaamsgerichte technieken die erop gericht zijn verdrongen gevoelens te uiten en mensen te helpen zich beter in hun lichaam thuis te voelen. Tevens is lichaamswerk belangrijk om te ‘gronden’ en in het hier-en-nu te zijn. Veel emoties worden pas écht verwerkt als het lichaam bij de therapie wordt betrokken. Bovendien versnelt en versterkt de combinatie van regressie-, adem- en lichaams­werk het therapeutische proces aanzienlijk. Overige lichaamsgerichte onderwerpen zijn: non-verbale communicatie, bodyreading, houdingsaspecten in traumatherapie, muziek en beweging, ontwikkeling van lichaamsbewustzijn, interpretatie van lichaamshouding en energetisch lichaamswerk.

  Psychotrauma
  Veel psychische problemen zijn het gevolg van onverwerkte trauma’s in het verleden. Overstromingen, orkanen, epidemieën en aardbevingen zijn natuurrampen die jaarlijks honderdduizenden mensen in de wereld treffen. Veel groter nog is het lijden veroorzaakt door menselijk geweld in oorlogen, op straat en door gezinsleden thuis. De laatste decennia is duidelijk geworden hoe belastend dergelijke gebeur­tenissen kunnen zijn wanneer zij niet goed zijn verwerkt: een psychotrauma is het gevolg. Hoewel de symptomen van een psychotrauma al in de 19e eeuw bekend waren, werd pas in 1980 de diagnose ‘posttraumatische stressstoornis’ (PTSS) officieel erkend als psychiatrische stoornis. Dit leidde tot een grote toename van wetenschappelijk onderzoek en tal van nieuwe inzichten. Toch is er vaak onvoldoende behandeling door onbegrip en onbekendheid. Artsen schreven tot voor kort meestal alleen medicijnen voor; effectieve begeleidingsvormen waren relatief onbekend. Hierdoor ervaren mensen met PTSS nog steeds ernstige problemen, thuis en op het werk. De symptomen zijn angsten, herbelevingen, gedragsstoornissen en fysieke klachten, die regelmatig leiden tot depressie en langdurige arbeidsongeschiktheid.

  Je leert tijdens de opleiding een groot aantal technieken om het verwerkingsproces te begeleiden. Verschillende soorten trauma’s worden behandeld en je leert wanneer je welke techniek gebruikt. Daarnaast word je geschoold in de verschillende fasen die er zijn in een begeleidingsproces, zodat je aan het eind van deze opleiding in staat bent op een zorgvuldige manier cliënten met trauma’s te begeleiden.

  Adem- en lichaamswerk bij traumaverwerking
  Trauma’s laten hun sporen na in onze geest, maar ook in het lichaam door verkrampte spieren en een ontregeling van het zenuwstelsel, met allerlei psychosomatische klachten als gevolg. De lesdagen in deze module richten zich op het leren vrijmaken van traumatische ervaringen uit het lichaam en het begeleiden van de fysieke, mentale en emotionele processen die daarmee samenhangen. De eerder geleerde methodes van adem- en lichaamswerk worden verder verdiept en verfijnd, zodat je ze zorgvuldig kunt inzetten bij de verwerking van trauma’s.

  Lichaamsgerichte traumabehandeling
  Je leert enkele onderdelen van lichaamsgerichte traumabehandeling, een methode waarbij de aandacht wordt gericht op lichamelijke sensaties die door onverwerkte trauma’s worden veroorzaakt. Deze werkwijze is gebaseerd op de manier waarop wilde dieren met levensbedreigende situaties omgaan. Volgens lichaamsgerichte traumabehandeling zijn posttraumatische stresssymptomen (PTSS) het gevolg van de ontregeling van het autonome zenuwstelsel. Door de lichaamsgerichte werkwijze van deze methode kan het zenuwstelsel weer op de juiste manier gaan functioneren. Daarbij hoeft de cliënt niet intens het trauma te herbeleven noch hoeft hij het voortdurend na te vertellen. Lichaamsgerichte traumabehandeling stimuleert het zelfgenezend vermogen van het lichaam.

  Bilaterale stimulatie en BodyDrumRelease
  Bilaterale stimulatie is een effectieve methode van traumaverwerking, waarbij de linker- en rechterhersenhelft afwisselend gestimuleerd worden door bijvoorbeeld de ogen heen en weer te bewegen of te trommelen op de linker- en rechterkant van het lichaam. Daardoor gaan er veel zenuwprikkels heen en weer tussen de beide hersenhelften. Het effect daarvan is te vergelijken met de bilaterale activiteit van de REM-fase (Rapid Eye Movements) tijdens het dromen, waarin de ogen heel snel heen en weer bewegen. De REM-slaap is voor iedereen nodig om spanningen te verwerken en deze een plekje te geven in de hersenen. Bilaterale stimulatie bootst de REM-fase na: de cliënt is, net als tijdens het dromen, bezig met het verwerken en integreren van stressvolle herinneringen doordat beide hersenhelften worden gestimuleerd. Je leert tijdens de opleiding verschillende vormen van bilaterale stimulatie en hoe je deze combineert met andere vormen van traumaverwerking. Tijdens deze opleiding leer je vooral de methode BodyDrumRelease, waarbij je afwisselend op de linker- en rechterkant van het lichaam trommelt.

  Outdoortherapie en verwerkingsrituelen
  Door naar buiten te gaan, wordt een extra dimensie toegevoegd aan het proces van traumatherapie. Zowel de therapeut als de cliënt worden geïnspireerd door de grote variëteit van de natuur, die uitermate geschikt is om symbool te staan voor de mentale of emotionele processen van de cliënt. Wandelen brengt zowel lichaam als geest in beweging. Bovendien werkt de natuur ontspannend voor lichaam en geest, hetgeen sterk bijdraagt aan het krijgen van diepe inzichten en gevoelsbelevingen. Er wordt vooral aandacht besteed aan verwerkingsrituelen in de natuur. We gaan naar mooie natuurgebieden rond Amersfoort of op de Veluwe.

  Theorie over trauma, typen trauma’s, PTSS en traumabegeleiding
  In deze opleiding bieden we je een kader om naar trauma te kijken en op een goede manier te kunnen begeleiden. Naast de diverse begeleidingsmethodes is het belangrijk om kennis en ervaring op te doen met betrekking tot verschillende traumatypen, de kenmerken van PTSS, behandelfases en methodisch werken en de samenwerking met andere disciplines.

  Binnen de lesdagen wordt stilgestaan bij verschillende toepassingsgebieden die te maken hebben met trauma, zoals angstklachten, depressieve klachten, verslavingsklachten, zingevingsproblematiek en rouwverwerking.

  Voor wie?

  De opleiding Traumatherapie Basics is voor de volgende doelgroepen:

  1. Professionals op psychosociaal gebied, zoals therapeuten, coaches en counselors, die te maken hebben met cliënten die lijden aan onverwerkte trauma’s;
  2. Allerlei soorten hulpverleners die krachtige psychodynamische vaardigheden willen ontwikkelen waarmee diepgaande persoonlijke processen gerelateerd aan onverwerkte trauma’s op een zorgvuldige manier begeleid kunnen worden;
  3. Professionals die een praktijk hebben of willen beginnen en daarin traumagerichte vaardigheden willen gebruiken;
  4. De opleiding is in eerste instantie bedoeld voor professionals die traumatherapie willen leren, maar staat ook open voor mensen die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en daarbij onverwerkte trauma’s willen verwerken.

  Om deel te nemen aan de Opleiding Traumatherapie Basics word er eerst een intakegesprek gehouden met één van de docenten.

  Leerdoelen en examen

  De belangrijkste onderwerpen die je leert zijn:

  • herkennen van posttraumatische stressstoornissen
  • basiskennis psychopathologie in relatie tot psychotrauma; deze module is optioneel voor studenten die daarover nog weinig kennis hebben, of daar lang geleden les in hebben gehad;
  • specifieke communicatievaardigheden gericht op traumaverwerking
  • omgaan met rouw en verlies
  • toepassing van de volgende essentiële methoden en technieken: 
   – regressie naar de oorsprong van trauma’s
   – ademtherapie voor diepgaande verwerkingsprocessen
   – bilaterale stimulatie (bodydrumrelease) voor integrale neuronale verwerking
   – lichaamsgerichte traumaverwerking
   – systemische traumabegeleiding
  • daarnaast leer je de bovengenoemde methoden en technieken met elkaar te combineren en wanneer je ze gebruikt;
  • tussendoor is er supervisie door de docenten van de opleiding.

  Tijdens het verloop van de hele opleiding werk je tevens aan je persoonlijke groei in relatie tot eventuele eigen onverwerkte trauma’s. Daardoor kun je de beleveniswereld van cliënten beter begrijpen.

  Examen Opleiding Traumatherapie Basics

  Als je de Opleiding Traumatherapie Basics met een diploma wilt afronden, dan dien je deze optionele module ook te volgen.

  De examenmodule kan online worden aangevraagd en betaald. Om deel te kunnen nemen aan het examen, dien je je voor het uiterste inschrijfmoment aan te melden. Het uiterste inschrijfmoment en de voorwaarden van deze module kun je vinden in onze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden. Aan het examen zitten extra kosten verbonden (zie hiervoor de bijkomende studiekosten).

  Aan het eind van de opleiding doe je schriftelijk examen, geef je een eindpresentatie en schrijf je een methodisch verslag waarin kennis en toepassing samenkomen. Om in aanmerking te komen voor een diploma dien je dit examen, de presentatie en de praktijkopdrachten met een voldoende afgerond te hebben. Herkansing is mogelijk. 

  Supervisie, evaluatie en reflectieverslagen 

  Iedere student krijgt verschillende keren per jaar tijdens de lesdagen supervisie. Er is dan een supervisor aanwezig bij een sessie waarin een student een medestudent ‘behandelt’, of een cliënt die voor deze gelegenheid is gevraagd. Regelmatig wordt geëvalueerd hoe de student zich in de opleiding ontwikkelt. Verder neemt iedere student in persoonlijke reflectieverslagen zijn of haar leerproces door met één van de mentoren.

  Methodisch verslag 

  Tijdens de opleiding schrijf je een methodisch verslag. Hierin laat je zien hoe je iemand hebt begeleid. De vanuit de opleiding aangeboden kennis, ervaring en methodieken zijn hierbij de leidraad. Meer informatie hierover vind je in de studieopdrachten.

  Schriftelijk examen

  Het schriftelijk examen gaat over de onderwerpen die tijdens de lessen behandeld worden. Er worden vragen gesteld over de lesstof, de verplichte boeken, de reader en eventueel aanvullend materiaal dat tijdens de lessen wordt uitgedeeld door de docenten.

  Eindpresentatie

  Ter afsluiting van de opleiding geef je een eindpresentatie. Het uitgangspunt van deze presentatie is het therapeutische traject dat je gegeven hebt en waar je het methodisch verslag over geschreven hebt. Het doel van de presentatie is om in een intercollegiaal verband in staat te zijn jouw manier van werken en visie met betrekking tot een specifieke casus duidelijk te maken. De presentatie wordt beoordeeld door een docent en/of mentor.

  “Door mijn burn-out ontdekte ik dat ik ook nog een lijf onder mijn hoofd had. Door deze studie leerde ik er contact mee maken en het als coach toe te passen.”

  Marik, oud-student

  Opleiding Lichaamsgerichte Coaching

  Binnen onze maatschappij neemt het bewustzijn van de verbinding tussen lichaam en geest toe, waardoor er meer vraag is naar de invalshoek die een lichaamsgericht coach kan bieden. In de 1-jarige Lichaamsgerichte Coaching opleiding leer je tal van methoden en technieken om lichaam en geest beter met elkaar te integreren.

  De Opleiding Lichaamsgerichte Coaching is een samenvoeging van de lichaamsgerichte opleidingen van Atma en de Opleiding BodyMind Coach van Esoterra. Na deze opleiding kun je evt. verder met de studie Opleiding Trauma Therapie Basics en de Opleiding Trauma Therapeut Advanced.

  Module 1: Lichaamswerk

  • haptonomisch coachen
  • focussen
  • ademcoaching
  • supervisie
  • stress & burn-ou

  Module 2: Energetisch werk

  • bio-energetica
  • energetisch lichaamswerk
  • werken met systeemenergie
  • integratie en toepassing van methodes
  • afronding

  Examenmodule

  • Schriftelijk examen
  • Praktijkexamen

  Wat kun je na de Opleiding Lichaamsgerichte Coaching?

  Deze opleiding onderscheidt zich door uit een brede basis van disciplines te putten en niet één methode of dogma. We werken met vakken als haptonomie, polyvagaaltheorie, positieve psychologie, wheel of consent, emotioneel lichaamswerk, bio energetica, etc.
  Binnen 1 jaar kun jij:

  • psychosomatische vraagstukken begeleiden
  • begeleiding en oefeningen op maat bieden
  • cliënten begeleiden in het vergroten van lichaamsbewustzijn
  • cliënten ondersteunen bij het versterken van vitaliteit en levenslust
  • cliënten helpen om de verbinding tussen geest en lichaam te begrijpen en daarmee positief te kunnen beïnvloeden

  Wat kun je met de Opleiding Lichaamsgerichte Coaching?

  Er wordt een groot beroep gedaan in onze samenleving op denken en presteren, daardoor ‘zitten’ veel mensen in hun hoofd. Dat heeft allerlei nadelige gevolgen voor hun lichamelijk welzijn. Bijvoorbeeld veel spanning, weinig kunnen uiten van gevoelens, herbeleven of wegdrukken van trauma, moeilijker verbinding maken vanuit het hart en een zwak intuïtie gevoel. Wil je vanuit de wijsheid van het lichaam met mensen werken? Verbindend en activerend met mensen bezig zijn? Mensen terugbrengen bij hun gevoel en eigenheid? Dan is deze Opleiding Lichaamsgerichte Coaching iets voor jou!

  Je leert allerlei vaardigheden vanuit jezelf toepassen. Je ontdekt jezelf nog meer en gaat je eigen pad leren inzetten om anderen te begeleiden. Jouw verleden wordt nu een schatkist aan ervaring die je hebt onderzocht en waarvan je nu de rijkdom kan delen met anderen.

  Data

  De startdatum voor de Opleiding Lichaamsgerichte Coaching is begin 2024.

  Inhoud modules Voor wie? Leerdoelen en examen

  Inhoud Opleiding Lichaamsgerichte Coaching

  Module 1; Lichaamswerk

  Haptonomische technieken
  Haptonomie betekent letterlijk de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven (hapsis = gevoelscontact). Haptonomie richt zich op de ontwikkeling van het gevoelsleven en het contact tussen mensen. Haptonomie gaat ervan uit dat gevoelens gekoppeld zijn aan het lichaam en de lichaamsbeleving. Onze taal zit vol met uitspraken en gezegdes waarin dit terugkomt: ‘verstijfd van angst zijn’, ‘geen vaste grond onder de voeten hebben’, ‘hardnekkig zijn’. Niet luisteren naar je gevoelens heeft consequenties voor je lichaam en vertaalt zich in lichamelijke spanning. De bewustwording en ontwikkeling van de tastzin en het luisteren naar de signalen van het lichaam zijn krachtige middelen om in contact te komen met gevoelens. Lichamelijke aanraking vanuit haptonomische principes is daarom een belangrijk onderwerp in deze opleiding. Je leert een aantal basistechnieken uit de haptonomie en hoe je die integreert in lichaamsgericht coachen.

  Focussen
  Focussen is een techniek die wordt gebruikt om te leren luisteren naar de signalen van je lichaam. Het is als het ware luisteren naar buisteren: de subtiele signalen van het lichaam aandachtig doorvoelen tot daaruit betekenis naar boven komt. Het is gericht op bewustwording van de beleving, het vergroten van lichaamsbewustzijn en het zelf herstellend vermogen van het lichaam. Dat wat
  afgesplitst wordt, kan pas verder komen en de vorm krijgen die het nodig heeft als het in het lichaam gevoeld wordt. (Luister deze aflevering van de Esoterra podcast om meer te leren over Focussen.)

  Stress en burn-out
  Vroeger dachten wetenschappers dat we vooral ziek worden van teveel stress. Maar het huidige stress-onderzoek wijst erop dat het niet zozeer de stressreacties zelf zijn die een risico vormen voor onze gezondheid, als wel te weinig herstel erná. Het draait om het
  balanceren tussen in- en ontspanning, waarbij ons lichaam een belangrijke sleutelrol inneemt. We behandelen een lichaamsgerichte aanpak voor de behandeling van stress en burn-outklachten gebaseerd op de werking van ons stressmechanisme.

  Ademcoaching
  Net als het lichaam is ook de adem sterk verbonden met onze gevoelswereld. Zo kunnen we ‘stikken van woede’, ‘ademloos toezien’, of ‘een zucht van verlichting slaken’. Cliënten kunnen in de loop van hun leven een adempatroon ontwikkelen – meestal onbewust – waarmee zij pijnlijke gevoelens en emoties onderdrukken of er te veel controle op uitoefenen. Zij ademen bijvoorbeeld te oppervlakkig, zijn niet meer goed in staat ontspannen uit te ademen of ze ervaren een lichamelijke beklemming tijdens een diepe ademhaling. Onderdrukte gevoelens leiden vaak tot lichamelijke klachten, gevoelens van lusteloosheid, gebrek aan energie of tot angsten en spanningen. Daardoor kunnen zulke cliënten niet functioneren zoals ze willen en ervaren ze vaak een vervlakking van hun
  levenslust.
  Door ademcoaching kan de cliënt bewust worden van een verkeerd adempatroon en dat leren doorbreken. Daardoor kan hij zijn overmatige controle loslaten en komt er meer ruimte voor het gevoel. De ademhaling wordt op deze wijze meer ontspannen en vrijer, zodat hij ook meer ontspanning en vrijheid gaat voelen in zichzelf en in zijn leven. Onderdeel van ademcoaching is het gevoel van veiligheid. Als mensen zich veilig voelen dan is er ruimte voor verbinding – met zichzelf, met anderen en de wereld om zich heen. In deze (fysieke) staat zijn gezondheid, groei en herstel mogelijk. De huidige maatschappij zet ons gevoel van veiligheid stevig onder druk. Bij een gevoel van onveiligheid staan zelfbescherming en overleven centraal en lijken we vast te zitten in een herhaling van zetten. De weg zelf terug weten te vinden naar het gevoel van veiligheid lijkt van doorslaggevend belang, ook binnen coaching en therapie. We behandelen o.a. ademtechnieken die kunnen worden ingezet om dit gevoel te bevorderen of te verstevigen. (Luister de Esoterra podcast met Marjon van Opijnen over adem.)

  Supervisie, evaluatie en voortgangsgesprekken
  Omdat de opleiding Lichaamsgerichte Coaching ervaringsgericht is, zal er veel ruimte zijn om te oefenen met de gedoceerde technieken. Hierop krijg je feedback van medestudenten, docenten en assistenten. Daarnaast is er zowel halverwege als aan het eind van de opleiding een supervisiedag om stil te staan bij je niveau en eventuele leerpunten.

  Persoonlijke ontwikkeling
  Wat voor coachingsmethoden je ook leert, het belangrijkste instrument ben jij zelf. De manier waarop deze opleiding wordt aangeboden, maakt het mogelijk om je enerzijds te ontwikkelen als coach en je anderzijds verder te verdiepen in je eigen persoonlijke ontwikkeling.

  Leersessies
  Als student volg je tijdens het opleidingsjaar vier lichaamsgerichte coachingssessies bij een begeleider die door ons erkend is.

  Module 2; Energetisch werk

  Bio-energetica
  Bio-energetica is een vorm van begeleiding die zich vooral richt op spierblokkades in het lichaam. Deze hangen volgens de visie vanuit de bio-energetica direct samen met psychische afweermechanismen. Bewuste aandacht, een diepere ademhaling en tal van lichamelijke bewegingen en houdingen zijn in de bio-energetica manieren om geblokkeerde energie weer in beweging te brengen. Daardoor ontspannen de spieren zich en komt er meer doorstroming van energie. Daarnaast komen er door het bevrijden van de blokkades ook vaak oude en vastgezette emoties vrij. De verschillende soorten spierblokkades worden in de opleiding behandeld en je leert hoe je je cliënten kunt helpen deze los te laten.

  Energetisch lichaamswerk
  Ook bij energetisch lichaamswerk is het contact met het lichaam de manier om in contact te komen met de eigen energie en om het bewustzijn te verruimen. Onder energetisch lichaamswerk wordt het verhelpen van blokkades in je energiesysteem verstaan. Als het energiesysteem blokkades kent, stroomt de energie niet goed door. Wanneer er een betere doorstroming is, is het energiesysteem
  gezonder en het lichaam dus ook. Daarnaast is het zo dat hoe hoger de trillingsfrequentie is, hoe meer de energie verbonden is met universele intelligentie en hoe meer informatie de energie bevat.

  Werken met systeemenergie
  Door te werken met systeemenergie leer je mensen en hun functioneren te zien in een brede context, want iedereen maakt deel uit van een groter systeem (organisatie, familie, land). Elk systeem kent een eigen dynamiek waarin mensen gesteund of gevangen worden. Een systeemdynamiek die eerst ondersteunend was kan op een bepaald moment ook belemmerend gaan werken. Mensen weten vaak niet op welke manier ze een “ongezond systeem” in stand houden of wat de invloed van het systeem op hun leven is. In
  het werken met systeemenergie krijg je inzichten in de basisprincipes en uitgangspunten van gezonde en ongezonde familie- en organisatiesystemen. Je leert dit toe te passen in individuele begeleiding.

  Praktijkvoering
  Je krijgt tips over praktijkvoering en het werven van cliënten. De docenten hebben zelf veel praktijkervaring waaruit ze kunnen putten

  Voor wie?

  De opleiding is in principe bedoeld voor mensen die lichaamsgericht coach willen worden, maar staat ook open voor mensen die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling op het gebied van lichaamsbewustzijn.

  • Professionals op psychosociaal gebied, in het bedrijfsleven of in het onderwijs die graag het lichaam meer willen betrekken bij het begeleiden van hun cliënten en deze vorm van coaching willen integreren in hun werk, of dit daaraan willen toevoegen.
  • Hulpverleners die een coachingspraktijk hebben of willen starten en daarin lichaamsgerichte coachingsmethoden willen gebruiken, al dan niet naast andere vormen van persoonlijke begeleiding.

  Toekomstperspectief na de Opleiding Lichaamsgerichte Coaching

  Het beroep van lichaamsgericht coach kan worden uitgeoefend vanuit een eigen bureau/praktijk of als freelance/vaste consulent bij bedrijven, scholen, universiteiten, ziekenhuizen, welzijnsorganisaties, coachings- en trainingsbureaus. Vaak vergoeden werkgevers consulten bij een stressgerelateerde coachingstrajecten. Zorgverleners kunnen soms vergoeding geven als de coach daarvoor de juiste vooropleiding heeft.

  Leerdoelen

  Bij lichaamsgerichte coaching leren cliënten dat de sleutel tot verandering zit in de combinatie van gevoel en inzicht. Alleen inzicht is vaak onvoldoende als er diep van binnen belemmerende gevoelens zitten. Begeleiding via gesprekken leidt tot meer inzicht, maar lichaamsgericht coachen gaat er van uit dat daadwerkelijke verandering, naast het mentale niveau, het niveau van voelen en
  lichaamsbewustzijn nodig heeft. Deze vorm van coaching is daarom een goede aanvulling op vormen van persoonlijke begeleiding die voornamelijk op inzicht gericht zijn.

  Lichaamsgerichte coaching richt zich op begeleiding op mentaal, emotioneel en fysiek niveau. Een lichaamsgericht coach begeleidt mensen naar een dieper lichaamsbewustzijn. Mogelijke blokkades hierin worden onder begeleiding van de coach opgeruimd. Dit heeft als doel de levensenergie weer vrij te laten stromen. De vitaliteit kan dan weer toenemen en de verbinding met eigen autonomie en zijn wordt versterkt. Het doorvoelen, waarnemen en ervaren van het eigen lichaam heeft daarnaast een transformatieve kracht, waardoor de lichaamsgericht coach cliënten kan begeleiden naar daadwerkelijke verandering. Ook ondersteunt de lichaamsgericht coach cliënten in een beter contact met de eigen lichaamssignalen. Dit contact draagt bij aan een betere zelfzorg en de mogelijkheid richting te geven aan het eigen handelen. Door dit alles levert een lichaamsgericht werkende coach een bijdrage aan levensgeluk en levensenergie en daarmee aan het welzijn in de wereld.

  Samenkomst van inzicht en gevoel
  In deze opleiding erkennen we het lichaam als de tempel van de ziel. Via een groot aantal methodes verdiepen we het contact met het lichaam, waardoor het lichaamsbewustzijn toeneemt. Zo komen inzicht en voelen samen, wat een belangrijke voorwaarde is tot persoonlijke groei en transformatie. Dieper contact met het lichaam betekent dieper contact met je zelf, met wie je werkelijk bent.

  Meer energie
  Een dieper contact met het lichaam betekent tevens dat de levensenergie beter gaat stromen. Als die energie niet vrij stroomt wegens blokkades voelt dat als pijn, afwezigheid, kou of spanning. Je leert in de opleiding hoe je – bij jezelf als bij je cliënten- zulke blokkades kunt opheffen zodat de algehele energie weer vrijer kan doorstromen. Daardoor is deze vorm van coaching zeer geschikt voor het
  werken met mensen die lijden aan stressklachten of in een burn-out zijn geraakt. Ook draagt het bij aan het voorkomen daarvan.

  De wijsheid van het lichaam
  Lichaamsgerichte coaching gaat uit van de wijsheid van het lichaam. Wanneer cliënten weer contact krijgen met deze wijsheid en daarnaar leren luisteren, ontstaat er een nieuw innerlijk kompas voor hun leven.

  De relatie tussen de coach en de cliënt
  Een lichaamsgericht coach zet zijn eigen lichaamsbewustzijn in als middel in de begeleiding van zijn cliënten. Wat er gebeurt in de interactie tussen de coach en de cliënt is een belangrijk deel van het coachingsproces. Een lichaamsgericht coach is zich bewust van wat zich afspeelt in deze interactie en weet dit te hanteren als ondersteuning van het coachingsproces.
  Om dit effectief te kunnen doen, is het van belang dat de coach goed is ontwikkeld in zijn eigen lichaamsbewustzijn, zodat hij transparant kan zijn in de interactie met de cliënt. Daarom is er in de opleiding veel aandacht voor de eigen persoonlijke groei

  Examen

  Aan het eind van de opleiding wordt een praktijk- en schriftelijk examen afgenomen. Beide examens moeten met een voldoende (minimaal 5,5) worden afgerond om een diploma te ontvangen. Herkansing is mogelijk in overleg.
  De examenmodule is optioneel. Het uiterste inschrijfmoment en de voorwaarden van deze module kun je vinden in onze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden. Aan de examenmodule zijn kosten verbonden (€ 450,-).

  Schriftelijk examen
  Het schriftelijk examen gaat over de onderwerpen die tijdens de lessen behandeld worden. Er worden vragen gesteld over de lesstof, de verplichte boeken, de reader en eventueel aanvullend materiaal dat tijdens de lessen wordt uitgedeeld door de docenten.

  Praktijkexamen
  Tijdens het praktijkexamen dien je in staat te zijn een consult Lichaamsgerichte Coaching te demonstreren, met een onbekende proefpersoon, waar een docent of supervisor bij zit.

  Diplomering
  De laatste lesdag bestaat uit de afronding van de opleiding en de diplomering. Indien je hebt deelgenomen aan beide examens en alle opdrachten en deze met een voldoende hebt afgesloten ontvang je je diploma Lichaamsgerichte Coaching. Indien je niet hebt deelgenomen aan de examens, of deze niet met een voldoende hebt afgerond, ontvang je alleen een bewijs van deelname

  “‘Wat zich herhaalt, moet her-innerd worden’”

  Carin Mannak, docent

  Opleiding Traumatherapie Advanced

  De opleiding Traumatherapie Advanced is dé vervolgopleiding voor professionals in de psychosociale gezondheidszorg die cliënten lichaamsgericht willen begeleiden bij het verwerken van psychotrauma. Zo kunnen cliënten deze trauma’s verwerken en beter leren omgaan met de pijnlijke en verstorende gevolgen ervan. Het resultaat daarvan is dat zij psychisch stabieler worden, een positiever zelfbeeld ontwikkelen en beter gaan functioneren in hun sociaal-maatschappelijke omgeving

  *De Opleiding Traumatherapie Advanced werd tot juli 2023 aangeboden door Atma en wordt nu met hetzelfde docententeam en curriculum door Esoterra aangeboden.

  Holistische mensbeeld en traumatherapie

  Er is een voortdurende wisselwerking tussen alle onderdelen van het lichaam, de emoties, gedachten, behoeften en herinneringen, en de interactie daarvan met de omgeving. Als iemand daarom een psychotrauma meemaakt, heeft dat invloed op al deze onderdelen. Het hele systeem van de mens raakt daardoor verstoord. Daarom gebruikt de therapeut technieken en methoden die op al deze delen
  van de mens gericht zijn. De traumatherapeut gaat dus uit van een holistisch mensbeeld.

  Zelfgenezend vermogen van de cliënt

  Traumatherapeuten gaan er vanuit dat ieder mens een zelfgenezend vermogen bezit. Zij stimuleren dit zelfgenezend vermogen op vele manieren zodat hun cliënten tussen de consulten door verder kunnen gaan met de verwerking van hun psychotrauma. Ook worden de cliënten erop voorbereid dat zij na beëindiging van de therapie onafhankelijk van de traumatherapeut verder kunnen gaan met het genezen van de laatste restanten van hun posttraumatische stress.

  Modules Opleiding Traumatherapie Advanced

  Module 1 t/m 3 worden behandeld in de Opleiding Traumatherapie Basics.

  Module 4: hechting en ontwikkelingstrauma

  • kennismaking
  • hechtingsstijlen vroegkinderlijk
  • trauma
  • ontwikkelingstrauma en
  • hechtingsproblematiek 1
  • systemisch werk
  • supervisie en intervisie

  Module 5: Regressietechnieken en deelpersoonlijkheden

  • regressietherapie 2
  • bodydrumrelease 2
  • voice dialogue
  • werken met deelpersoonlijkheden
  • supervisie en intervisie

  Module 6: werken met shocktrauma

  • vormen shocktrauma
  • falende fysieke bescherming
  • aanval waarbij geen ontsnapping
  • mogelijk is
  • high impact
  • supervisie en intervisie
  Opleiding Trauma Therapie

  Wat is Traumatherapie?

  Traumatherapie biedt uitkomst bij het oplossen van problemen die hun oorsprong hebben in een of
  meerdere traumatische ervaringen in het recente of verre verleden, bijvoorbeeld:

  • angstklachten
  • chronische stress
  • burn-out
  • ernstige onzekerheid
  • moeizame rouwprocessen
  • zingevingsproblematiek
  • overgevoeligheid
  • verslavingen
  • psychosomatische klachten
  • seksuele problemen
  • depressiviteit
  • steeds terugkerende relatieproblemen
  • posttraumatische stressstoornissen

  De belangrijkste doelstellingen van de Opleiding Traumatherapie Advanced

  Een traumatherapeut heeft drie fundamentele doelstellingen. Deze drie liggen ten grondslag aan al het handelen van de therapeut.
  Doelstelling 1: Verwerking van psychotrauma
  Traumatherapeuten helpen cliënten om hun trauma’s zodanig te verwerken dat de kwaliteit van hun leven daardoor aanzienlijk verbetert. Cliënten hebben daardoor

  1. minder of geen last meer van posttraumatische stress stoornissen (PTSS) als gevolg van hun psychotrauma;
  2. minder of geen last meer van storende overlevingsstrategieën en beschermingsmechanismen die door hun psychotrauma zijn ontstaan;
  3. een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen;
  4. meer vermogen om goed te functioneren zowel in de maatschappij als in de privé-sfeer

  Doelstelling 2: Aanleren van autonomie
  Traumatherapeuten bereiden hun cliënten er op voor om in het dagelijks leven autonomer te functioneren, doordat ze minder of niet meer gehinderd worden door de gevolgen van hun psychotrauma.

  Doelstelling 3: Traumaregulatie
  Traumatherapeuten begeleiden cliënten om hulpbronnen te ontwikkelen, arousal te reguleren en positievere gevoelens op te wekken. Hierdoor wordt het voelen van veiligheid en controle vergroot.
  Hierbij gebruiken zij vooral lichaamsgerichte technieken zoals mindfulness en adem-regulatie oefeningen.

  Rooster

  De startdatum voor deze opleiding is sept/okt 2024! Data volgen begin 2024.

  Taakgebieden Voor wie? Hoofdonderwerpen

  Taakgebieden

  Signaleren van de hulpvraag
  Traumatherapeuten hebben voldoende kennis over psychopathologie om posttraumatische stress stoornissen (PTSS) te herkennen. Zij kunnen daar tevens adequaat uitleg over geven aan de cliënt.

  Analyse van het probleem
  Traumatherapeuten kunnen grondig analyseren wat bij cliënten de oorzaak is van hun trauma en wat eventueel tot een gebrek aan draagkracht leidt om het trauma te verwerken.

  Bepaling van het doel
  Traumatherapeuten definiëren samen met hun cliënten wat het doel is dat ze willen bereiken met de traumatherapie. Dat is in principe een leven waarin de cliënten geheel of gedeeltelijk bevrijd zijn van de remmende en pijnlijke gevolgen van hun trauma’s.

  Overwegen van de behandelmogelijkheden
  Traumatherapeuten hebben voldoende kennis over indicatie en contra-indicatie bij traumatherapie. Zij kennen hun grenzen en weten wanneer zij moeten doorverwijzen naar collega’s.

  Opstellen van een behandelplan
  Traumatherapeuten kunnen een gedegen behandelplan maken dat afgestemd is op de behoeften van de cliënt. Zij kunnen daarbij onderscheid maken in enkelvoudig, meervoudig en complex trauma en dit herkennen bij de client. Dit behandelplan is zodanig opgesteld dat het ook voor andere betrokken hulpverleners begrijpelijk en toepasbaar is.

  Behandelen

  1. Traumatherapeuten beheersen een groot aantal behandelmethoden uit verschillende therapeutische disciplines. Zij kunnen die bij een groot aantal verschillende soorten trauma’s toepassen. Ook kunnen zij deze met elkaar combineren.
  2. Traumatherapeuten kunnen het lichaam deskundig betrekken bij de verwerking van psychotrauma. Zij kunnen traumatische reacties in het lichaam herkennen en de cliënt helpen hier beter mee om te gaan.
  3. Traumatherapeuten begrijpen goed wat een ontwikkelingstrauma is en de hechtingsproblematiek die daar mee samenhangt. Zij beschikken over verschillende vaardigheden om de cliënt te helpen hier beter mee om te gaan.
  4. Traumatherapeuten zijn goed in staat trauma’s te behandelen die het gevolg zijn van lichamelijke letsel en falende fysieke bescherming.
  5. Traumatherapeuten kunnen verschillende soorten shocktrauma’s en high impact trauma’s behandelen.
  6. Traumatherapeuten weten goed om te gaan met de interpersoonlijke problemen die bij cliënten kunnen ontstaan door onverwerkte trauma’s. Zij betrekken daarom ook de naasten van hun cliënten bij het therapeutische proces als dat wenselijk is.
  7. Traumatherapeuten zijn goed op de hoogte van storende overlevingsstrategieën en beschermingsmechanismen die bij cliënten ontstaan als gevolg van onverwerkte trauma’s. Zij kunnen daar adequaat mee omgaan en de cliënt helpen deze te (h)erkennen en los te laten.
  8. Traumatherapeuten zijn in staat adequaat om te gaan met situaties van overdracht die tijdens consulten kunnen ontstaan. Zij zijn daarbij goed in staat hun eigen reactie daarop (tegenoverdracht) te begrijpen en hiermee te dealen.

  Evalueren
  Traumatherapeuten evalueren regelmatig hun eigen behandelingen en de voortgang van hun cliënten. Soms doen ze dat met betrokken collega hulpverleners en soms samen met hun cliënten.

  Verstrekken van preventieve zorg
  Traumatherapeuten richten zich op het ondersteunen van het zelfmanagement van hun cliënten t.a.v. traumaverwerking. Daarbij worden ook hun naasten en hun sociale netwerk betrokken, met als doel het verbeteren van het dagelijks functioneren en de algehele kwaliteit van leven.

  Samenwerken met andere zorgverleners
  Traumatherapeuten kennen de sociale kaart. Zij kunnen hun behandelplan bespreken met andere hulpverleners en zijn in staat tot doorverwijzing en multidisciplinair overleg en samenwerking.

  Voorlichten
  Traumatherapeuten zijn goed op de hoogte van de meest recente wetenschappelijke ontdekkingen op het gebied van trauma en traumatherapie. Zij hebben voldoende kennis over psychotrauma en de gevolgen daarvan en kunnen daarover voldoende voorlichting geven aan cliënten en hun sociale contacten. Tevens kunnen zij andere betrokken hulpverleners voldoende voorlichting geven over
  psychotrauma.

  Beheren
  Traumatherapeuten zijn in staat tot professionele verslaglegging en dossiervorming en werken volgens de privacy regels vanuit de AVG. Tevens kunnen zij hun behandelingen voldoende documenteren voor betrokken hulpverleners.

  Afronding van de therapie
  Traumatherapeuten zorgen ervoor dat er een goede afronding plaatsvindt van de therapie. Daarin kijken therapeuten zorgvuldig of de PTSS van hun cliënten dermate verminderd is dat ze zonder verdere therapie verder kunnen. Uiteraard bestaat er altijd de mogelijkheid tot follow-up sessies.

  Voor wie?

  Om deel te nemen aan de opleiding Traumatherapie Advanced dien je eerst onze opleiding Traumatherapie Basics te hebben voltooid. De opleiding is vooral interessant voor de volgende doelgroepen:

  1. Professionals op psychosociaal gebied, zoals therapeuten, coaches, counselors, die te maken hebben met cliënten die lijden aan onverwerkte trauma’s;
  2. Allerlei soorten hulpverleners die krachtige psychodynamische vaardigheden willen ontwikkelen, waarmee diepgaande persoonlijke processen gerelateerd aan onverwerkte trauma’s op een zorgvuldige manier begeleid kunnen worden;
  3. Professionals die een praktijk hebben of willen beginnen en daarin traumagerichte vaardigheden willen gebruiken;

  Hoofdonderwerpen van de Opleiding Traumatherapie Advanced

  Kenmerkend voor de Opleiding Traumatherapie Advanced is dat er meer nadruk ligt op praktijkervaring dan in de Traumatherapie Basics. Dit betekent dat naast het aanbod binnen de lesdagen, er onder andere binnen de supervisiedagen veel aandacht is voor de praktische toepassing van het opleidingsaanbod.

  Daarmee biedt deze opleiding je niet alleen de mogelijkheid tot verdere professionalisering als traumatherapeut maar is het ook een ondersteuning om je praktijk verder vorm te geven en uit te bouwen. Je doet in deze modules verdere verdieping op in de holistische traumabehandelingsmethodes en leert nieuwe therapeutische technieken. Ook doe je kennis en ervaring op met betrekking tot specikeke trauma-ervaringen.
  Daarnaast biedt dit jaar je de mogelijkheid om je eigen praktijk verder vorm te geven door de regelmatige supervisiedagen waarin praktijkvoering in de breedste zin van het woord aandacht heeft.

  Module 4: Hechtings- en ontwikkelingstrauma

  Je leert therapeutisch te werken met hechtings- en ontwikkelingstrauma, onder andere pre- en perinataal trauma en hechtingsproblematiek. Je doet kennis en ervaring op over de impact van trauma in de jeugd of kindertijd op iemands leven en de manier waarop dit door kan werken op lichaam en geest. Daarbij leer je ook hoe hechtings- en ontwikkelingstrauma door kan werken in het contact dat iemand met zichzelf heeft, maar ook in de mogelijkheid tot verbinden met anderen. Je leert herkennen wanneer het om dit soort trauma gaat, wanneer het geïndiceerd is om hiermee te werken. Tevens leer je methodes om dit op een veilige manier te doen.

  Module 5: Regressie en deelpersoonlijkheden

  Tijdens deze lesdagen doe je verdere ervaring op in het werken met regressietherapie. Je leert meerdere brugtechnieken om cliënten te helpen oude trauma’s te herbeleven, zodat ze kunnen worden verwerkt. Ook wordt de methode van BodyDrumRelease verder uitgewerkt en verdiept bij het verwerken van trauma’s.
  Je doet daarnaast kennis en ervaring op in het werken met deelpersoonlijkheden. Dit is een methode die veel duidelijkheid geeft over het verschijnsel dissociatie, dat vaak na trauma’s optreedt. Je leert via deze methode om weer een gezonde eenheid en balans te laten ontstaan in de persoonlijkheid van cliënten met een posttraumatische stressstoornis.

  Module 6: Therapeutisch werken met shocktrauma

  Tijdens deze lesdagen gaan we dieper in op ernstige traumatische ervaringen. We behandelen de belangrijkste shocktrauma’s en de specikeke benadering van diverse categorieën. Je leert deze vormen van trauma te behandelen vanuit een lichaamsgerichte en professionele benadering. Shocktrauma’s zijn onder te verdelen in verschillende categorieën:

  1. In de eerste categorie moest het psychische systeem het eens opgeven en kon men zichzelf niet meer beschermen. Hieronder vallen trauma’s die te maken hebben met verdoving, hoge koorts, ademnood, stikken en verdrinken.
  2. De volgende categorie heeft te maken met trauma’s waarbij het lichaam niet in staat was om zichzelf te beschermen tegen fysiek letsel. Bij deze categorie krijgen we te maken met vallen van hoogte, opgelopen hoofd-/hersenletsel en ongelukken met motorvoertuigen.
  3. Bij de derde categorie gaat het over grensoverschrijding waarbij het slachtoffer niet kon ontsnappen. Dit gaat over de volgende trauma’s: aanvallen door dieren, geblokkeerde vluchtweg of vastgehouden worden, verkrachting en seksueel misbruik.

  Supervisiedagen

  Tijdens deze dagen staan we in kleinere groepen stil bij de therapeutische praktijkvoering. Daarin is er veel aandacht voor casuïstiek, het toepassen en verdiepen van opgedane kennis en ervaring vanuit de opleiding, overdracht en tegenoverdracht en voor praktijkvoering in de ruimste zin van het woord.
  Reflectie op de eigen therapeutische houding en de doorwerking daarvan op het therapeutisch contact zal vooral veel aandacht krijgen.

  Begeleiding bij het schrijven van een paper

  Tijdens dit leerjaar schrijf je een paper waarin je een theoretisch kader geeft over een traumagerelateerd onderwerp en waarin je laat zien hoe je daar in de praktijk mee gewerkt hebt. Je krijgt een begeleider toegewezen om je in dit proces te ondersteunen. Tijdens het verloop van de hele opleiding werk je tevens aan je persoonlijke groei in relatie tot eventuele eigen onverwerkte trauma’s. Daardoor kun je de beleveniswereld van cliënten beter begrijpen.

  Leerdoelen

  De belangrijkste leerdoelen van de Opleiding Traumatherapie Advanced zijn:

  • herkennen van posttraumatische stressstoornissen
  • therapeutische gespreksmethoden kunnen toepassen gericht op traumaverwerking
  • therapeutische begeleidingsmethoden gericht op specikek trauma (zie ook de onderwerpen in het lesprogramma)
  • het opzetten van een behandelplan
  • het uitvoeren van een therapeutische behandelaanpak
  • het therapeutisch begeleiden van langere trajecten
  • verdere ontwikkeling van mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het vormgeven en onderbouwen van een behandelaanpak

  Ook werk je aan je persoonlijke groei in relatie tot eventuele eigen onverwerkte trauma’s. Daardoor kun je de beleveniswereld van cliënten beter begrijpen. Daarnaast krijgen aspecten als overdracht en tegenoverdracht aandacht

  Examen Opleiding Traumatherapie Advanced

  Als je de opleiding met een diploma wilt afronden, dan dien je deze optionele module ook te volgen.
  De Examenmodule kan online worden aangevraagd en betaald. Om deel te kunnen nemen aan het examen, dien je je voor het uiterste inschrijfmoment aan te melden. Het uiterste inschrijfmoment en de voorwaarden van deze module kun je vinden in onze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden. Aan het examen zijn kosten verbonden (zie hiervoor de bijkomende studiekosten).


  Aan het eind van de opleiding geef je een eindpresentatie en schrijf je een paper waarin kennis, inzicht en toepassing samenkomen. Om in aanmerking te komen voor een diploma dien je dit examen en de praktijkopdrachten met een voldoende afgerond te hebben. Herkansing is mogelijk.

  Supervisie
  Tijdens de supervisiedagen wordt casuïstiek behandeld die de student inbrengt vanuit zijn eigen praktijk. Daarnaast is er op deze dagen aandacht voor: overdracht/tegenoverdracht, de therapeutische houding en vaardigheden, de therapeutische praktijk.
  Je schrijft hiervoor zowel casuïstiekverslagen als rerectieverslagen.

  Paper
  Tijdens de opleiding schrijf je een paper. Hierin behandel je een onderwerp dat relevant is binnen traumatherapie: je geeft een theoretisch kader maar laat ook zien hoe je je inzichten hebt toegepast in het werken met cliënten. De vanuit de opleiding aangeboden kennis, ervaring en methodieken zijn hierbij de leidraad. Meer informatie hierover vind je in de studieopdrachten.

  Eindpresentatie
  Ter afsluiting van de opleiding geef je een eindpresentatie. Het uitgangspunt van deze presentatie is het onderwerp dat je in de paper behandeld hebt en hoe je daar in de praktijk mee gewerkt hebt. Het doel van de presentatie is om in een intercollegiaal verband in staat te zijn jouw manier van werken en jouw visie duidelijk te maken. De presentatie wordt beoordeeld door een docent, supervisor en/of mentor.

  Diplomering
  Als je aan alle opdrachten hebt voldaan en je eindpresentatie met een voldoende is beoordeeld, ontvang je het diploma ‘Traumatherapeut Advanced’. Indien je ook de dagen psychopathologie en een erkende scholing psychosociale basiskennis volgens de Plato-norm hebt gevolgd, ontvang je op je diploma ook het SNRO-keurmerk

  Inschrijven