• Topbar

  • Sinds 1998
  • Massagetherapie en Lichaamswerk
  • 1000+ cursisten
  • Amsterdam en Bilthoven
  • SNRO geaccrediteerd

 • Marjan Slob, hersenbeest

  De ego-tunnel

  Marjan Slob ken ik van een uitgebreide recensie van een boek van Thomas Metzinger genaamd ‘the Ego tunnel’. In het boek verkent Metzinger het concept van het zelf en de aard van het bewustzijn. Hij introduceert het idee van de “ego-tunnel,” waarbij hij stelt dat ons gevoel van een vast en onveranderlijk zelf een illusie is. Volgens Metzinger is het zelf eerder een door de hersenen gegenereerde representatie, en hij onderzoekt de neurologische en filosofische aspecten van zelfbewustzijn. Het boek daagt lezers uit om na te denken over de aard van hun eigen identiteit en zelfbewustzijn in het licht van recente ontwikkelingen in neurowetenschap en filosofie.

  Marjan Slob

  Marjan Slob is een Nederlandse filosoof, schrijver en journalist. Ze staat bekend om haar bijdragen aan het filosofische denken en haar vermogen om complexe ideeën toegankelijk te maken voor een breed publiek. Ze heeft zowel academisch als journalistiek werk verricht en heeft diverse publicaties op haar naam staan.

  Slob heeft zich onder andere verdiept in thema’s zoals identiteit, ethiek, politiek en maatschappij. Haar werk combineert vaak filosofische inzichten met een kritische blik op actuele maatschappelijke kwesties.

  Naast haar werk als filosoof heeft Marjan Slob ook ervaring als journalist. Ze heeft geschreven voor verschillende media en heeft een talent voor het communiceren van filosofische ideeën naar een breder publiek.

  Denker des Vaderlands

  “Denker des Vaderlands” is een eretitel die wordt toegekend aan een vooraanstaande filosoof in Nederland. De Denker des Vaderlands is iemand die wordt beschouwd als een toonaangevende intellectueel en die wordt uitgenodigd om zijn of haar gedachten en inzichten te delen met het bredere publiek. De Denker des Vaderlands heeft als taak om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat en reflectie te bieden op actuele vraagstukken.

  Deze eretitel is geen formele positie met specifieke taken of bevoegdheden, maar eerder een symbolische rol die aanzien geniet in de Nederlandse intellectuele en culturele context. De Denker des Vaderlands wordt vaak gevraagd om lezingen te geven, artikelen te schrijven en deel te nemen aan discussies over relevante maatschappelijke kwesties.

  De benoeming van de Denker des Vaderlands is meestal tijdelijk, en verschillende filosofen hebben deze eretitel door de jaren heen gedragen. Het doel is om filosofie toegankelijk te maken voor een breder publiek en om een brug te slaan tussen de academische filosofie en de samenleving.

  Haar site: https://www.marjanslob.nl/

  × Hoe kan ik je helpen?