• Topbar

  • Sinds 1998
  • Massagetherapie en Lichaamswerk
  • 1000+ cursisten
  • Amsterdam en Bilthoven
  • SNRO geaccrediteerd

 • Neuro affectieve ontwikkeling, Marianne Bentzen

  Neuro affectieve persoonlijkheidsontwikkeling

  Neuro affectieve persoonlijkheidsontwikkeling (NAPD) is een benadering in de psychologie die zich richt op de integratie van neurowetenschappen, affectieve (emotionele) processen en persoonlijkheidsontwikkeling. Deze benadering combineert inzichten uit verschillende disciplines, waaronder neurowetenschappen, psychologie en psychotherapie, om een holistisch begrip te bieden van hoe de hersenen zich ontwikkelen in relatie tot emotionele en persoonlijkheidskenmerken.

  In de context van Neuro affectieve persoonlijkheidsontwikkeling wordt aandacht besteed aan de interactie tussen de hersenen, emoties en persoonlijkheid op verschillende ontwikkelingsniveaus. Dit kan onder meer betrekking hebben op de vroege kindertijd, adolescentie en volwassenheid.

  Het doel van NAPD is vaak het bevorderen van gezonde emotionele regulatie, het begrijpen van de impact van vroege ervaringen op de ontwikkeling van de persoonlijkheid, en het bieden van interventies en benaderingen die gericht zijn op het ondersteunen van een evenwichtige ontwikkeling op zowel emotioneel als cognitief niveau.

  Professionals die werken met Neuro affectieve persoonlijkheids ontwikkeling kunnen verschillende technieken en methoden gebruiken om individuen te helpen hun emotionele welzijn te verbeteren, de veerkracht te vergroten en gezonde relaties te ontwikkelen. Deze benadering kan worden toegepast in therapie, coaching en educatieve contexten.

  Marianne Bentzen

  Ik bied professionele trainingen en supervisies aan in Neuro affectieve Persoonlijkheidsontwikkeling, of kortweg NAPD. Daarnaast verzorg ik trainingen in meditatie en spiritualiteit. Al mijn trainingen worden op maat gemaakt voor de behoeften van de organisatie of groep waarmee ik werk, en bevatten altijd zowel theorie als praktische oefeningen gebaseerd op de theorie.

  Om de beste benadering in psychotherapie te kiezen, hebben we een goede theoretische kaart nodig. Mijn kaart is gebaseerd op de natuurlijke ontwikkeling van de hersenen en persoonlijkheid. Elk ontwikkelingsniveau vereist een ander soort ondersteuning en verschillende uitdagingen. Moeten we ons richten op stressregulatie en sensaties op het autonome niveau, gevoelens en relaties op het limbische niveau, of nieuwe mentale inzichten op het prefrontale niveau?
  Mijn website.

  Neuro affectieve meditatie; boektip

  Op basis van 25 jaar onderzoek naar hersenontwikkeling en tientallen jaren meditatiebeoefening laat psychotherapeut Marianne Bentzen zien hoe we neuroaffectieve meditatie – een meditatievorm waarin meditatie, neurowetenschap en psychologie samenkomen – kunnen inzetten voor persoonlijke groei en bewuste volwassenwording. Aan de hand van een gedetailleerde beschrijving van de fases van emotionele rijping, laat ze zien welke ontwikkelingsprocessen de hersenen doormaken tijdens onze kindertijd, tienertijd en volwassenheid.

  De zestien geleide meditaties voor neuroaffectieve hersenontwikkeling die in dit boek worden aangeboden (ook online te beluisteren) werken diep in op de onbewuste lagen van de hersenen. Ze helpen ons om opnieuw verbinding te maken met onszelf en de mensen om ons heen. Elke meditatie verkent een ander thema, zoals compassie, positieve en negatieve ervaringen, ademhalen om ‘in je lichaam te zijn’ en energie in evenwicht brengen.

  Dit boek verklaart de wetenschap achter neuroaffectieve meditatie en biedt een stapsgewijze benadering voor spirituele groei, emotionele rijping en hersenontwikkeling.

  Bestel het boek hier.

  × Hoe kan ik je helpen?