• Topbar

  • Sinds 1998
  • Massagetherapie en Lichaamswerk
  • 1000+ cursisten
  • Amsterdam en Bilthoven
  • SNRO geaccrediteerd

 • Richard Ferweda; essentie in beweging

  Richard Ferweda heb ik leren kennen toen hij interim directeur was van de Akademie voor Massage en beweging. Wij spraken over het samengaan van de Akademie met Esoterra. En daar hadden we een bijzondere klik. Via Richard kreeg ik het bijzondere inzicht om niet alleen holistisch naar lichamen te kijken maar ook naar organisaties. Dat heeft mijn werk als leidinggevende echt verdiept.

  Deze podcast gaat over samenwerken, zachtheid, oplossen van problemen rekening houdend met dynamieken (op de werkvloer). In de essentie van de organisatie zit alle energie, de drive is opgenomen in missie en visie en in mensen zit ook een essentie die ze meenemen, met talenten, verlangens. Als die niet bewust gebruikt worden in het bedrijf is de kans groot dat veel energie weglekt. Dit is heel goed vergelijkbaar met een persoon die tegen een burn-out aanloopt; Past dit nog bij mijn essentie?” Want burn-out is niets anders dan dat je af bent gedreven van je eigen essentie. Richard legt uit hoe hij met zijn bedrijf AEVY maatschappelijke organisaties helpt en welke zelf ontwikkelde spellen hij hiervoor gebruikt.

  Wie is Richard Ferweda?

  Richard Ferweda (1964) groeide op in Boskoop. Van jongs af aan had hij een fascinatie voor hoe ‘gewone’ dingen beter gedaan konden worden. Een belangrijke ervaring was toen hij als 15 jarige scholier werkte bij een tuindersbedrijf. De jonge eigenaren, betrokken hem bij alles. Ze lieten hem zien hoe zij het werk deden en daagden hem uit: het moet netjes en snel. Wij doen het zo, kijk maar of jij het beter kan. Dit zette hem voortdurend aan het nadenken, niet alleen over wat hij zelf beter kon doen, maar ook over hoe het werk in het geheel beter georganiseerd kon worden.

  Richard Ferweda

  Onderwijsachtergrond

  Na de Pedagogische Academie ging Richard Ferweda werken in het onderwijs. Werken met pubers sprak hem het meeste aan. Om juist daar te bedenken wat er beter kan, met jonge mensen vol in ontwikkeling, met heel veel groepsdynamiek, op zoek naar zichzelf en hun autonomie. Daar leerde hij dat dingen beter organiseren vooral ook gaat over de interactie tussen mensen. Dit zette hem ertoe aan een modulaire methode te ontwerpen, waarmee studenten zelfstandig aan de slag konden, die rekening hield met hun individuele kennis én waardoor Richard meer tijd had voor de studenten zelf. Wolters Noordhoff heeft de methode uitgegeven als leerstof voor het MBO. Dit was de start van zijn zoektocht naar het ‘hoe’ van organisatieontwikkeling. Hoe werkt teamontwikkeling, hoe werkt organisatieontwikkeling eigenlijk en hoe kun je daaraan bijdragen.

  Richard werkte vervolgens op veel verschillende plekken in het onderwijs en in verschillende rollen, van voortgezet onderwijs tot hbo en van leerkracht tot directeur. In die rol  Zijn zoektocht naar organisaties zich kunnen ontwikkelen, en hoe hij dat beter en slimmer kon ondersteunen, leidde hem naar allerlei trainingen en theorieën. Dit bracht hem tot het inzicht dat hij zelf een methode voor organisatieontwikkeling wilde maken. Niet in de vorm van een boek, maar in de vorm van een spel. Samen met collega Clo Lambert ging hij aan de slag.

  Spel voor organisatie ontwikkeling

  Het idee van één spel, leidde uiteindelijk tot een samenhangende aanpak voor organisatieontwikkeling, op basis van een holistische kijk op organisaties. Zij onderzochten hoe talenten op elkaar inwerken, het  belang van reflectie voor organisatieleren, de rol van emoties in patronen in interacties en wat leiderschap kan zijn. Nog steeds door te kijken wat er al is, wat er beter kan en hoe je organisatieontwikkeling kan ondersteunen. De spellen hebben geleid tot de ontwikkeling van vier krachtige tools waar organisaties uiteindelijk zelf mee aan de slag kunnen.

  Hij werkt vanuit de overtuiging dat organisaties een bron van energie zijn. In de missie zit de energie van de bedoeling, van het oorspronkelijke idee waaruit de organisatie is ontstaan: de essentie van de organisatie. In de talenten en verlangens van de mensen in die organisatie, zit energie, bevlogenheid en ontwikkelpotentie. Dit is de essentie van mensen. Hoe meer contact je maakt met de essenties, hoe meer de beschikbare energie vrij kan komen. Hoe meer je de energie bundelt en richt, hoe meer organisatiemagie er mogelijk wordt.

  In 2017 is Richard Ferweda zijn eigen praktijk als organisatieadviseur gestart om organisaties met zijn concept te begeleiden. Nu ondersteunt hij uiteenlopende organisaties bij hun ontwikkeling naar bewuster, slimmer, beter en leuker organiseren.

  Wil je meer weten: kijk op www.aevy.nl.

  × Hoe kan ik je helpen?