• Topbar

  • Sinds 1998
  • Massagetherapie en Lichaamswerk
  • 1000+ cursisten
  • Amsterdam en Bilthoven
  • SNRO geaccrediteerd

 • Systemisch werken met Stephan Hausner

  Deze podcast spreek ik met Stephan Hausner nadat ik zijn boek heb gelezen ‘Zelfs als het me mijn leven kost‘. Een fascinerend concept over ziekte en patronen. Stephan is een autoriteit op dit gebied en geeft lezingen en workshops over de hele wereld.
  Deze podcast over systemisch werken is dan ook in het Engels.

  Wie is Stephan Hausner?

  Stephan Hausner, geboren in 1963 in München, getrouwd, zes kinderen, werkt sinds 1988 als natuurgenezer in een eigen praktijk met als zwaartepunt de homeopathie, de Medizinische Radiästhesie, fysio-energetica en osteopathie. Hij doceert aan verscheidene scholen voor natuurgeneeswijzen.

  Opleiding in familieopstellingen bij Bert Hellinger, en opleiding in verschillende methoden voor de humanistische psychotherapie. Sinds 1993 werkzaam als opsteller in groepen en in individuele situaties, met speciale aandacht voor ziektes. Sinds 1995 begeleider van opstellingsgroepen voor zieken in het kader van internationale opleidingen voor verschillende instituten in binnen- en buitenland.

  In 2004 samen met Hedy Leitner-Diel van het Ammersee -Institut für Systemaufstellungen oprichting van Systeemopstellingen Chiemgau als opleidingsinstituut. Sinds 2007 opstellingen met zieken in de psychosomatische afdeling van het regionale ziekenhuis in Simbach/Inn; tegelijkertijd nascholing voor artsen in samenwerking met de Beierse vereniging voor artsen.

  Onder leiding van Dr. Gunthard Weber samenwerking met onderzoeksproject SISC, een internationale studie naar de processen in en de werking van symptomen en opstellingen met ziekten in het Wieslocher Institut für Systemische Lösungen (WiSL).

  Wat is Systemisch werken?

  Systemisch werken is een benadering en methodologie die wordt gebruikt in verschillende disciplines, waaronder psychotherapie, organisatieontwikkeling, familieopstellingen en sociale wetenschappen. Het is gebaseerd op het idee dat problemen en dynamieken niet alleen individueel worden veroorzaakt, maar ook voortkomen uit en worden beïnvloed door bredere systemen en relaties. Deze systemen kunnen families, organisaties, gemeenschappen of zelfs culturele contexten omvatten.

  Hier zijn enkele kernprincipes en kenmerken van systemisch werken:

  Holistische benadering: Systemisch werken bekijkt problemen en vraagstukken vanuit een holistisch perspectief, waarbij aandacht wordt besteed aan de onderlinge relaties en de context waarin ze zich voordoen. Het richt zich op het begrijpen van het geheel in plaats van alleen de afzonderlijke delen.

  Systemische interventies: Systemisch werken maakt gebruik van verschillende interventiemethoden om de dynamiek binnen een systeem te verhelderen en te veranderen. Een veel voorkomende techniek is het opstellen van representaties van de betrokken elementen (bijvoorbeeld familieleden, teamleden) in de ruimte om inzicht te krijgen in de onderliggende patronen.

  Ordening en hiërarchie: Systemen hebben vaak een natuurlijke ordening en hiërarchie. In families kan dit zich bijvoorbeeld uiten in de rolverdeling tussen ouders en kinderen. In organisaties kan het zich manifesteren in de structuur van leidinggevenden en medewerkers. Systemisch werken richt zich op het begrijpen van deze ordening en hoe deze van invloed is op gedrag en relaties.

  Onzichtbare dynamieken: Systemisch werken erkent dat er vaak onzichtbare, onbewuste dynamieken zijn die de relaties en gedragingen in een systeem beïnvloeden. Deze kunnen afkomstig zijn uit het verleden, zoals familiepatronen, of uit de bredere cultuur waarin het systeem opereert.

  Oplossingsgericht: Hoewel systemisch werken aandacht besteedt aan problemen en conflicten, is het uiteindelijke doel vaak het bevorderen van positieve veranderingen in het systeem. Dit kan worden bereikt door bewustwording, herstructurering van relaties of het creëren van nieuwe patronen.

  Contextgevoeligheid: Systemisch werken houdt rekening met de specifieke context van een systeem. Wat in het ene systeem werkt, kan in een andere context niet van toepassing zijn. Daarom is het belangrijk om maatwerkbenaderingen te ontwikkelen.

  Systemisch werken wordt toegepast in verschillende gebieden, zoals familie- en relatietherapie, organisatieontwikkeling, onderwijs, en zelfs in gemeenschapsbetrokkenheid. Het is een waardevolle benadering om diepere inzichten te verkrijgen in de complexe relaties en dynamieken die in verschillende systemen spelen en om positieve veranderingen te bevorderen.

  Wat zijn familieopstellingen?

  Familieopstellingen, ook wel bekend als systemische opstellingen, zijn een therapeutische en verkennende methode die is ontwikkeld door de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger in de jaren 1970. Deze methode wordt vaak gebruikt om inzicht te krijgen in de onderliggende dynamieken en onopgeloste problemen binnen familiesystemen. Het doel van familieopstellingen is om verstoringen in het familieverband te identificeren en te proberen ze op te lossen.

  × Hoe kan ik je helpen?