• Topbar

  • Sinds 1998
  • Massagetherapie en Lichaamswerk
  • 1000+ cursisten
  • Amsterdam en Bilthoven
  • SNRO geaccrediteerd

 • Birth trauma

  This episode I’m talking with John James about his work with mothers, kids an also fathers who had a C section. He claims that a lot of complaints can come from this. With the mother as well as with the newborn. In his sessions he works with the mother (or father) first and than with the infant.

  C-section; life saving and…

  Cesarean section (C-section) deliveries have become increasingly common worldwide, with approximately one in three births in the United States being via C-section! While this surgical procedure can be life-saving for both mothers and babies in certain situations, it also comes with its own set of challenges and potential complications. Among these are various complaints that mothers and infants may experience post-C-section. Understanding these complaints is crucial for healthcare providers and families to provide appropriate care and support during the recovery process.

  Maternal Complaints After C-section

  Pain and Discomfort: Pain at the incision site is one of the most common complaints after a C-section. Mothers may experience discomfort not only at the surgical site but also in the abdomen, back, and shoulders due to the surgical procedure and anesthesia.

  Fatigue and Weakness: Recovery from major abdominal surgery can lead to fatigue and weakness in mothers, making it challenging to perform daily activities and care for the newborn.

  Emotional Challenges: Mothers may experience a range of emotions post-C-section, including sadness, disappointment, and anxiety. Feelings of guilt or failure for not having a vaginal birth as planned are not uncommon.

  Difficulty Breastfeeding: Breastfeeding initiation and maintenance can be more challenging for mothers after a C-section due to pain, fatigue, and limited mobility. Additionally, certain pain medications used during recovery may affect milk production.

  Surgical Complications: Infection at the incision site, wound dehiscence (separation of the wound edges), and blood clots are potential complications that require prompt medical attention.

  Birht trauma

  Infant Complaints After C-section

  Respiratory Issues: Babies born via C-section are at a slightly higher risk of experiencing respiratory problems compared to those born vaginally. This is because they may not undergo the same squeezing of the chest during delivery, which helps expel fluid from the lungs.
  Delayed Breastfeeding Initiation: Infants delivered via C-section may experience a delay in initiating breastfeeding due to maternal factors such as anesthesia effects and slower recovery.
  Increased Risk of Allergies and Asthma: Some studies suggest that babies born via C-section may have a slightly increased risk of developing allergies and asthma later in life compared to those born vaginally. The exact reasons for this are not fully understood but may be related to differences in early gut microbiota colonization.
  Delayed Bonding: The immediate skin-to-skin contact and bonding between mother and baby may be delayed after a C-section, affecting early bonding and attachment.
  Potential for Injury: In rare cases, babies delivered via C-section may sustain minor injuries during the surgical procedure. These injuries are typically minor and resolve without long-term consequences.

  Addressing complaints

  While cesarean sections can be life-saving interventions for both mothers and babies, they also come with their own set of challenges and potential complications. Understanding the common complaints that mothers and infants may experience after a C-section is essential for healthcare providers to provide comprehensive care and support during the recovery process. By addressing these complaints promptly and effectively, healthcare teams can help facilitate a smoother recovery for both mothers and babies following a C-section delivery.

  Who is John James?

  CEO, Owner, Business Instructor, Master Level LMT, MTI

  John has been practicing massage therapy for over three decades, and in that time has trained and mentored emerging therapists in the community who have gone on to enjoy successful and fulfilling careers. John considers himself an inventor with keen observational skills and has spent his career developing his own techniques and coming up with a powerful breathing method for finding and releasing tension in the body. John is the founder of Massage Source, co-founder of the C-Section Recovery Center, and co-owner at Ke Kino Institute of Healing.

  He is an Esteemed Alumni of Influence Ecology, having completed their entire curriculum in the study of transactional competence, the philosophy of which is incorporated into everything we do at Ke Kino. In addition to creating Finding Zero, a method for finding mental peace, rest, and balance, John specializes in working with mothers and babies throughout the birthing experience.

  • Birth Unwinding
  • Myofascial Release Therapy
  • Visceral Manipulation
  • Reflexology
  • Craniosacral Therapy
  • Lymph Drainage Therapy
  • Reiki

  His website: https://kekino.com/

  Wholeness Work

  De Wholeness Work is een nieuwe “weg naar ontwaken” en een manier om levensproblemen op te lossen. In deze introductievideo ontdek je hoe deze nieuwe methode een eenvoudige, zachte, stapsgewijze manier biedt om te doen wat spirituele leraren bespreken. Het biedt een manier om het “dagelijkse gevoel van het ego” op te lossen op een manier die ook veel levensproblemen oplost. Deze methode heeft mensen geholpen met slapeloosheid, relatieproblemen, pre-migraine-aura’s, moeilijke emoties en nog veel meer. Mensen melden dat het “makkelijk is en aanvoelt als zacht en vriendelijk.”

  Connirae Andreas

  Dr. Connirae Andreas heeft Child and Adolescent Psychology gestudeerd aan de University of Kansas, heeft een MA in Clinical Psychology (University of Colorado) en een PhD in Psychotherapy (North Central University, 1989). Sinds eind jaren 1970 werkt ze als trainer, ontwikkelaar en auteur op het gebied van persoonlijke groei. Ze is een van de eerste NLP-trainers. Samen met haar man Steve Andreas, die in 2018 is overleden, heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van NLP door diepgaandere methoden te ontwikkelen en zo een nieuwe en moderne manier van werken met NLP te introduceren. Bovenal heeft ze een teken gezet met haar liefdevolle houding ten opzichte van cliënten en deelnemers.

  Ze staat bekend om haar buitengewone werk als de bedenker van het Core Transformation-proces, dat tegenwoordig als basis wordt gebruikt door veel bekende coaches. Ze heeft deze eenvoudige en zachte methode ontwikkeld op basis van een persoonlijke ervaring met het werk van Milton Erickson. Het is een eenvoudig pad dat ons helpt een deur te openen naar onze innerlijke kernstaten. Dit leidt natuurlijk tot het oplossen van veel van onze problemen en uitdagingen vanuit een innerlijke houding en tot het bereiken van een holistisch en zeer persoonlijk evenwicht.

  Tot op de dag van vandaag is Connirae Andreas een inspiratie voor veel mensen die persoonlijk willen groeien en zich willen ontwikkelen vanuit hun kern, evenals voor veel coaches, therapeuten en trainers die deze mensen begeleiden.

  connirae andreas

  Kennismaken?

  Wil je meer weten over de wholeness work? Klik dan hier voor een gratis introductie of meld je aan voor één van haar workshops bijvoorbeeld in juni in Amsterdam!

  Neuro affectieve persoonlijkheidsontwikkeling

  Neuro affectieve persoonlijkheidsontwikkeling (NAPD) is een benadering in de psychologie die zich richt op de integratie van neurowetenschappen, affectieve (emotionele) processen en persoonlijkheidsontwikkeling. Deze benadering combineert inzichten uit verschillende disciplines, waaronder neurowetenschappen, psychologie en psychotherapie, om een holistisch begrip te bieden van hoe de hersenen zich ontwikkelen in relatie tot emotionele en persoonlijkheidskenmerken.

  In de context van Neuro affectieve persoonlijkheidsontwikkeling wordt aandacht besteed aan de interactie tussen de hersenen, emoties en persoonlijkheid op verschillende ontwikkelingsniveaus. Dit kan onder meer betrekking hebben op de vroege kindertijd, adolescentie en volwassenheid.

  Het doel van NAPD is vaak het bevorderen van gezonde emotionele regulatie, het begrijpen van de impact van vroege ervaringen op de ontwikkeling van de persoonlijkheid, en het bieden van interventies en benaderingen die gericht zijn op het ondersteunen van een evenwichtige ontwikkeling op zowel emotioneel als cognitief niveau.

  Professionals die werken met Neuro affectieve persoonlijkheids ontwikkeling kunnen verschillende technieken en methoden gebruiken om individuen te helpen hun emotionele welzijn te verbeteren, de veerkracht te vergroten en gezonde relaties te ontwikkelen. Deze benadering kan worden toegepast in therapie, coaching en educatieve contexten.

  Marianne Bentzen

  Ik bied professionele trainingen en supervisies aan in Neuro affectieve Persoonlijkheidsontwikkeling, of kortweg NAPD. Daarnaast verzorg ik trainingen in meditatie en spiritualiteit. Al mijn trainingen worden op maat gemaakt voor de behoeften van de organisatie of groep waarmee ik werk, en bevatten altijd zowel theorie als praktische oefeningen gebaseerd op de theorie.

  Om de beste benadering in psychotherapie te kiezen, hebben we een goede theoretische kaart nodig. Mijn kaart is gebaseerd op de natuurlijke ontwikkeling van de hersenen en persoonlijkheid. Elk ontwikkelingsniveau vereist een ander soort ondersteuning en verschillende uitdagingen. Moeten we ons richten op stressregulatie en sensaties op het autonome niveau, gevoelens en relaties op het limbische niveau, of nieuwe mentale inzichten op het prefrontale niveau?
  Mijn website.

  Neuro affectieve meditatie; boektip

  Op basis van 25 jaar onderzoek naar hersenontwikkeling en tientallen jaren meditatiebeoefening laat psychotherapeut Marianne Bentzen zien hoe we neuroaffectieve meditatie – een meditatievorm waarin meditatie, neurowetenschap en psychologie samenkomen – kunnen inzetten voor persoonlijke groei en bewuste volwassenwording. Aan de hand van een gedetailleerde beschrijving van de fases van emotionele rijping, laat ze zien welke ontwikkelingsprocessen de hersenen doormaken tijdens onze kindertijd, tienertijd en volwassenheid.

  De zestien geleide meditaties voor neuroaffectieve hersenontwikkeling die in dit boek worden aangeboden (ook online te beluisteren) werken diep in op de onbewuste lagen van de hersenen. Ze helpen ons om opnieuw verbinding te maken met onszelf en de mensen om ons heen. Elke meditatie verkent een ander thema, zoals compassie, positieve en negatieve ervaringen, ademhalen om ‘in je lichaam te zijn’ en energie in evenwicht brengen.

  Dit boek verklaart de wetenschap achter neuroaffectieve meditatie en biedt een stapsgewijze benadering voor spirituele groei, emotionele rijping en hersenontwikkeling.

  Bestel het boek hier.

  Fascie of fascia?

  Het lichaam is een ongelofelijk complex systeem waarin alles met elkaar is verbonden en alles invloed op elkaar heeft. Fascia of fascie is één van de weefselnetwerken van het lichaam. Als massagetherapeut is het zaak om wel op één gebied te kunnen inzoomen maar om nooit de plek in het geheel van het systeem uit het oog te verliezen. Je werkt natuurlijk op verschillende vlakken: fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel en op verschillende weefsels (spieren, fascie, etc.) die ook weer met elkaar verbonden zijn.
  De stand van de voet beïnvloedt je nek, je darmen beïnvloeden de spierspanning in je lage rug en je gemoedstoestand heeft invloed op je houding. Alles zit even ingenieus in elkaar. En als er iets gebeurt wat een klacht oplevert is het soms een hele zoektocht of lijdensweg om ‘van de klacht af te komen’. Daarbij ligt een grote kracht van het helingsproces in de mate waarin jij je met de cliënt verbindt.

  Fascie en hoe sta je in het leven?

  Als je ter wereld komt ben je de eerste maanden nog niet in staat jezelf voort te bewegen maar zodra het kan, begin je te kruipen. Als je kunt lopen kom je in aanraking met je grootste vriend en/of vijand: de zwaartekracht. En alles wat je vanaf nu doet (slapen wellicht uitgesloten) doe je ten opzichte van de zwaartekracht. De zwaartekracht is een constante, gelijke kracht die altijd dezelfde kant op trekt: naar beneden. Bij het staan en bewegen is je lichaam continue op zoek naar balans ten opzichte hiervan. We ervaren de minste weerstand als we de gewrichten van de enkels, knieën, heupen, schouders en de oren op één lijn boven elkaar hebben.

  Fascie
  Close up van fascie

  Toch is bijna geen lichaam zo in balans en zijn we op een andere manier gestapeld. Als je voet iets naar buiten staat heeft dat een direct effect op je kuitspieren, je bovenbenen, je rug oftewel je hele houding. Staan je knieën op slot dan beïnvloedt dat het hele lichaam maar ook andersom; als een nekwervel naar voren gekanteld is, verandert de hele ‘lijn’.

  Fascie en andere netwerken in het lichaam

  In het lichaam kun je diverse netwerken vinden. Bij Bodyworlds kun je deze verschillende netwerken goed zijn als de overige weefsels zijn weggesneden.

  Het neurale netwerk

  Netwerken van zenuwcellen in de hersenen bestaan uit lokale gebieden met clusters van zenuwcellen (grijze stof), en de korte of langere bundels van zenuwvezels die deze gebieden onderling verbinden en die samen witte stof worden genoemd.

  Vasculaire netwerk

  Je bloedvaten, slagaders en aders zijn een volgend netwerk in je lichaam die ervoor zorgen dat tot in de verste uithoeken bloed (met alle inhoud) wordt aan- en afgevoerd.

  Het netwerk van spieren

  De spieren zijn het meest bekende netwerk in je lichaam. Van je kruin tot je tenen zitten er spieren in je lichaam. Ze hebben allemaal een eigen naam, origo, insertie en functie en zitten met pezen (ligamenten) vast aan de botten.

  Veel spieren kunnen onafhankelijk bewegen (flexie of extensie) maar doen dit meestal samen met andere spieren. Zo pak je een tennisbal van de grond met al je spieren in je arm, hand, rug en benen.

  “Het menselijk lichaam is zodanig vormgegeven dat spanning niet op één plek wordt opgevangen, maar wordt verspreid. De invloed van de zwaartekracht en de langzamere compensaties voor verwondingen en bepaalde bewegingsgewoontes zijn het bvest te begrijpen in het licht van een geometrisch principe dat ‘tensegrity’ wordt genoemd.”

  buckminster fuller

  Fascie not facial

  Thomas Myers (Anatomy Trains) heeft een anatomische indeling gemaakt in spiergroepen die elkaar beïnvloeden en direct of indirect met elkaar en middels de myofascia met elkaar verbonden zijn. Een voorbeeld is de Superficial backline; een keten van spieren van de plantaire fascia tot de frontalis. Als ergens in deze keten een contractie of dysfunctie optreedt, kan dit elders in de keten voelbaar zijn of een klacht of dysfunctie opleveren. Jaap van der Wal betoogt overigens dat de spieren helemaal niet zulke duidelijke origos en inserties hebben met pezen (ligamenten) maar dat de overgang tussen ligament, fascia en spieren veel vloeiender en dynamischer verloopt. Hij heeft het dynamenten genoemd (hierover later meer).

  Het fasciale netwerk

  Het fasciasysteem bestaat uit diverse lagen van fascia en is een matrix wat het lichaam bijeenhoudt. Het zit onder je huid, tussen en om de organen en rond je spieren (myofascia). Die laatste herken je van het vliesje om een kipfilet heen. Fascie bestaat uit elastine en collageen. Het is visco-elastisch wat betekent dat het heel hard kan zijn en heel meegaand. Probeer het maar eens uit met een maïzenapapje. Als je heel snel en hard tegen de oppervlakte drukt spant het aan en kom je er niet door. Ga je met rustige, trage bewegingen dan wordt het vloeibaar en kom je tot de bodem. Werken met fascia vereist dus langzame, afwachtende bewegingen. Fascia zit over je hele lichaam als een laag, een jas. Dat betekent dat als het linksonder vastzit, het aan de rest van het veld trekt. Je kunt deze trekkracht dus (subtiel) over het hele veld voelen.

  Tensegrity model

  Buckminster Fuller (1895-1983) was een architect en uitvinder die een organische vorm ontdekte die hij veelvuldig toepaste in zijn werk als architect. Het model is geen opstapeling van stenen maar een organisch samenspel van spanning en vorm.

  “Het menselijk lichaam is zodanig vormgegeven dat spanning niet op één plek wordt opgevangen, maar wordt verspreid. De invloed van de zwaartekracht en de langzamere compensaties voor verwondingen en bepaalde bewegingsgewoontes zijn het bvest te begrijpen in het licht van een geometrisch principe dat ‘tensegrity’ wordt genoemd.” Een eenvoudig voorbeeld van een tensegritymodel is een tentje. In het midden staat een tentstok (erector spinea) die door het tentzeil en de lijnen (bindweefsel) in balans blijft. Als je de scheerlijn aan de ene kant te strak trekt, vervormt dat de hele structuur. Dat betekent dat het hele systeem elkaar beïnvloedt en dat het hele systeem bestaat uit verschillende netwerken (zeil, stokken, lijnen).

  Fascie anno nu

  Toen Esoterra in 2010 de mannen van Anatomy Trains naar Nederland haalde, kraaide er nog geen haan naar. Inmiddels houdt het hele lichaamswerkspectrum zich bezig met fascia: yoga, pilates, massagetherapeuten etc. Maar ook voor de reguliere zorg komt fascie als een ‘nieuwe ontdekking’. Een ontdekking waar nog een hoop nieuwe ontdekkingen uit voort zullen komen.

  Fascia Tips:

  Stefan van Rossum

  *coach, docent, mediator, counsellor, facilitator, etc

  Deze podcast geen gast maar een ‘collage’ van antwoorden op mijn vraag: “Wat maakt een goed therapeut?” En wat geldt voor een therapeut geldt ook voor allerlei andere vakken waar men als beroepsbeoefenaar of zorgprofessional met mensen werkt.
  Zoals de trouwe luisteraar weet sluit ik elke podcast af met de vraag “Wat wil jij nog benoemen?” en “Wat maakt een goed therapeut?”.

  Het antwoord op de laatste vraag hebben we gebundeld in een gratis E-book!

  Gratis E-book

  Het is natuurlijk fantastisch om toptherapeuten met jarenlange ervaring in hun werkveld het antwoord op deze vraag te horen geven. In deze eerste editie staan de antwoorden van o.a.

  • Bessel van der Kolk (psychiater, auteur)
  • Aaffien de Vries (focusing)
  • Hannah Cuppen (auteur o.a. Liefdesbang)
  • Bram Bakker (auteur, psychiater)
  • Manu Keirse (rouwexpert)
  • Betty Martin (auteur ‘Wheel of Consent’)
  • Marjan Slob (Denker des Vaderlands)

  wat maakt een goed therapeut

  Wat houdt therapeutschap in?

  De vraag wat maakt een goed therapeut is natuurlijk een objectieve vraag. Met Jos Olgers mijmerden we eens samen over wat eigenlijk de vakoverstijgende eigenschappen of kwaliteiten van een therapeut dienen te zijn. Dus los van bijvoorbeeld acupunctuur- of psychologische kennis, hoe dient een therapeut te handelen en zich te gedragen? Uiteindelijk kwam hier het boek ‘Profiel van de therapeut‘ uit. Een boek waarin alle aspecten van therapeutschap naar voren komen; overdracht/ tegenoverdracht, grenzen van het domein, zelf evaluerend vermogen. Een aanrader!

  Uit alle antwoorden die gegeven zijn is wel een gezamenlijke deler te vinden. Dat is ‘werken aan jezelf’. De meeste gasten gaven aan dat je echt met jezelf aan de slag moet geweest zijn en moet blijven. Of zoals Franz Ruppert zei: “Je poetst toch ook elke dag je tanden?” De noodzaak om met jezelf aan de slag te gaan, ligt in het dat als je dicht met mensen werkt je snel in de overdracht of tegenoverdracht kunt gaan. Ook is het zonder zelftransparantie makkelijk om in oordelen en aannames te komen.

  Over de host

  Stefan van Rossum is als podcastfan deze podcast begonnen tijdens Covid. “Iedereen zat thuis, dus een mooi moment om mensen te vragen voor een interview. Vrijwel iedereen zei ja. En Bessel vond het zo’n fijn gesprek dat ik later moderator mocht zijn voor zijn online workshops. Iets waar ik zeer dankbaar voor was. Dankzij hem opende andere deuren en kreeg ik een prachtige lijst met gasten. Wat me verbaast is dat vrijwel iedereen ingaat op mijn verzoek. Op een gegeven moment ging ik eens kijken hoe ver ik kon gaan. Ik heb de Dalai Lama gemaild maar die heeft (nog niet) gereageerd.

  Esoterra podcast

  Met de podcast zullen we deze vraag aan vooraanstaande therapeuten, filosofen, wetenschappers en denkers blijven stellen. Mocht je nog een tip of wens hebben voor een leuke gast, laat het ons weten.


  De ego-tunnel

  Marjan Slob ken ik van een uitgebreide recensie van een boek van Thomas Metzinger genaamd ‘the Ego tunnel’. In het boek verkent Metzinger het concept van het zelf en de aard van het bewustzijn. Hij introduceert het idee van de “ego-tunnel,” waarbij hij stelt dat ons gevoel van een vast en onveranderlijk zelf een illusie is. Volgens Metzinger is het zelf eerder een door de hersenen gegenereerde representatie, en hij onderzoekt de neurologische en filosofische aspecten van zelfbewustzijn. Het boek daagt lezers uit om na te denken over de aard van hun eigen identiteit en zelfbewustzijn in het licht van recente ontwikkelingen in neurowetenschap en filosofie.

  Marjan Slob

  Marjan Slob is een Nederlandse filosoof, schrijver en journalist. Ze staat bekend om haar bijdragen aan het filosofische denken en haar vermogen om complexe ideeën toegankelijk te maken voor een breed publiek. Ze heeft zowel academisch als journalistiek werk verricht en heeft diverse publicaties op haar naam staan.

  Slob heeft zich onder andere verdiept in thema’s zoals identiteit, ethiek, politiek en maatschappij. Haar werk combineert vaak filosofische inzichten met een kritische blik op actuele maatschappelijke kwesties.

  Naast haar werk als filosoof heeft Marjan Slob ook ervaring als journalist. Ze heeft geschreven voor verschillende media en heeft een talent voor het communiceren van filosofische ideeën naar een breder publiek.

  Denker des Vaderlands

  “Denker des Vaderlands” is een eretitel die wordt toegekend aan een vooraanstaande filosoof in Nederland. De Denker des Vaderlands is iemand die wordt beschouwd als een toonaangevende intellectueel en die wordt uitgenodigd om zijn of haar gedachten en inzichten te delen met het bredere publiek. De Denker des Vaderlands heeft als taak om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat en reflectie te bieden op actuele vraagstukken.

  Deze eretitel is geen formele positie met specifieke taken of bevoegdheden, maar eerder een symbolische rol die aanzien geniet in de Nederlandse intellectuele en culturele context. De Denker des Vaderlands wordt vaak gevraagd om lezingen te geven, artikelen te schrijven en deel te nemen aan discussies over relevante maatschappelijke kwesties.

  De benoeming van de Denker des Vaderlands is meestal tijdelijk, en verschillende filosofen hebben deze eretitel door de jaren heen gedragen. Het doel is om filosofie toegankelijk te maken voor een breder publiek en om een brug te slaan tussen de academische filosofie en de samenleving.

  Haar site: https://www.marjanslob.nl/

  Cranio sacraaltherapie

  Jaren geleden heb ik een introcursus Cranio Sacraaltherapie gevolgd. Ik vond het bijzonder om zo subtiel met lijven te werken. In die jaren is er een hoop veranderd bij het Upledger Instituut en praatte ik bij met twee docenten van het team. Ook bij deze opleiding is fascia of fascie het uitgangspunt van de behandeling geworden. In deze podcast over horen we wat cranio sacraaltherapie inhoudt, wat ‘unwinding’ is en hoe een cranio sacraaltherapie sessie er uit ziet.

  Wat is het Cranio sacraal systeem?

  Het craniosacraal systeem is een deelsysteem van je lichaam wat bestaat uit de bottige structuren van je hoofd (cranium) en je heiligbeen (sacrum) en het membraansysteem wat deze structuren verbindt: de hersen- en ruggenmergvliezen. In dit membraan systeem bevindt zich het centrale zenuwstelsel met hersenvocht. De vliezen maken deel uit van het bindweefsel. Dit vormt een uitgebreid netwerk door je hele lijf dat andere structuren – zoals organen, spieren, botten, zenuwen – verbindt, scheidt, ondersteunt, ophangt en vasthecht.

  Bindweefsel is ver-bindend weefsel en wordt ook wel fascie genoemd. Het geeft jouw lichaam vorm, steun, bescherming en maakt beweging mogelijk of juist onmogelijk als er letsel of teveel spanning is. Het verbindt jou met je lichaam. Tegenwoordig weten we dat er maar weinig structuren in ons lichaam zijn die niet behoren tot het bindweefsel. Bindweefsel vormt zich naar hoe jij leeft, wat je meemaakt en hoe jij je uitdrukt. Het draagt herinneringen met zich mee aan eerdere pijn, fysiek en/of emotioneel. Wanneer we dingen meemaken en die niet kunnen verwerken, verstrakt ons bindweefsel. Dit laat littekens achter, de sporen van de pijnlijke gebeurtenis.

  Wie is Catharina van Deelen?

  Mijn loopbaan begon ik in 1987 als fysiotherapeut. Jarenlang werkte ik als fysiotherapeut in verpleeghuis en ziekenhuis. Het werken met mensen nodigde uit tot meer. Na mijn opleiding acupunctuur kwam ik in 1989 in contact met de Cranio. Ik was meteen geraakt door het enthousiasme van twee grondleggers van het UIN, Ton en Paul. Hun eerste cursussen volgde ik in Nederland. Het was fantastisch om mijn Advanced uiteindelijk in 1995 in Florida bij John Upledger te kunnen doen. Daar heb ik ook 2 weken mee mogen werken in het Brain and Spinal Cord Centre. Vanaf dat moment heb ik besloten mijn hart te volgen en heb ik een eigen praktijk voor craniosacraal therapie. Altijd op zoek naar nog meer antwoorden op mijn vragen, rondde ik een vijfjarige opleiding bij Gert Groot Landeweer af in de integratieve psychotherapie in 2004. In 2014 rondde ik de opleiding tot ervaringsgericht supervisor af met een eindscriptie over ‘Projectieve identificatie’.

  Het werken met mensen vind ik heerlijk. In de loop van de jaren ben ik steeds meer van behandelen naar begeleiden gegaan. Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens zijn eigen kracht heeft. Als mensen daar niet (meer) goed bij kunnen, help ik ze graag om die (weer) te vinden. Zelf heb ik mijn eigen kracht ook in de verbinding met anderen gevonden. Heerlijk vind ik het om die rijkdom over te mogen dragen. Ik geniet als mensen hun eigen antwoorden vinden of dat nou binnen de CST, de supervisie of in het lesgeven is. Als mensen vanuit hun eigen levenskracht en passie tot bloei kunnen komen, wordt de wereld daar weer een stukje mooier van. Mijn passie voor boeken en kennis, mijn nieuwsgierigheid en het altijd ‘precies het naadje van de kous’ willen weten, zet ik in voor het instituut in het ontwikkelen van onderwijs en het verder onderbouwen van de CST. Mijn eigen ontwikkelingsproces waarin ik de stap heb gezet van doen en presteren naar zijn en voelen heeft me ertoe gebracht mijn roepnaam Karin los te laten en mijn oorspronkelijke geboortenaam te gaan dragen: Catharina. Het brengt me rust en verdieping. Het is een belangrijke stap in mijn leven die ik met hulp van de cranio heb kunnen zetten. Ik voel me nu welkom en gedragen. Ik verheug me er op ook jou te ontmoeten op je levens- en ontwikkelingsweg en daarin een klein stukje met je mee te kunnen lopen.

  Wie is Maarten Slutter?

  Craniosacraal therapie is mijn grote passie. Al tijdens mijn studie liep ik tegen de beperkingen van het vak fysiotherapie aan. Vragen als; hoe kan het dat lichamelijke klachten na een aantal weken steeds weer terug komen? Hoe kan het dat iemand met een te verwerken verlies, lichamelijke klachten ontwikkeld? En waarom krijgt de ene persoon dat wel en de andere niet? Pas tijdens het volgen van de opleiding craniosacraal therapie kreeg ik antwoorden op mijn vragen. Daarnaast ben ik ontzettend dankbaar dat de opleiding mij, letterlijk, een stem heeft gegeven. Ik heb me ontwikkeld van een ‘onzichtbare’ student tot iemand die met ontzettend veel plezier, enthousiasme en passie deze prachtige therapie als docent doorgeeft. Het liefste wat ik doe is jou in mijn enthousiasme en passie meenemen in de craniosacraal therapie. Dan kun jij je ook ontwikkelen tot een completere therapeut en een rijker mens.
  In 1991 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Academie voor Fysiotherapie Arnhem. Mijn afstudeerscriptie had als titel; ‘De fysiotherapeut als praatpaal – over de psychosociale aspecten binnen de fysiotherapie’.. Na mijn studie fysiotherapie heb ik o.a. Manuele Therapie en Bobath therapie (NDT) gestudeerd.
  Sinds 2004 ben ik gecertificeerd craniosacraal therapeut, inmiddels met aantekening in de pediatrie. Sinds 2008 ben ik ook docent craniosacraal therapie aan het UIN. Ik ben bevoegd tot het geven van vrijwel alle cursussen binnen de opleiding. Je komt mij dus regelmatig tegen. Tevens verzorg ik de PR binnen de organisatie. Ik ben projectleider van het project ‘Aanraken doe je zo’.
  Ik heb een zelfstandige praktijk voor craniosacraal therapie in Huissen. Daarnaast werk ik in Duitsland als fysio/manueel therapeut en craniosacraal therapeut.

  Meer over het Upledgerinstituut, klik hier.

  Wat is voice dialogue?

  Voice Dialogue is een psychotherapeutische benadering die werd ontwikkeld door Hal en Sidra Stone in de jaren 70. Het is gebaseerd op het idee dat onze persoonlijkheid bestaat uit verschillende “subpersoonlijkheden” of “innerlijke stemmen” die invloed hebben op hoe we denken, voelen en handelen.

  De kern van Voice Dialogue is het idee dat we niet één vaststaande identiteit hebben, maar eerder een verzameling van verschillende delen of “ikken” die in ons aanwezig zijn. Deze delen vertegenwoordigen verschillende aspecten van onze persoonlijkheid, zoals ons kritische zelf, ons plezierige zelf, ons ambitieuze zelf, enzovoort.

  Het doel van Voice Dialogue is om bewustzijn te creëren over deze verschillende delen en om de mogelijkheid te bieden om met ze in gesprek te gaan. Dit wordt vaak gedaan door middel van een facilitator die de verschillende delen ‘uitnodigt’ om te spreken. Bijvoorbeeld, als iemand moeite heeft met het stellen van grenzen, kan de facilitator vragen om het deel van henzelf dat moeite heeft met nee zeggen te laten spreken. Op deze manier kan de persoon in kwestie een dieper begrip ontwikkelen van de conflicterende delen binnen zichzelf.

  voice dialogue

  Wie is Karin Brugman?

  Karin Brugman is trainer, coach en een van Nederlands experts in het werken met Voice Dialogue. Honderden trainers en coaches zijn door haar opgeleid in dit gedachtengoed. Ze is co-auteur van de bestseller: Ik (k)en mijn ikken. Ontdek andere kanten van jezelf met Voice Dialogue en Coachen met Voice Dialogue. Handboek voor begeleiders. Onlangs verscheen haar nieuwste boek Verander niks. Goed zijn in wie je bent. Daarin word je uitgenodigd om je persoonlijke effectiviteit te verhogen door te luisteren naar signalen, die je geneigd bent te negeren.

  Karin Brugman werkt sinds 2008 als zelfstandige in haar praktijk De Onderstroom Training & Coaching. Daarin coacht ze leidinggevenden, medewerkers en expats in organisaties . Karin Brugmans is tevens opleider bij de Voice Dialogue Academie opgericht door Judith Budde.

  Ook begeleidt ze stellen die hun relatie willen verbeteren of daarin vastgelopen zijn.

  Over het boek ‘Verander niks’

  Het boek “Verander niks” van Karin Brugman gaat over het idee dat je jezelf niet hoeft te veranderen om gelukkig te zijn. Karin Brugman moedigt de lezers aan om zichzelf te accepteren zoals ze zijn, inclusief hun tekortkomingen en imperfecties. Ze gelooft dat het streven naar zelfverbetering en het veranderen van wie je bent, vaak leidt tot stress en ontevredenheid.

  In plaats daarvan pleit Brugman voor zelfcompassie, zelfliefde en het cultiveren van een positieve relatie met jezelf. Ze moedigt mensen aan om te focussen op wat hen uniek maakt en om te omarmen wie ze werkelijk zijn.
  Het boek biedt praktische tips en oefeningen om zelfacceptatie te bevorderen en geeft inzicht in hoe je een gelukkiger en meer vervuld leven kunt leiden door jezelf te omarmen zoals je bent.

  Richard Ferweda heb ik leren kennen toen hij interim directeur was van de Akademie voor Massage en beweging. Wij spraken over het samengaan van de Akademie met Esoterra. En daar hadden we een bijzondere klik. Via Richard kreeg ik het bijzondere inzicht om niet alleen holistisch naar lichamen te kijken maar ook naar organisaties. Dat heeft mijn werk als leidinggevende echt verdiept.

  Deze podcast gaat over samenwerken, zachtheid, oplossen van problemen rekening houdend met dynamieken (op de werkvloer). In de essentie van de organisatie zit alle energie, de drive is opgenomen in missie en visie en in mensen zit ook een essentie die ze meenemen, met talenten, verlangens. Als die niet bewust gebruikt worden in het bedrijf is de kans groot dat veel energie weglekt. Dit is heel goed vergelijkbaar met een persoon die tegen een burn-out aanloopt; Past dit nog bij mijn essentie?” Want burn-out is niets anders dan dat je af bent gedreven van je eigen essentie. Richard legt uit hoe hij met zijn bedrijf AEVY maatschappelijke organisaties helpt en welke zelf ontwikkelde spellen hij hiervoor gebruikt.

  Wie is Richard Ferweda?

  Richard Ferweda (1964) groeide op in Boskoop. Van jongs af aan had hij een fascinatie voor hoe ‘gewone’ dingen beter gedaan konden worden. Een belangrijke ervaring was toen hij als 15 jarige scholier werkte bij een tuindersbedrijf. De jonge eigenaren, betrokken hem bij alles. Ze lieten hem zien hoe zij het werk deden en daagden hem uit: het moet netjes en snel. Wij doen het zo, kijk maar of jij het beter kan. Dit zette hem voortdurend aan het nadenken, niet alleen over wat hij zelf beter kon doen, maar ook over hoe het werk in het geheel beter georganiseerd kon worden.

  Richard Ferweda

  Onderwijsachtergrond

  Na de Pedagogische Academie ging Richard Ferweda werken in het onderwijs. Werken met pubers sprak hem het meeste aan. Om juist daar te bedenken wat er beter kan, met jonge mensen vol in ontwikkeling, met heel veel groepsdynamiek, op zoek naar zichzelf en hun autonomie. Daar leerde hij dat dingen beter organiseren vooral ook gaat over de interactie tussen mensen. Dit zette hem ertoe aan een modulaire methode te ontwerpen, waarmee studenten zelfstandig aan de slag konden, die rekening hield met hun individuele kennis én waardoor Richard meer tijd had voor de studenten zelf. Wolters Noordhoff heeft de methode uitgegeven als leerstof voor het MBO. Dit was de start van zijn zoektocht naar het ‘hoe’ van organisatieontwikkeling. Hoe werkt teamontwikkeling, hoe werkt organisatieontwikkeling eigenlijk en hoe kun je daaraan bijdragen.

  Richard werkte vervolgens op veel verschillende plekken in het onderwijs en in verschillende rollen, van voortgezet onderwijs tot hbo en van leerkracht tot directeur. In die rol  Zijn zoektocht naar organisaties zich kunnen ontwikkelen, en hoe hij dat beter en slimmer kon ondersteunen, leidde hem naar allerlei trainingen en theorieën. Dit bracht hem tot het inzicht dat hij zelf een methode voor organisatieontwikkeling wilde maken. Niet in de vorm van een boek, maar in de vorm van een spel. Samen met collega Clo Lambert ging hij aan de slag.

  Spel voor organisatie ontwikkeling

  Het idee van één spel, leidde uiteindelijk tot een samenhangende aanpak voor organisatieontwikkeling, op basis van een holistische kijk op organisaties. Zij onderzochten hoe talenten op elkaar inwerken, het  belang van reflectie voor organisatieleren, de rol van emoties in patronen in interacties en wat leiderschap kan zijn. Nog steeds door te kijken wat er al is, wat er beter kan en hoe je organisatieontwikkeling kan ondersteunen. De spellen hebben geleid tot de ontwikkeling van vier krachtige tools waar organisaties uiteindelijk zelf mee aan de slag kunnen.

  Hij werkt vanuit de overtuiging dat organisaties een bron van energie zijn. In de missie zit de energie van de bedoeling, van het oorspronkelijke idee waaruit de organisatie is ontstaan: de essentie van de organisatie. In de talenten en verlangens van de mensen in die organisatie, zit energie, bevlogenheid en ontwikkelpotentie. Dit is de essentie van mensen. Hoe meer contact je maakt met de essenties, hoe meer de beschikbare energie vrij kan komen. Hoe meer je de energie bundelt en richt, hoe meer organisatiemagie er mogelijk wordt.

  In 2017 is Richard Ferweda zijn eigen praktijk als organisatieadviseur gestart om organisaties met zijn concept te begeleiden. Nu ondersteunt hij uiteenlopende organisaties bij hun ontwikkeling naar bewuster, slimmer, beter en leuker organiseren.

  Wil je meer weten: kijk op www.aevy.nl.

  Deze podcast spreek ik met Stephan Hausner nadat ik zijn boek heb gelezen ‘Zelfs als het me mijn leven kost‘. Een fascinerend concept over ziekte en patronen. Stephan is een autoriteit op dit gebied en geeft lezingen en workshops over de hele wereld.
  Deze podcast over systemisch werken is dan ook in het Engels.

  Wie is Stephan Hausner?

  Stephan Hausner, geboren in 1963 in München, getrouwd, zes kinderen, werkt sinds 1988 als natuurgenezer in een eigen praktijk met als zwaartepunt de homeopathie, de Medizinische Radiästhesie, fysio-energetica en osteopathie. Hij doceert aan verscheidene scholen voor natuurgeneeswijzen.

  Opleiding in familieopstellingen bij Bert Hellinger, en opleiding in verschillende methoden voor de humanistische psychotherapie. Sinds 1993 werkzaam als opsteller in groepen en in individuele situaties, met speciale aandacht voor ziektes. Sinds 1995 begeleider van opstellingsgroepen voor zieken in het kader van internationale opleidingen voor verschillende instituten in binnen- en buitenland.

  In 2004 samen met Hedy Leitner-Diel van het Ammersee -Institut für Systemaufstellungen oprichting van Systeemopstellingen Chiemgau als opleidingsinstituut. Sinds 2007 opstellingen met zieken in de psychosomatische afdeling van het regionale ziekenhuis in Simbach/Inn; tegelijkertijd nascholing voor artsen in samenwerking met de Beierse vereniging voor artsen.

  Onder leiding van Dr. Gunthard Weber samenwerking met onderzoeksproject SISC, een internationale studie naar de processen in en de werking van symptomen en opstellingen met ziekten in het Wieslocher Institut für Systemische Lösungen (WiSL).

  Wat is Systemisch werken?

  Systemisch werken is een benadering en methodologie die wordt gebruikt in verschillende disciplines, waaronder psychotherapie, organisatieontwikkeling, familieopstellingen en sociale wetenschappen. Het is gebaseerd op het idee dat problemen en dynamieken niet alleen individueel worden veroorzaakt, maar ook voortkomen uit en worden beïnvloed door bredere systemen en relaties. Deze systemen kunnen families, organisaties, gemeenschappen of zelfs culturele contexten omvatten.

  Hier zijn enkele kernprincipes en kenmerken van systemisch werken:

  Holistische benadering: Systemisch werken bekijkt problemen en vraagstukken vanuit een holistisch perspectief, waarbij aandacht wordt besteed aan de onderlinge relaties en de context waarin ze zich voordoen. Het richt zich op het begrijpen van het geheel in plaats van alleen de afzonderlijke delen.

  Systemische interventies: Systemisch werken maakt gebruik van verschillende interventiemethoden om de dynamiek binnen een systeem te verhelderen en te veranderen. Een veel voorkomende techniek is het opstellen van representaties van de betrokken elementen (bijvoorbeeld familieleden, teamleden) in de ruimte om inzicht te krijgen in de onderliggende patronen.

  Ordening en hiërarchie: Systemen hebben vaak een natuurlijke ordening en hiërarchie. In families kan dit zich bijvoorbeeld uiten in de rolverdeling tussen ouders en kinderen. In organisaties kan het zich manifesteren in de structuur van leidinggevenden en medewerkers. Systemisch werken richt zich op het begrijpen van deze ordening en hoe deze van invloed is op gedrag en relaties.

  Onzichtbare dynamieken: Systemisch werken erkent dat er vaak onzichtbare, onbewuste dynamieken zijn die de relaties en gedragingen in een systeem beïnvloeden. Deze kunnen afkomstig zijn uit het verleden, zoals familiepatronen, of uit de bredere cultuur waarin het systeem opereert.

  Oplossingsgericht: Hoewel systemisch werken aandacht besteedt aan problemen en conflicten, is het uiteindelijke doel vaak het bevorderen van positieve veranderingen in het systeem. Dit kan worden bereikt door bewustwording, herstructurering van relaties of het creëren van nieuwe patronen.

  Contextgevoeligheid: Systemisch werken houdt rekening met de specifieke context van een systeem. Wat in het ene systeem werkt, kan in een andere context niet van toepassing zijn. Daarom is het belangrijk om maatwerkbenaderingen te ontwikkelen.

  Systemisch werken wordt toegepast in verschillende gebieden, zoals familie- en relatietherapie, organisatieontwikkeling, onderwijs, en zelfs in gemeenschapsbetrokkenheid. Het is een waardevolle benadering om diepere inzichten te verkrijgen in de complexe relaties en dynamieken die in verschillende systemen spelen en om positieve veranderingen te bevorderen.

  Wat zijn familieopstellingen?

  Familieopstellingen, ook wel bekend als systemische opstellingen, zijn een therapeutische en verkennende methode die is ontwikkeld door de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger in de jaren 1970. Deze methode wordt vaak gebruikt om inzicht te krijgen in de onderliggende dynamieken en onopgeloste problemen binnen familiesystemen. Het doel van familieopstellingen is om verstoringen in het familieverband te identificeren en te proberen ze op te lossen.

  × Hoe kan ik je helpen?